प्राविधिक निर्देशनालय

email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

मातहत :- आ.त.भौ.प.महाशाखा, योजना तर्जुमा शाखा,

निर्माण शाखा, मर्मत शाखा, प्रबिधिक गुल्म ।

परिचय

नेपाल प्रहरीको विधिवत रुपमा स्थापना (वि.स.२०१२) भएको करिव २ दशक पछि २०३१ सलामा ५ जना प्राविधिक कर्मचारी रहेको ईन्जिनियरीङ्ग शाखाको रुपमा स्थापना भएकोमा आफ्ना विस वसन्त पार गरि २०५४ साल सम्म आईपुग्दा "प्राविधिक निर्देशनालय" को रुपमा परिणत भईसकेको छ । यसको विकासक्रम हेर्ने हो भने २०३२, २०४३, २०४६  २०५४ मा दरबन्दी थप हुँदै प्राविधिक गुल्म सहित हाल २१७ जना प्रहरी कर्मचारीको निर्देशनालय बनेको छ तापनि यस मध्ये दुइतिहाइ प्रहरी कर्मचारीहरु मात्र विशिष्टीकृत प्राविधिक कर्मचारी रहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पुर्वाधार सम्बन्धी सिमित प्राविधिक कार्यको रेखदेख गर्न स्थापना भएको ईन्जिनियरीङ्ग शाखा प्राविधिक निर्देशनालयको रुपमा परिणत हुँदा यसको जिम्मेवारी कार्यबोझ नेपाल प्रहरीको बिस्तार संगै क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको पाईन्छ । सिभिल ईन्जिनियर, सिभिल ओभरसियर, सर्वेयर, ईलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सिकर्मी, डकर्मी, पेन्टर लगायतका प्रविधिक कर्मचारीबाट यस निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा नेपाल प्रहरीका पुर्वाधार सम्बन्धी अल्पकालीन, दिर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुका साथ साथै बार्षिक रुपमा निर्माण गर्नु पर्ने योजनाहरुको नक्सा, डिजाईन, लगत ईष्टिमेट तयार गर्नुका साथै प्रचलित कानुनको परिधि भित्र रही जनसहयोग जुटाएर वा नजुटाई अमानत तथा बोलपत्रको माध्यमद्वारा उच्च गुणस्तरयुक्त निर्माण कार्य संचालन गर्नु र म.ले.प.ले निर्दिष्ट गरेका कागजात (नापी किताब, ठेक्का बील, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन आदी) तयार गरी आन्तरिक लेखा परिक्षणमा सहयोग पुX¥याई संगठनको कार्यलाई पारदर्शि र उच्च आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु गराउनु रहेका छन् । यी र यस्ता कार्यहरु संचालन गर्दा सेवा विशिष्टीकरणको सिद्दान्तलाई अवलम्वन गर्दै विशिष्टिकृत प्राविधिक कर्मचारीहरु रहेका  योजना तर्जुमा शाखा, निर्माण शाखा, प्राविधिक गुल्म, आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखाको माध्यमद्वारा गर्ने गरिन्छ ।

बार्षिक विनियोजन हुने भवन निर्माण, पुँजिगत सुधार, सार्वजनिक निर्माण तथा जग्गा खरिदको बजेट  नेपाल राज्य भरि छरिएर रहेका प्रहरी इकाईहरुको पूर्वाधार (कार्यालय, ब्यारेक, भान्सा, शौचालय, जग्गा खरिद) को विश्लेषण गर्दा हालको आवश्यकता पुरा गर्न अझै १२५ बर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस तथ्यलाई मनन् गरी निर्देशनालयले जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारी, पर्ति, वन लगायतका जग्गा हासिल गर्ने नीति लिएको र व्यक्तिगत जग्गा दाताहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप नेपाल प्रहरीको वार्षिकोत्सवमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था अपनाएको छ भने पूर्वाधार निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालय मार्फत विदेशी दातृ निकायको खोजी गर्ने नीति समेत अवलम्वन गर्न लागिएको छ । सिमित साधन र स्रोतमा पनि नेपाल प्रहरीलाई पूर्वाधारमा आत्म निर्भर गराउने प्रयत्न रहेकै अवस्थामा नेपाल राज्यमा भएको एक दशक भन्दा लामो द्वन्दले एक तिहाइ अर्थात सात सय अठसट्ठी (७६८) प्रहरी इकाईहरु पुर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए पश्चात पूर्वधारको विकास निर्माणमा अझै जटिलता थपिएको कुरा सर्वविदितै छ । यस जटिलताको समाधानका लागि "शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालय" 'शान्तिकोष' लाई प्राप्त बहुराष्ट्रिय कोषको माध्यमद्वारा ध्वस्त प्रहरी इकाईहरुको पुन:निर्माणमा यस निर्देशनालयले अहम् भुमिका निर्वाह गरी हालसम्म करिब ३ अर्ब नेपाली रुपैयाको सहयोग प्राप्तगरी २८३ प्रहरी इकाईहरुको पुन:निर्माण कार्य विगत ३ बर्ष देखी संचालित हुँदै आएको छ । 

केन्द्रिकृत रुपमा रहेको यस निर्देशनालयलाई छरिएर रहेका प्रहरी इकाईहरुको निर्माण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले क्षेत्र स्तरसम्म विस्तार गर्ने योजना अनुरुप हाल प्राविधिक सहायता समुहको रुपमा पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयले प्रशासनिक रुपमा परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्राबिधिक निर्देशनालयको काम कर्तव्य :

 • नेपाल प्रहरीका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण, मर्मत संभार तथा प्रहरी इकाईहरुका लागी आवश्यक जग्गा खरिद जस्ता प्राबिधिक क्षेत्रको काम कारवाही सुचारु एवं प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गराउने, प्राबिधिक प्रहरी सेवाको सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण र मुल्याङ्ककन गर्ने । यसका समस्या तथा समाधनहरुका पहिचान गर्ने, बिबिध दायित्व निर्वाहका कार्यमा लगानी हुने बिनियोजन बजेट तत् ईकाइहरुको योजना पश्चात निर्देशनालयको सिफारीस बमोजिम हुने । योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा गरी अधिकार प्राप्त अधिकृतबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन पक्षमा मार्ग दर्शन गर्ने ।
 • प्राबिधिक निर्देशनालय अन्तर्गतका प्राबिधिक जनशक्ति, श्रोत साधन परिचालन गरी सबै किसिमका परिचालन गरिएका जानकारी प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यलयलाई जाहेर गर्ने । सो अवस्था देखी वाहेक यस निर्देशनालय अन्तर्गतका ईकाइहरु संग सम्बन्धीत कार्यहरु साधारणतया निर्देशनालय मार्पmत  हुने  ।
 • निर्देशनालय अन्तर्गत रहने प्राबिधिक इकाईहरुमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, दक्ष अभिबृद्धीको लागी तालीम, ज्ञान, सिप, अनुशिक्षण, प्रशिक्षण, उच्च अध्ययन आदिको पहिचान गरी त्यसको व्यवस्थापन वा अवसर उपलव्ध गराउन निर्देशनालयको सिफारीसमा विभिन्न निकायसंग समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने । बिषेश दक्षतायुक्त अधिकृत स्तरको नियुक्ति वाहेक प्र.ज.दर्जाको नियुक्तीमा कुन क्षेत्रसंग सम्बन्धीत प्राबिधिक जनशक्ति आवश्यक हो ? त्यस दर्जा बिषेशले राख्न पर्ने तत् बिषयको खास अनुभव वा दक्षता के हो ? सो समेत निर्धारण गरी त्यसका आधारमा नियुक्तीको लागी सिफारिस गर्ने ।

प्राबिधिक निर्देशनालयको संगठनात्मक तालिका :

org struct


आ.त.भौ.प.महाशाखाको काम कर्तव्य :

 • नेपाल प्रहरीको आवास तथा भौतिक पूर्वाधारको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना निर्धारण गर्ने गराउने र बिनियोजित बजेटको परिधि भित्र रहि प्रत्येक आ.ब.को वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउने । नेपाल प्रहरीको आवास तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको  लगत तयार गर्ने, योजना स्थल निर्धारण, जग्गा प्राप्ती तथा सर्भेक्षण कार्य गराउने ।
 • आवास भवन तथा भौतिक निर्माण सम्बन्धि आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, ईलेक्ट्रीकल, स्यानीटरी तथा अन्य आवश्यक डिजाईन तथा स्पेशिफिकेसनहरु तयार गर्ने गराउने । निर्धारीत डिजाईन तथा स्पेशिफिकेसन अनुरुप नेपाल सरकारको स्वीकृत नर्मस र स्थानीय जिल्लाको दररेट संकलन गरी निर्माण योजनाको अमानतमा वा ठेक्का पट्टामा निर्माण हुने भवनहरुको लगत ईष्टिमेट, निर्माण कार्यको स्पेशिफिकेसन, दररेट विश्लेषण तथा अन्य आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।
 • ठेक्का पट्टाबाट हुने निर्माण कार्यहरुको ठेक्का पट्टा सम्बन्धि वोल पत्र, शर्तनामा तथा अन्य आवश्यक कागजात तयार गर्ने । नेपाल प्रहरीका निर्माण सम्पन्न भएका भवन तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन गर्ने गराउने ।
 • निर्माण सम्बन्धि योजना कार्यान्वयनको निमित्त सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउने । स्वीकृत योजना तथा स्पेशिफिकेशन बमोजिम उच्च गुणस्तर कायम राखी निर्माण कार्य गर्ने गराउने । प्रहरीका भवन तथा अन्य निर्माण भएका योजनाहरुको मर्मत तथा सम्भार गर्ने ।

योजना तर्जुमा शाखाको काम कर्तव्य :

 • नेपाल प्रहरीको आवास तथा भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन योजना तयार गर्ने र सम्भव्यता अध्ययन गरी योजना स्थल निर्धारण गराउने । विभिन्न प्रहरी ईकाइको लागी आवश्यक जग्गा प्राप्ती, खरिद तथा अधिग्रहण कार्य गर्न प्राबिधिक राय दिने । निर्धारीत योजनाहरुको बिस्तृत सर्मेक्षण पश्चात आवश्यकता अनुरुप आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल डिजाईन गर्ने ।
 • स्वीकृत, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल डिजाईन पश्चात नेपाल सरकारको स्वीकृत नर्मस र स्थानीय जिल्लाको दररेटको आधारमा निर्माण योजनाहरुको स्पेसिफिकेशन तयार गरी अमानत वा ठेक्का पट्टामा लगत ईष्टिमेट तयार गर्ने । स्वीकृत लगत ईष्टिमेट अनुसार ठेक्का पट्टाको लागी वोलपत्र शर्तनामा आदि कागजात तयार गर्ने । नेपाल सरकारको स्वीकृत नर्मस तथा प्रचलित आर्थिक नियमानुसार निर्माण सामाग्री तथा श्रमीक दररेट बिश्लेषण गर्ने ।
 • ठूला तथा धेरै तल्ले भवनहरुको स्ट्रक्चर डिजाईनको लागी निर्माण स्थलको माटो परिक्षण तथा अन्य आवश्यक परिक्षण गरी सोही आधारमा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल डिजाईन गर्ने ।
 • तयार भई सकेका नक्साहरु, निर्माण क्षेत्र अनुसार परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धीत ईकाइको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधित नक्सा र स्पेसिफिकेशन तयार गरी सोही अनुसार स्वीकृत गराई कार्यन्वयन गराउने । प्रहरीका प्राप्त जग्गाहरुको अध्यावधिक लगत तयार पार्न र भू—सर्वेक्षण गरी नक्सा तयार गरी राख्ने तथा घर जग्गाको लगत अध्यावधिक गरी राख्ने ।

निर्माण शाखाको काम कर्तव्य :

 • स्वीकृत निर्माण योजनाहरुको लगत ईष्टिमेट प्राप्त भए पश्चात ठेक्का पट्टा वा अमानतमा निर्माण कार्य गराउने । निर्माण कार्यको उच्च गुणस्तर कायम गराउनुका साथै निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सम्पुर्ण सामाग्रीहरु उच्च गुणस्तरको प्रयोग गर्ने । अमानत वा ठेक्का पट्टामा निर्माण हुने योजनाहरुको कार्यान्वयन तथा सुपरभिजनको लागी आवश्यक प्राबिधिक जनशक्ती उपलव्ध गराउने ।
 • ठेक्का पट्टाबाट हुने निर्माण कार्यहरुमा आर्थिक नियमानुसार बोलपत्र आव्हान गराउने, स्वीकृतका लागी पेश गर्ने र ठेक्का पट्टा स्वीकृत भए पश्चात स्वीकृत स्पेसिफिके्शन र लगत ईष्टिमेट अनुसार निर्माण कार्यको आवश्यकता अनुरुप निरन्तर रुपमा रेखदेख गर्ने गराउने । निर्माण कार्यको वोलत्रमा उल्लेख भए भन्दा थप आईटमहरुको कार्य गराउँदा नयाँ थप आईटमको दररेट नेपाल सरकारको नर्मस, निर्माण समाग्रीको मुल्य निर्धारण समितीको अधिनमा रहि दररेट कायम गरी आर्थिक नियमानुसार सम्बन्धीत निकायमा पेश गर्ने ।
 • निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिबेदन तयार गरी जाँचपासको लागी सम्बन्धीत निकायमा पठाउने । निर्माण कार्य तोकेको अवधिमा समाप्त नभई म्याद थपको लागी कारवाही गर्दा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमको परिधि भित्र रहि सम्बन्धीत साईट ईन्चार्जको राय प्राप्त गरी मात्र सम्बन्धीत निकायमा पेश गर्ने ।

मर्मत शाखा को काम कर्तव्य :

प्रहरी प्रधान कार्यालय र उपत्यका भित्रका प्रहरी भवन, भौतिक सुबिधाहरु सुबिधाहरु बिभिन्न प्रहरी समारोहरुमा खानेपानी, बिद्युत, स्यानेटरी र सिभिल मर्मत समेतका कार्यको नियमित संचालन गर्ने र आवश्यक भएमा मर्मत संभार तथा संचालनका लागी प्राबिधिक जनशक्ति खटाउने । समय–समयमा भवनको स्थलगत निरीक्षण गरी यथास्थितीको रेकर्ड तयार गर्ने र आवश्यकता अनुसार मर्मत संभार कार्य गर्ने गराउने ।

प्राबिधिक गुल्मको काम कर्तव्य :

प्रहरी प्रधान कार्यालय, उपत्यका भित्रका प्रहरी कार्यालयहरु र बिभिन्न समारोहको लागी आवश्यक ( सिकर्मी, डकर्मी, पेन्टर ) प्राबिधिकहरुको माग बमोजिम जनशक्ति उपलव्ध  गराउने । उपत्यका भित्र र आवश्यकता अनुरुप उपत्यका बाहिर पनि अमानतमा हुने निर्माण योजनाहरुको लागी प्राबिधिक जनशक्ति सम्भव भए सम्म उपलव्ध गराउने । प्रहरी भवनहरु मर्मत सम्भारका लागी प्राबिधिक जनशक्ति उपलव्ध गराउने ।

चालु आ.व ०७०/०७१ मा नियमित बजेटबाट संचालित योजनाहरु :

प्र.प्र.का.अन्तर्गत
इकाईको नाम भौतिक संरचना कैफियत
प्रहरी क्यान्टी भवन निर्माण कार्य क्यान्टी भवन निर्माणाधिन
केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला तल्ला थप निर्माणाधिन

 

रा.प्र.प्र.का.अन्तर्गत
इकाईको नाम भौतिक संरचना कैफियत
प्रशासकिय भवन तल्ला थप तल्ला थप निर्माणाधिन
प्रशासकिय भवन तल्ला थप तल्ला थपको फिनिसिङ निर्माणाधिन

 

क्षे.प्र.का.अन्तर्गत
इकाईको नाम भौतिक संरचना कैफियत
पू.क्षे.दं.नि.प्र.गण दुहवी कार्यालय, मेश भवन क्वाटर गार्ड तथा गणपति निवाश भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
पू.क्षे.दं.नि.प्र.गण दुहवी व्यारेक भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
सु.पू.क्षे.दं.नि.प्र.गण महेन्द्रनगर व्यारेक भवन निर्माण कार्य  

 

जिल्ला अन्तर्गत
इकाईको नाम भौतिक संरचना कैफियत
जि.प्र.का.मोरङ कार्यालय भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
जि.प्र.का.मोरङ व्यारेक भवन  निर्माण कार्य निर्माणाधिन
जि.प्र.का. संखुवासभा
कार्यालय भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
जि.प्र.का. कैलाली
कार्यालय/मेश निर्माण निर्माणाधिन
जि.प्र.का. सप्तरी  कार्यालय भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
जि.प्र.का. सप्तरी व्यारेक भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
जि.प्र.का. बर्दिया कार्यालय भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
जि.प्र.का. बर्दिया व्यारेक भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
ई.प्र.का. हरिवन सर्लाही कार्यालय भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
जि.प्र.का. तेह्रथुम कार्यालय भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
ई.प्र.का.माजबुङ पाँचथर कार्यालय भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन
जि.प्र.का. खोटाङ कार्यालय भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन

 

म.न.प्र अन्तर्गत
इकाईको नाम भौतिक संरचना कैफियत
म.न.प्र.वृत, ठिमी कार्यालय र व्यारेक निर्माणाधिन
म.न.प्र. प्रभाग, बुङमति कार्यालय, व्यारेक र मेश निर्माणाधिन
म.न.प्र. प्रभाग, बलम्वु कार्यालय, व्यारेक र मेश निर्माणाधिन
म.न.प्र.वृत, दरवारमार्ग कार्यालय भवन निर्माण कार्य निर्माणाधिन

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, शान्तिकोष सचिवालयको अनुदान सहयोगमा निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेका र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका भवनहरुको विवरण


प्रथम चरण

शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, शान्तिकोष सचिवालयको सहयोगमा नेपाल प्रहरीका पाँचै क्षेत्रमा द्धन्द्धकालमा क्षेती भएका प्रहरी भवनहरुको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरको बिबरण क्षेत्रमा संख्यागत रुपमा पुनःनिर्माण भई रहेका इकाईहरु

सि.नं.
क्षेत्र जिल्ला सख्या युनिट सख्या कैफियत
1 क्षे.प्र.का.विराटनगर मातहत १६ २९  
2 क्षे.प्र.का.हेटौंडा मातहत १६ १९  
3 क्षे.प्र.का.पोखरा मातहत १४ १९  
4 क्षे.प्र.का.सुर्खेत मातहत १५ २०  
5 क्षे.प्र.का.दिपायल १३  
6   ७० १००  

माथि उल्लेखित इकाईहरु मध्य सम्पुर्ण योजनाहरु सम्पन्न

 जि.प्र.का.  ई.प्र.का.  व.प्र.का.  प्र.चौ.  सि.प्र.चौ.  जम्मा
 २  ५०  १  ४१  ६  १००
      

प्र.प्र.का.प्रहरी इकाई पुनःनिर्माण आयोजना अन्तर्गत

७० जिल्लामा १०० वटा निर्माणाधिन योजनाहरुको कार्य सम्पन्न

पुर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, बिराटनगर अन्तर्गत :

सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
1 झापा प्र.चौ.गोलधाप सम्पन्न
2 ईलाम प्र.चौ.दानाबारी सम्पन्न
3 प्र.चौ.चुलाचुली सम्पन्न
4 पाँचथर प्र.चौ.चिलिङ्गधान सम्पन्न
5 प्र.चौ.यासोक सम्पन्न
6 ताप्लेजुङ्ग प्र.चौ.साँघु सम्पन्न
7 मोरङ्ग प्र.चौ.पथरी सम्पन्न
8 सुनसरी प्र.चौ.हासपोसा, तरहरा सम्पन्न
9 प्र.चौ.खनार सम्पन्न
10 धनकुटा ई.प्र.का.छिन्ताङ्ग सम्पन्न
11 प्र.चौ.राजारानी सम्पन्न
12 प्र.चौ.भेडेटार सम्पन्न
13 प्र.चौ.जितपुर सम्पन्न
14 प्र.चौ.नं.६ बुधबारे सम्पन्न
15 प्र.चौ.आँखिसल्ला सम्पन्न
16 प्र.चौ.पाख्रीबास सम्पन्न
17 प्र.चौ.चानुवा सम्पन्न
18 तेह्रथुम ई.प्र.का.बसन्तपुर सम्पन्न
19 भोजपुर ई.प्र.का.साङ्गपाङ्ग सम्पन्न
20 संखुवासभा ई.प्र.का.चैनपुर सम्पन्न
21 प्र.चौ.बना सम्पन्न
22 सप्तरी ई.प्र.का.रुपनी सम्पन्न
23 सिरहा व.प्र.का.लहान सम्पन्न
24 ई.प्र.का. मिर्चैया सम्पन्न
25 उदयपुर ई.प्र.का.कटारी सम्पन्न
26 ई.प्र.का.बेल्टार सम्पन्न
27 खोटाङ्ग प्र.चौ.जाल्पा सम्पन्न
28 ओखलढुङ्गा ई.प्र.का.खिजिफलाँटे सम्पन्न
29 सोलुखुम्बु ई.प्र.का.नेचां सम्पन्न

मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौडा अन्तर्गत :

सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
1 धनुषा ई.प्र.का.खजरी सम्पन्न
2 ई.प्र.का.औरही सम्पन्न
3 सर्लाही प्र.चौ.लालबन्दी सम्पन्न 
4 प्र.चौ.हजारीया सम्पन्न
5 रामेछाप जि.प्र.का.रामेछाप सम्पन्न
6 दोलखा ई.प्र.का.मैनापोखरी सम्पन्न
7 सिन्धुली ई.प्र.का.डकाह सम्पन्न
8 महोत्तरी ई.प्र.का.कटिकटैया सम्पन्न
9 चितवन ई.प्र.का.टाडी सम्पन्न
10 मकवानपुर ई.प्र.का.मनहरी सम्पन्न
11 पर्सा ई.प्र.का.पोखरीया सम्पन्न
12 बारा प्र.चौ.फत्तेपुर सम्पन्न
13 रौत्तहट ई.प्र.का.चन्द्रनिगाहापुर सम्पन्न
14 धादिङ्ग ई.प्र.का.सुनौलाबजार सम्पन्न
15 काभ्रे ई.प्र.का.मंगलटार सम्पन्न
16 नुवाकोट प्र.चौ.समुन्द्रटार सम्पन्न
17 रसुवा प्र.चौ.कालिकास्थान सम्पन्न
18 सिन्धुपाल्चोक ई.प्र.का.मेलम्ची सम्पन्न
19 प्र.चौ.पिस्कर सम्पन्न

पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, पोखरा अन्तर्गत :

सि.न.
जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
1 कपिल्बस्तु ई.प्र.का.चन्द्रौटा सम्पन्न
2 रुपन्देही ई.प्र.का.सालझण्डि सम्पन्न
3 नवलपरासी ई.प्र.का.दुम्किबास सम्पन्न
4 अर्घाखाँची ई.प्र.का.ठाडा सम्पन्न
5 गुल्मी ई.प्र.का.रिडी सम्पन्न
6 पाल्पा ई.प्र.का.रामपुर सम्पन्न
7 ई.प्र.का.मुझुङ्ग सम्पन्न
8 प्र.चौ.हार्थोक सम्पन्न
9 प्र.चौ.बुर्तुङ्ग सम्पन्न
10 प्र.चौ.आर्यभञ्ज्याङ्ग सम्पन्न
11 प्र.चौ.ताहँु सम्पन्न
12 गोरखा ई.प्र.का.आरुघाट सम्पन्न
13 कास्की प्र.चौ.डाडाकोनाक सम्पन्न
14 लम्जुङ्ग प्र.चौ.धमिलीकुवा सम्पन्न
15 स्याङ्गजा ई.प्र.का.रत्नपुर सम्पन्न
16 तनहुँ ई.प्र.का.वेलचौतारा सम्पन्न
17 बाग्लुङ्ग ई.प्र.का.हरिचौर सम्पन्न
18 पर्वत ई.प्र.का.हुवास सम्पन्न
19 म्याग्दी प्र.चौ.तातोपानी सम्पन्न

मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत अन्तर्गत

सि.न.
जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
1 बाके ई.प्र.का.कोहोलपुर सम्पन्न
2 बर्दिया ई.प्र.का.मैनापोखरी सम्पन्न
3 दैलेख ई.प्र.का.नौमुले सम्पन्न
4 सुर्खेत ई.प्र.का.बावियाचौर सम्पन्न
5 जाजरकोट ई.प्र.का.बडावन सम्पन्न
6 प्र.चौ.पन्चलादह सम्पन्न
7 दाङ्ग ई.प्र.का.खिलतपुर सम्पन्न
8 सल्यान ई.प्र.का.थारमारे सम्पन्न
9 प्युठान ई.प्र.काभिग्री सम्पन्न
10 रोल्पा ई.प्र.का.होलेरी सम्पन्न
11 रुकुम जि.प्र.का.रुकुम सम्पन्न
12 हुम्ला सि.प्र.चौ.लिमी सम्पन्न
13 सि.प्र.चौ.मुचु सम्पन्न
14 जुम्ला

ई.प्र.का.हाडसिजा सम्पन्न
15 प्र.चौ.कुडारी सम्पन्न
16 प्र.चौ.नराकोट (क) सम्पन्न
17 प्र.चौ.डिल्लिचौर सम्पन्न
18 मुगु प्र.चौ.स्वरुवर्मा सम्पन्न
19 डोल्पा सि.प्र.चौ.नाम्दो सम्पन्न
20 कालिकोट प्र.चौ.पदमघाट सम्पन्न

सुदुर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायल अन्तर्गत :

सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
1 कैलाली ई.प्र.का.चौमाला सम्पन्न
2 बाजुरा प्र.चौ.कुन्ना  सम्पन्न
3 डोटी प्र.चौ.विपिनगर  सम्पन्न
4 अछाम
ई.प्र.का.बयलपाटा  सम्पन्न
5 ई.प्र.का.विनायक  सम्पन्न
6 बझङ्ग प्र.चौ.मेलविसौना  सम्पन्न
7 कन्चनपुर ई.प्र.का.झलारी  सम्पन्न
8 वैतडी ई.प्र.का.पाटन  सम्पन्न
9 ई.प्र.का.तत्सोदेही  सम्पन्न
10 डडेलधुरा प्र.चौ.पोखरा  सम्पन्न
11 दार्चुला ई.प्र.का.गोकुलेस्वर  सम्पन्न
12 सि.प्र.चौ.जोल्जिवी  सम्पन्न
13 सि.प्र.चौ.लाली  सम्पन्न
  
 

 


दोश्रो चरण

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, शान्तिकोष सचिवालयको सहयोगमा नेपाल प्रहरीका पाँचै क्षेत्रमा द्धन्द्धकालमा क्षेती भएका प्रहरी भवनहरुको पुनःनिर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरको बिबरण

दोश्रो चरण अन्तर्गत ९३ वटा योजनाहरुको सख्यात्मक विवरण :

सि.न. क्षेत्र निर्माण सम्पन्न भएको निर्माणाधिन अवस्थामा जम्मा कैफियत
 १ क्षे.प्र.का.विराटनगर मातहत  १३  १२  २५  
क्षे.प्र.का.हेटौंडा मातहत १७ २०  
क्षे.प्र.का.पोखरा मातहत १३ २०  
क्षे.प्र.का.सुर्खेत मातहत १३ १७  
क्षे.प्र.का.दिपायल १०  
उपत्यका  
  जम्मा ६३ ३० ९३  

 

महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय अन्तर्गत सम्पन्न भएको योजनाहरु
सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
ललितपुर महानगरीय प्रहरी प्रभाग, लुभु सम्पन्न

 

पूर्व क्षेत्र प्रहरी कार्यालय बिराटनगर अन्तर्गत सम्पन्न भएको योजनाहरु
सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
सुनसरी ईलाका प्रहरी कार्यालय, हरीनगरा सम्पन्न
मोरङ्ग प्रहरी चौकी मोतिपुर सम्पन्न
झापा ईलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनि सम्पन्न
सिरहा ईलाका प्रहरी कार्यालय, बिष्णुपुर सम्पन्न
सिरहा ईलाका प्रहरी कार्यालय, महेशपुर पतार सम्पन्न
उदयपुर प्रहरी चौकी बेलश्रोत सम्पन्न
उदयपुर प्रहरी चौकी रिस्कु सम्पन्न
सुनसरी प्रहरी चौकी औरावनी सम्पन्न
ईलाम प्रहरी चौकी, फिक्कल सम्पन्न
१० मोरङ ईलाका प्रहरी कार्यालय, केरावारी सम्पन्न
११ सुनसरी ईलाका प्रहरी कार्यालय, महेन्द्रनगर सम्पन्न
१२ खोटाङ्ग प्रहरी चौकी हलेसी खोटाङ्ग सम्पन्न
१३ मोरङ्ग इलाका प्रहरी कार्यालय, निमुवा सम्पन्न

 

पुर्व क्षेत्र प्रहरी कार्यालय बिराटनगर अन्तर्गत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको योजनाहरु
सि.न. जिल्ला प्रहरी ईकाईको नाम भौतिक संरचना
ईलाम प्रचौ आमचोक निर्माणाधिन अवस्थामा
ईलाम प्रचौ श्रीअन्तु निर्माणाधिन अवस्थामा
पाचंथर ईप्रका रबि निर्माणाधिन अवस्थामा
ताप्लेजुङ ईप्रका तेल्लोक निर्माणाधिन अवस्थामा
धनकुटा प्रचौ मारेकटहरे निर्माणाधिन अवस्थामा
तेह्रथुम प्रचौ मोराहाङग निर्माणाधिन अवस्थामा
संखुवासभा ईप्रका हटियागोला निर्माणाधिन अवस्थामा
भोजपुर ईप्रका दिल्पा निर्माणाधिन अवस्थामा
सप्तरी ईप्रका कल्याणपुर निर्माणाधिन अवस्थामा
१० खोटाङ ईप्रका खोटाङबजार निर्माणाधिन अवस्थामा
११ ओखलढुङा ईप्रका बरुणेश्वर निर्माणाधिन अवस्थामा
१२ सोलु जिप्रका सोलु निर्माणाधिन अवस्थामा

 

मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौडा अन्तर्गत सम्पन्न भएका योजनाहरु
सि.न. जिल्ला प्रहरी ईकाईको नाम भौतिक संरचना
दोलखा सिमा प्रहरी चौकी लामाबगर सम्पन्न
धादिङ्ग प्रहरी चौकी मैदी सम्पन्न
सि.पा ईलाका प्रहरी कार्यालय, गोल्छेजलबिरे सम्पन्न
नुवाकोट ईलाका प्रहरी कार्यालय, खरानीटार सम्पन्न
रौतहट ईलाका प्रहरी कार्यालय, डुमरीया सम्पन्न
चितवन ईलाका प्रहरी कार्यालय, भण्डारा सम्पन्न
सर्लाही प्र.चौ.नवलपुर सम्पन्न
महोत्तरी प्रहरी चौकी कान्तीबजार सम्पन्न
धादिङ्ग प्रहरी चौकी, जोगीमारा सम्पन्न
१० मकवानपुर ईलाका प्रहरीकार्यालय, फापरवारी सम्पन्न
११ सिन्धुली ईलाका प्रहरी कार्यालय, खुर्कोट सम्पन्न
१२ काभ्रे प्रहरी चौकी, श्यामपाटी सम्पन्न
१३ रामेछाप प्रहरी चौकी, शिवालय सम्पन्न
१४ धनुषा प्रहरी चौकी लालगढ सम्पन्न
१५ पर्सा इलाका प्रहरी कार्यालय, सुगौली सम्पन्न
१६ रसुवा इलाका प्रहरी कार्यालय, बेत्रावती सम्पन्न
१७ सर्लाही इलाका प्रहरी कार्यालय, हरिपुर सम्पन्न

 

मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौडा अन्तर्ग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु
सि.न. जिल्ला प्रहरी ईकाईको नाम भौतिक संरचना
बारा ई.प्र.का. कोल्हवी निर्माणाधिन अवस्थामा
धनुषा ई.प्र.का.धनुषाधाम निर्माणाधिन अवस्थामा
नुवाकोट ई.प्र.का.चोगते निर्माणाधिन अवस्थामा

 

पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा अन्तर्गत कार्य सम्पन्न भएका इकाईहरु
सि.न. जिल्ला प्रहरी ईकाईको नाम भौतिक संरचना
लम्जुङ्ग ईलाका प्रहरी कार्यालय,भोर्लेटार सम्पन्न
रुपन्देही ईलाका प्रहरी कार्यालय, सुर्यपुरा सम्पन्न
रुपन्देही इलाका प्रहरी कार्यालय, रन्यौरा सम्पन्न
कपिलवस्तु प्रहरी चौकी उदयपुर सम्पन्न
कपिलवस्त प्रहरी चौकी धन्चौरा सम्पन्न
स्याङ्गजा वडा प्रहरी कार्यालय, वालिङ्ग सम्पन्न
पाल्पा प्र.चौ.सर्देवा सम्पन्न
रुपन्देही इलाका प्रहरी कार्यालय, छपिया सम्पन्न
पर्बत प्रहरी चौकी फलेवास सम्पन्न
१० अर्घाखाँची जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अर्घाखाँची सम्पन्न
११ नवलपरासी प्रहरी चौकी बर्दघाट सम्पन्न
१२ गोरखा इलाका प्रहरी कार्यालय, जौवारी सम्पन्न
१३ स्याङ्गजा जि.प्र.का.स्याङ्गजा सम्पन्न

 

पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा अन्तर्गत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु
सि.न. जिल्ला प्रहरी ईकाईको नाम भौतिक संरचना
गुल्मी ई.प्र.का.पुर्कोटदह निर्माणाधिन अवस्थामा
गुल्मी प्र.चौ.वामीटक्सार निर्माणाधिन अवस्थामा
स्याङजा ई. प्र . का. चिसापानी, निर्माणाधिन अवस्थामा
तनहुँ ई.प्र.का.देवघाट निर्माणाधिन अवस्थामा
कास्की प्र.चौ.धम्पुस निर्माणाधिन अवस्थामा
म्याग्दी प्र.चौ.मुना निर्माणाधिन अवस्थामा
बागलुङ ई.प्र.का.बुर्तिबाङ निर्माणाधिन अवस्थामा

 

मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत अन्तर्गत सम्पन्न भएका इकाईहरु
सि.न. जिल्ला प्रहरी ईकाईको नाम भौतिक संरचना
बाँके ईलाका प्रहरी कार्यालय, हिरमुनिया सम्पन्न
जुम्ला प्रहरी चौकी, नाग्मा सम्पन्न
प्यूठान प्रहरी चौकी, बिजुवार सम्पन्न
रुकुम ई.प्र.का.रुकुमकोट सम्पन्न
रोल्पा ईलाका प्रहरी कार्यालय, सुलिचौर सम्पन्न
सल्यान ईलाका प्रहरी कार्यालय लुहाम सम्पन्न
दाङ्ग ईलाका प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुर सम्पन्न
डोल्पा प्रहरी चौकी, त्रिपुराकोट सम्पन्न
सुर्खेत ई.प्र.का.अवालचिङ्ग सम्पन्न
१० हुम्ला प्रहरी चौकी  श्रीनगर सम्पन्न
११ जाजरकोट प्रहरी चौकी पाँचकटिया सम्पन्न
१२ कालिकोट ईलाका प्रहरी कार्यालय, कुमालगाउं सम्पन्न
१३ मुगु सिमा प्रहरी चौकी, मुगु सम्पन्न

 

मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत पुनःनिर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु
सि.न. जिल्ला प्रहरी ईकाईको नाम भौतिक संरचना
बर्दिया ई.प्र.का.राजापुर निर्माणाधिन अवस्थामा
दैलेख ई.प्र.का.दुल्लु निर्माणाधिन अवस्थामा
रोल्पा ई.प्र.का.चौरजहारी निर्माणाधिन अवस्थामा
बाँके प्र.चौ.जमुनाहा निर्माणाधिन अवस्थामा

 

सुदुर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायल अन्तर्गत पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भएका इकाईहरु
सि.न. जिल्ला प्रहरी ईकाईको नाम भौतिक संरचना
कैलाली ईलाका प्रहरी कार्यालय, टिकापुर सम्पन्न
कन्चनपुर ईलाका प्रहरी कार्यालय, बेलौरी सम्पन्न
डडेलधुरा प्रहरी चौकी, बेलापुर सम्पन्न
बझाङ्ग ईलाका प्रहरी कार्यालय, बुङ्गगल सम्पन्न
बाजुरा प्रहरी चौकी, टाँटे सम्पन्न
बैतडी प्र.चौ.खोड्पे सम्पन्न

 

सुदुर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायल अन्तर्गत पुनःनिर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु
सि.न. जिल्ला प्रहरी ईकाईको नाम भौतिक संरचना
अछाम जि.प्र.का.अछाम निर्माणाधिन अवस्थामा
डोटी ई.प्र.का.जोरायल निर्माणाधिन अवस्थामा
डोटी प्र.चौ.घाङ्गल निर्माणाधिन अवस्थामा
कैलाली ईप्रका चिसापानी निर्माणाधिन अवस्थामा
  
 
 

शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, शान्तिकोष सचिवालयको सहयोगमा तेश्रो चरणमा नेपाल प्रहरीका पाँचै क्षेत्रमा द्धन्द्धकालमा क्षेती भएका प्रहरी भवनहरुको पुनःनिर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरको बिबरण

सि.न. क्षेत्र संख्या कैफियत
क्षे.प्र.का.विराटनगर मातहत २१  
क्षे.प्र.का.हेटौंडा मातहत २३  
क्षे.प्र.का.पोखरा मातहत १८  
क्षे.प्र.का.सुर्खेत मातहत १८  
क्षे.प्र.का.दिपायल  
उपत्यका  
  जम्मा ९०  

महानगरी प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरी अन्तर्गत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु

सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
ललितपुर प्रहरी भट्टेडांडा निर्माणाधिन अवस्थामा
काठमाण्डौ प्र.चौ.नाङ्गलेभार निर्माणाधिन अवस्थामा

 पुर्ब क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, बिराटनगर अन्तर्गत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु

सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
ताप्लेजङ्ग प्र.चौ.लिवाङ्ग निर्माणाधिन अवस्थामा
पांचथर ई.प्र.का.मेमङ्ग निर्माणाधिन अवस्थामा
ईलाम प्र.चौ.महमै निर्माणाधिन अवस्थामा
झापा ई.प्र.का. गौरीगंज निर्माणाधिन अवस्थामा
झापा प्र.चौ. तोपगाछी निर्माणाधिन अवस्थामा
भोजपूर ईप्रका तिवारीभङ्गज्याङ्ग निर्माणाधिन अवस्थामा
संखूवासभा सिप्रचौ. किमाथान्का निर्माणाधिन अवस्थामा
तेह्रथूम प्र.चौ. चुहान्डाडा निर्माणाधिन अवस्थामा
सूनसरी ई.प्र.का.लौकही निर्माणाधिन अवस्थामा
१० मोरङ्ग ई.प्र.का. सिजुवा निर्माणाधिन अवस्थामा
११ मोरङ्ग सि.प्र.चौ. पोखरीया निर्माणाधिन अवस्थामा
१२ सोलूखूम्बू प्र.चौ.पचरे केरुङ्ग निर्माणाधिन अवस्थामा
१३ खोटाङ्ग ई.प्र.का. चिसापानी निर्माणाधिन अवस्थामा
१४ ओखलढुङ्गा प्रचौ. मानेभङ्गज्याङ्ग निर्माणाधिन अवस्थामा
१५ धनकूट्टा प्र.चौ. लेगुवा निर्माणाधिन अवस्थामा
१६ उदयपूर ईप्रका रामपुरथोक्सीला निर्माणाधिन अवस्थामा
१७ उदयपूर प्र.चौ. रुपाटार निर्माणाधिन अवस्थामा
१८ सप्तरी ई.प्र.का.भारदह निर्माणाधिन अवस्थामा
१९ सिराहा ई.प्र.का. धनगढी निर्माणाधिन अवस्थामा
२० सप्तरी ई.प्र.का.कडरवाना निर्माणाधिन अवस्थामा
२१ सुनसरी प्रहरी चौकी, चतरा निर्माणाधिन अवस्थामा

मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौडा अन्तर्गत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु

सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
दोलखा ई.प्र.का. सिंगटी निर्माणाधिन अवस्थामा
रामेछाप प्र.चौ. साल्लू निर्माणाधिन अवस्थामा
रामेछाप ईप्रका धोबीडाडा निर्माणाधिन अवस्थामा
धनूषा ई.प्र.का. सबैला निर्माणाधिन अवस्थामा
धनूषा ई.प्र.का. फुलगामा निर्माणाधिन अवस्थामा
महोत्तरी प्र.चौ. हात्तीलेत निर्माणाधिन अवस्थामा
सर्लाही ई.प्र.का. ब्रहथवा निर्माणाधिन अवस्थामा
सर्लाही सि.प्र.चौ. बलरा निर्माणाधिन अवस्थामा
मकवानपूर प्र.चौ. भार्त निर्माणाधिन अवस्थामा
१० चितवन प्र.चौ. माडी निर्माणाधिन अवस्थामा
११ रौतहट ईप्रका गंगापिपरा निर्माणाधिन अवस्थामा
१२ बारा ई.प्र.का. जितपूर निर्माणाधिन अवस्थामा
१३ पर्सा ई.प्र.का. एकटाङ्गा निर्माणाधिन अवस्थामा
१४ रसूवा प्र.चौ. डांडागाउ निर्माणाधिन अवस्थामा
१५ नूवाकोट प्र.चौ. फिकुरी निर्माणाधिन अवस्थामा
१६ नूवाकोट प्र.चौ. सामरी निर्माणाधिन अवस्थामा
१७ धादिङ्ग ईप्रका.सल्यान्टार निर्माणाधिन अवस्थामा
१८ सिन्धुपाल्चोक ई.प्र.का. नवलपूर निर्माणाधिन अवस्थामा
१९ काभ्रे प्र.चौ. पनौती निर्माणाधिन अवस्थामा
२० काभ्रे प्र.चौ. चोवास निर्माणाधिन अवस्थामा
२१ सिन्धूली ईप्रका. कपिलाकोट निर्माणाधिन अवस्थामा
२२ काभ्रे प्रहरी चौकी, कुशादेबी, निर्माणाधिन अवस्थामा
२३ रामेछाप प्रहरी चौकी,धोबी निर्माणाधिन अवस्थामा

 पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा अन्तर्गत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु

सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
अर्घाखाँची प्र.चौ. फिदिम निर्माणाधिन अवस्थामा
अर्घाखाँची ई.प्र.का. खान निर्माणाधिन अवस्थामा
गूल्मी ईप्रका. धुरकोटवस्ती निर्माणाधिन अवस्थामा
पाल्पा प्र.चौ. दोभान निर्माणाधिन अवस्थामा
रुपन्देही ई.प्र.का.धकधही निर्माणाधिन अवस्थामा
कपिलबस्तू ई.प्र.का. पिपरा निर्माणाधिन अवस्थामा
नवलपरासी ई.प्र.का.बुलिन्टार निर्माणाधिन अवस्थामा
तनहूं ई.प्र.का. भिमाद निर्माणाधिन अवस्थामा
लम्जूङ्ग ई.प्र.का. बिचौर निर्माणाधिन अवस्थामा
१० स्याङ्गजा प्र.चौ. चापाकोट निर्माणाधिन अवस्थामा
११ गोरखा प्र.चौ. भच्चेक निर्माणाधिन अवस्थामा
१२ पर्वत प्र.चौ. कार्कीनेटा निर्माणाधिन अवस्थामा
१३ बाग्लङ्ग ई.प्र.का.बरेन्डांडा निर्माणाधिन अवस्थामा
१४ पाल्पा प्रहरी चौकी, हुगी निर्माणाधिन अवस्थामा
१५ रुपन्देही प्रहरी चौकी, मंगलापुर निर्माणाधिन अवस्थामा
१६ नवलपरासी सिमा प्रहरी चौकी, महेशपुर निर्माणाधिन अवस्थामा
१७ गुल्मी ईलाका प्रहरी कार्यालय, जोहाङ्ग निर्माणाधिन अवस्थामा
१८ गोरखा प्रहरी चौकी, घैरुङ्ग बतासे निर्माणाधिन अवस्थामा

 मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु

सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
रोल्पा ई.प्र.का. पोवाङ्ग निर्माणाधिन अवस्थामा
रुकूम ई.प्र.का. तक्सेरा निर्माणाधिन अवस्थामा
सल्यान ई.प्र.का.सितलपाटी निर्माणाधिन अवस्थामा
प्युठान ई.प्र.का.लुङ्गबहाने निर्माणाधिन अवस्थामा
दाङ्ग ई.प्र.का.ह्याकुले निर्माणाधिन अवस्थामा
बाके प्र.चौ. बेलभार निर्माणाधिन अवस्थामा
बाके प्र.चौ. कुसुम निर्माणाधिन अवस्थामा
बर्दिया ई.प्र.का. दोदरी निर्माणाधिन अवस्थामा
बर्दिया ई.प्र.का.मोतीपुर निर्माणाधिन अवस्थामा
१० सुर्खेत ई.प्र.का.बदेपिपल निर्माणाधिन अवस्थामा
११ सुर्खेत प्र.चौ. गुमी निर्माणाधिन अवस्थामा
१२ दैलेख प्र.चौ. रानीमता निर्माणाधिन अवस्थामा
१३ जाजरकोट ई.प्र.का.डल्ली निर्माणाधिन अवस्थामा
१४ जुम्ला जि.प्र.का. जुम्ला निर्माणाधिन अवस्थामा
१५ कालीकोट प्र.चौ.हौडी निर्माणाधिन अवस्थामा
१६ बाँके क्षे.ट्रा.प्र.का.कोहलपुर निर्माणाधिन अवस्थामा
१७ रोल्पा ई.प्र.का. घर्तिगाउं निर्माणाधिन अवस्थामा

 सुदुर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायल अन्तर्गत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु

सि.न. जिल्लाको नाम ईकाईको नाम भौतिक संरचनाको अवस्था
डोटी प्रचौ. चमारेचौतरा निर्माणाधिन अवस्थामा
अछाम प्र.चौ. चौखुटे निर्माणाधिन अवस्थामा
कैलाली ई.प्र.का.फल्टुडे निर्माणाधिन अवस्थामा
बैतडी सिप्रचौ. भूलाघाट निर्माणाधिन अवस्थामा
डडेलधूरा ई.प्र.का.जोगबुढा निर्माणाधिन अवस्थामा
दार्चुला प्र.चौ. शंकरपुर निर्माणाधिन अवस्थामा
कन्चनपुर ई.प्र.का.गुलरीया निर्माणाधिन अवस्थामा
कैलाली ईलाका प्रहरी कार्यालय, लम्की निर्माणाधिन अवस्थामा
बैतडी प्रहरी चौकी, पुरचौरीघाट निर्माणाधिन अवस्थामा
  
   

शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, शान्तिकोष सचिवालयको मिति २०६९-०१-३१ गते सम्झौता भए अनुसार Capacity Enhancemant of Nepal police to cotributi to peace  Effectuvely Project हरु

सि.न. तालिम केन्द्रको नाम कैफियत
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल  
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ,महाराजगन्ज  
मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्र, भरतपुर  
पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्र, बुटवल  
मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, नेपालगन्ज  
सुदुर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्र, दिपायल  

नेपाल सरकार शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय शान्तिकोष सचिवालय र गृह मन्त्रालय बिच सम्झौता भए अनुसार Implementation of NAP on UNSCR 1325/1820 : prevention Protection and Recover Program हरु

सि.न. महिला व्यारेक भवन कैफियत
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गाईघाट, उदयपुर  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मलंगवा सर्लाही  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तौलिहवा कपिलवस्तु  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घोराही दाङ्ग  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनगढी कैलाली  

भाबी कार्यक्रम:-

केन्द्रिकृत रुपमा रहेको यस निर्देशनालयलाई छरिएर रहेका प्रहरी इकाईहरुको निर्माण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले क्षेत्र स्तरसम्म विस्तार गर्ने योजना अनुरुप हाल प्राविधिक सहायता समुहको रुपमा पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयले प्रशासनिक रुपमा परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ । भविष्यमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सम्म पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ । किनकि निर्माण कार्यको वास्तविक संचालक नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको छ । त्यसैले निम्नानुसार भाबी कार्यक्रम तयार गरीएको छ ।

 1. क्षेत्रमा खटिएका प्राबिधिकहरुलाई क्षेत्रकै दरवन्दीमा समायोजन गरीने तर्फ अगाडी बढाउने ।
 2. क्षेत्रमा खटिएका प्राबिधिकहरुबाट प्रथम चरणमा प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालय सम्मको Master Plan तयार गर्न लगाउने ।
 3. दोश्रो चरणमा इलाका प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकी स्तर सम्मको Master Plan तयार गर्न लगाउने ।
 4. यसरि Master Plan बनि सके पछी प्रत्येक प्रहरी इकाईहरुको भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकताको Analysis गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 5. यसरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई आधार मानि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मजकुर गृह मन्त्रालय मार्फत उक्त भौतिक संरचना निर्माण गराउन प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
 6. हाल पून:निर्माण भैरहेका ७६८ वटा विगत द्वन्दकालमा ध्वस्त भएका प्रहरी इकाईहरुको निरन्तरता दिन मजकुर शान्ति मन्त्रालय, शान्तिकोष सचिवालयसंग आवश्यक समन्वय गरी कार्य अगाडी बढाउने ।

WRPTC Home

West Regional Police Training Center, Butwal

HISTORICAL BACKGROUND :


The West Regional Police Training Center (WRPTC) was established in April 7, 1977 as a first training institute in the region with 50 training staffs and 50 Trainee Recruit Constable postings. The Training Center was inaugurated by Mr. Kadgajit Baral, the then Inspector General of Police, and Inspector Krishnaman Shrestha was the Commandant during the establishment era.
In the beginning the Training Center mainly was focused to train the recruited Police Constables, the major intake force in the Police service, within its limited resources and facilities. With the changing political context in the country and growing people's aspirations, the role of Police was expanding accordingly and later the Training Center was gradually developed and equipped for conducting other in service professional training courses so that the well versed policemen on their duties and responsibilities are produced to meet the people's expectations. Now Varieties of courses are conducted in the Training Center as per the need of workforce within the region.
Under the supervision of the Police Headquarters Training Directorate and also with guidance of the National Police Academy, the apex training institute within Nepal Police, WRPTC developing its infrastructures and training courses in a strategic manner so as to transform it as a centre of excellence in police training. The post of the Commandant was upgraded from rank of Inspector to Deputy Superintendent (DSP) in the year 1978 and later in 1992 after 15 years of its inception, it was again upgraded to the rank of superintendent. Accordingly in due course of time the strength of the trainers (including support staffs) increased from 50 to 138 and the postings of Trainee Recruit Constable from 50 to 100. After the restoration of democracy in 1990 the police strength begun increasing day by day to ensure security of life and property of the people and protect their rights as envisaged in the constitution as well as in other prevailing laws of the country.
Again in 2006 with political change from constitutional monarchy to republican system in the country there were new challenges ahead of the Nepal Police specially in transforming its workforce who can understand and respect the rights of the citizens and discharge their duties in a professional manner. In this context the training institutions’ role became more vital. Nepal Police began reviewing its training curricula to update and adjust according to the norms of changed political system in the country. From the year 2012 the leadership of all the Regional Police Training Centers is once again upgraded from the rank of Superintendent to Senior Superintendent so as to fulfill the new responsibility in a effective manner. With this changed leadership the WRPTC is trying to develop itself into a well established facility and equip its human resource with knowledge and skills so that the concept of ‘Center for excellence’ is realized.

For your any queries find the Faculty Members

For your feedback please send us email in our email address: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


About Us

Training centre's objectives
The Primary purpose of this training centre is to prepare policemen for Nepal police service, who will lead/command the force with courage, uprightness, dedication and a strong sense of service to the people to peace and security.
The training centre will Endeavour to inculcate in them, such values and norms as would help them serve the people better. In particular, it will try to inculcate integrity of the highest order, sensitivity to aspirations of people in a fast changing social and economic milieu, respect for human rights, broad liberal perspective of law and justice, high standard of professionalism, physical fitness and mental alertness.
The training centre will be a focal point for basic training of the junior police officers as well as the police constables. It also provides consultancy services to sister training institutions for improving their management of trainings through tie-ups with similar institutions inside the country.
The training centre trains officers of the Nepal Police Service, who have been selected through an All Nepal based Civil Services Examination. The trained officers and constables will be posted anywhere in all over Nepal. Those Police personnel will be controlled by the Home Ministry of the Government of Nepal.
SA part from the Basic Training Course for Junior police officers and the police constables also conducts Compulsory Mid Career Training Programme for constable, head constable, assistant sub inspector and sub inspector levels of the Nepal Police Service; Training of Trainers' Courses for the trainers of various police trainings, short specialized thematic Courses, Seminars and Workshops on professional subjects for these levels of police personals.

Organizational Structure

Infrastucture

Office and Quarter Guard

2 7
कार्यालय भवन क्वाटर गार्ड

Class Room Block

3
प्रशिक्षण भवन

Barrack

4 8 5
पुरानो ब्यारेक भवन प्रशिक्षार्थी व्यारेक जु.प्र.अ. ब्यारेक

Library and Internet

 

3 4
पुस्तकालय Internet Facility

Mesh and Canteen

1 2 3
प्रशिक्षक मेश प्रशिक्षार्थी मेश क्यान्टीन तथा चमेना गृह

Sports and Gym

1 basketball gr football ground
ब्याटमिन्टन कोर्ट भलिवल कोर्ट फुटवल ग्राउण्ड
tt volleyball gr 5
टेवलटेनिस बोर्ड भलिवल कोर्ट जिम हल

Others

cctv parade 9
CCTV परेड ग्राउन्ड Less Paper Office

Activities & Events

 • Archieve Activities
 • Current Activities
 • Upcoming Activities

Media

1. Press Note Release

2. Public Notice

3. Training Seminar


Training

1. Basic Course

2. In Service Course

3. Other Training Courses

4. Training Calendar of the Year 071-72

5. Instruction for Joining Training


 

Gallery:

1. Advance Course Participants Gallery :

111 1 5
कटाई सिलाई तालीममा सहभागी प्रशिक्षार्थी कार्यालय संचालन तालीम महिला मात्र जु.प्र.अ. जवान मानव अधिकार अनुशिक्षण तालीम
2 3 4
जु.प्र.अ. अपराध अनुसन्धान तालीम २७ औं समूह जु.प्र.अ. जवान भी.नी. ४१ औं समूह जु.प्र.अ. जवान मानव लागुऔषध नि. अनुशिक्षण ता.
6 7 8
जु.प्र.अ. जवान सामुदायिक सेवा अनुशिक्षण तालीम जु.प्र.अ. तालीम १८ औं समूह प्र.प. दोस्रो समूह तालीम
9 10 11
प्र.स.नि. चौकी कमाण्डतर तालीम १३ औं समूह प्र.स.नि.आ.ता.(अल्पकालीन)१५२ औं समूह प्र.स.नि.आ.ता.(अल्पकालीन) १५६ औं समूह
12 13 14
प्र.ह./प्र.ज कारागार सुरक्षा अनुशिक्षण तालीम प्र.ह./प्र.ज सुरक्षा तालीम ४२ औं समूह प्र.ह./प्र.ज सुरक्षा तालीम ४३ औं समूह
15 16 101
प्र.ह.\प्र.ज.अपराध अनुसन्धान ६६ औं समूह सि.प्र.अ.\जु.प्र.अ. भण्डार व्यवस्थापन तालीम प्र.ह.प्र.ज.घटनास्थल सहायक तालिम प्रथम समूह
102 103 104
जु.प्र.अ. सुरक्षा २० औ समुह जु.प्र.अ.- प्र.ज. (Office Package 1st Batch) ता.स. प्र.ह. - प्र.ज. अंगरक्षक तालिम चौथो समूह
17 18 19
जु.प्र.अ अ.अ. २९ औ समुह जु.प्र.अ./सि.प्र.अ. निर्वाचन प्र.ह./प्र.ज.सुरक्षा ४४ औं समूह
112 Service with smile जु.प्र.अ. जवान महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि अपराध अनुसन्धान तालिम दोस्रो समूह
महिला शान्ति तथा सुरक्षा बिषयक क्षमता अभिवृद्रि तालिम मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा अनुशिक्षण जु.प्र.अ. जवान महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि अपराध अनुसन्धान तालिम दोस्रो समूह
जु.प्र.अ.अ.अ. ३०औ‌ समूह
जु.प्र.अ.अ.अ. ३०औ‌ समूह Sport Instructor Orientation for Trainor जु.प्र.अ. जवान लागु औषध नियन्त्रण अनुशिक्षण तालिम
बिशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा अनुशिक्षण तालिम जु.प्र.अ.। जवान मानव अधिकार अनुशिक्षण तालिम जु.प्र.अ. जवान सामुदायिक प्रहरी सेवा
जु.प्र.अ.अपराध अनुसन्धान तालिम ३१ औं समूह जु.प्र.अ. जवान लागु औषध नियन्त्रण अनुशिक्षण तालिम कार्यालय संचालन तथा दक्षता अभिवृद्दि अनुशिक्षण तालिम
प्र.ह.प्र. अ.अ. तालिम ७५ औं समूह प्र.ह.प्र.ज. अंगरक्षक तालिम छैठौं समूह प्र.ह.-प्र.ज. अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण तालिम ७० औं समूह
प्र.ह.। प्र.ज. घटनास्थल अनुसन्धान सहायक तालिम तेस्रो समूह प्र.ह.। प्र.ज. महिला तथा बाल बालिका अपराध अनुसन्धान नियन्त्रण अनुशिक्षण तालिम प्र.ह. प्र.ज सुरक्षा तालिम ४६ औं समूह
प्र.स.नि.आ.ता.( अल्पकालिन ) १६० औं समूह टोली नं.- १ प्र.स.नि. चौकी कमाण्डर तालिम १९ औ. समूह Sport instructor orientation for Trainor
Human Rights and Law Enforcement Orientation Office Handling Skill Development Training जु.प्र.अ. सुरक्षा तालिन २२ औं समूह
जु.प्र.अ.। जवान भिड नियन्त्र तथा व्यवस्थापन तालिम ७० औं समूह प्र.स.नि.आ.ता. १६१ औं समूह टोली नं.-१ प्र.स.नि.आ.ता. १६१ औं समूह टोली नं.-२
 
प्र.ह.। प्र.ह सुरक्षा तालिम ४७ औं समुह सि.प्र.अ. तथा जु.प्र.अ. लागु औषध अनुसन्धान अनुशिक्षण तालिम  

2.Best Trainees :

3. Commandant's Awardees :

1 2 3
उत्कृष्ट नतिजा ल्याई उतिर्ण भएका बिधार्थी उत्कृष्ट नतिजा ल्याई उतिर्ण भएका बिधार्थी उत्कृष्ट नतिजा ल्याई उतिर्ण भएका बिधार्थी
4 5
उत्कृष्ट नतिजा ल्याई उतिर्ण भएका बिधार्थी उत्कृष्ट बाल खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गर्दै  

4.Commandant's Gallery

5. Martyrs Gallery


यस बुटवल तालीम केन्द्रको सम्पर्क विवरण :-

टेलिफोन नं :- ०७१–४३७२२३
फ्याक्स नं :- ०७१–४३७४८०

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

बिस्तृत जानकारीको लागिः Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको वर्तमान कार्य समितिको निम्न पदहरुको पदावधि समाप्त भएकोले आज मिति ०७२।०७।०१ गते निर्वाचन कार्यक्रम राखिएकोमा उक्त पदहरुमा निम्नानुसारका पदाधिकारीहरु निर्विरोध निर्वाचित भएकोले आजै यस संघमा आयोजित कार्यक्रममा संघका अन्य पदाधिकारीहरु समेतको उपस्थितिमा संघका अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यूबाट नव नियुक्त पदाधिकारीहरुको स्वागत एवं निवर्तमान पदाधिकारीहरुलाई बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

नव नियुक्त पदाधिकारीहरु :

१‍.महासचिव - श्रीमती बबिता शर्मा
२‍.प्रशासन सचिव - श्रीमती सिमा अर्याल
३.कार्यक्रम सचिव - श्रीमती श्रृजना सिलवाल
४.कोषाध्यक्ष - श्रीमती रजनी भण्डारी
५.सह कोषाध्यक्ष - श्रीमती प्रतिमा घिमिरे
६.सह सचिव प्रशासन - श्रीमती कामना खनाल
७.सह सचिव कार्यक्रम - श्रीमती कल्पना बस्नेत कुंवर
८.सदस्य - श्रीमती ममता राणा
९. - श्रीमती रिना बस्नेत
१०. - श्रीमती शोभा मल्ल
११. - श्रीमती राखी साह
१२. - श्रीमती सुमित्रा रञ्जितकार
१३. - श्रीमती सुनम पोखरेल उपाध्याय
१४. - श्रीमती बिन्दु ढकाल
१५. - श्रीमती निसा गुरूङ्ग
१६. - श्रीमती शारदा चन्द

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान ।
६०औं प्रहरी दिवस २०७२ को अवसरमा मिति २०७२।०६।३० गते बिहान प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित श्रध्दाञ्जली समारोहमा यस बर्ष घोषणा गरिएका अमर तथा बीर प्रहरीका आश्रित परिवारहरुलाई संघको तर्फबाट अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यूद्वारा संघका उपाध्यक्षज्यूहरु समेतका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा राहत सहयोग प्रदान गरिएको ।

आज मिति २०७२।०२।०५ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमा नेपाल भारत जैन श्वेताम्वर तेरापन्थ समाज काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश नौलाख र प्रवास समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोतिलाल दुगढले संयुक्तरुपमा भूकम्प पीडितहरुका लागि त्रिपाल, कम्वल लगायतका राहत सामग्री नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको ।

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा यस संघबाट राहत उपलव्ध गराउने क्रममा मिति ०७२।०२।०४ गतेका दिन नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ र हातेमालो थाईल्याण्डको संयुक्त सहकार्यमा भक्तपुर जिल्ला महामञ्जुश्री न.पा.वडा नं. ८, ९, र १० का भूकम्प पिडित ५० घर परिवारहरुका लागी राहत प्याकेज ५० प्याक, भांडा वर्तन सेट ५० थान राहत सहयोग स्वरुप संघका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा वितरण गरिएको ।

साथै सोहि मितिमा जिल्ला काभ्रे पाँचखाल न.पा.वडा नं.७,८,१६,१७ र खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं.१ र २ का ५० घर परिवारलाई राहत प्याकेट ५० थान, त्रिपाल ५० थान, भाडा वर्तन सेट ५० थान राहत स्वरुप वितरण गरिएको ।

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा यस संघबाट राहत उपलव्ध गराउने क्रममा मिति ०७२।०२।०३ गतेका दिन दोलखा जिल्ला, झुले गा.वि.स. वडा नं. ३ मा बसोवास गर्ने ८८ घर धुरीका पिडित परिवारहरुका लागी त्रिपाल ८८ थान, चामल ८८ बोरा, राहत सहयोग स्वरुप संघका अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू लगायत यस संघका अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागितामा वितरण गरिएको ।

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित उपत्यका भित्र, यस संघबाट मिति २०७२।०१।२५ गते देखि मिति २०७२।०२।०३ गतेका दिन सम्म काठमाडौंको कालमोचन, त्रिपुरासुन्दरीमहादेव, बसन्तपुर, भृकुटीमण्डप, जैशीदेवल, हनुमानढोका, सुन्धारा, नेपाल प्रहरी अस्पताल, ललितपुरको पाटन दरवार क्षेत्र, कृष्णमन्दिर, शंखमुल, मंगलवजार, भक्तपुरको चांगुनारायण समेतमा रहेका भूकम्प प्रभावित मानिसहरु, भूकम्पबाट घाईतेहरु र उद्धार कार्यमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरु समेतलाई खाजाको लागी अण्डा, पाउरोटी, पानी यस संघका पदाधिकारीहरुबाट वितरण गरिएको।

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्धारा राहत सामग्री उपलव्ध गराउने क्रममा भूकम्पबाट घाईते भई निम्न अस्पतालमा उपचाररत रहेका व्यक्तिहरुको औषधी उपचारको लागी आज मिति ०७२।०१।३१ गतेका दिन नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ र हातेमालो थाईल्याण्डको संयुक्त सहयोगमा विभिन्न औषधीहरु संघका अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू लगायत यस संघका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा निम्न अस्पातालहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको ।
निम्नः–
१.नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज,
२.धुलिखेल अस्पताल धुलिखेल ।

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्धारा राहत उपलव्ध गराउने क्रममा आज मिति २०७२।०१।२८ गतेका दिन काठमाडौं जिल्ला, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं.४ काभ्रेस्थलीका ५० घर धुरीका पिडित परिवारहरका लागी आवश्यकता अनुसार कम्वल, राहत सामग्री प्याकेज, त्रिपाल राहत सहयोग स्वरुप संघका अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू लगायतका अन्य यस संघका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा वितरण कार्य गरिएको ।

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको विनासकारी महाभूकम्पबाट क्षती भएका संरचनाका भग्नावशेष हटाउने र सरसफाइ गर्ने अभियान अन्तर्गत आज मिति २०७२।०१।२६ गतेका दिन भक्तपुर जिल्ला चांगु नारायण मन्दिर परिसरमा क्षती भएका संरचनाहरुको भग्नावशेष हटाउने र सरसफाई गर्ने कार्यमा संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू लगायत संघका अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागितामा भग्नावशेष हटाउने र सरसफाइ गर्ने कार्य गरीएको ।

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा राहत उपलव्ध गराउने क्रममा आज मिति ०७२।०१।२५ गतेका दिन काठमाडौं जिल्ला, शंखरापुर नगरपालिका र कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ४५ घर धुरीका पिडित परिवारहरुका लागी नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ, भृकुटीमंडपबाट राहत सहयोग स्वरुप निम्न खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्रीहरु संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू लगायत संघका अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागितामा वितरण कार्य सम्पन्न भएको ।
निम्नः-
१.चामल ४५ बोरा २. त्रिपाल ४५ थान ३. कम्वल ४५ थान
४.चिउरा २३ बोरा ५.बिस्कुट २ कार्टुन ६.चाउचाउ ४५ पाकेट

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको महाभूकम्पबाट घाईते भएकाहरुको उपचार सहयोगार्थ मिति २०७२।०१।२४ गतेका दिन नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, केन्द्रिय रक्त संचार सेवा प्रदर्शनीमार्गमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा यस नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारीज्यूहरुले रक्तदान प्रदान गर्नु भएको ।

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा भूकम्पवाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा राहत सामग्री उपलब्ध गर्ने क्रममा मिति २०७२।०१।२३ गतेका दिन गोर्खा जिल्लाको फिनाम पन्चेस्वाराका ११५ घर परिवार र लम्जुङ जिल्ला भुलभुले गा.बि.स.मा १७६ घर परिवार, खुदी गा.बि.स. १ मा १८ घर परिवारका (दुवै जिल्ला) लाई चामल ‍३० बोरा, चामल मिश्रीत तयारी पाकेट (दाल, चिनी, नून, मसला, चियापत्ती, पाउडर दूध) ४५० थान, त्रिपाल ७३५ थान, चिनी १५ बोरा, चिउरा २६५ बोरा, बिस्कुट ६ कार्टुन, चाउचाउ ३६८ कार्टुन, चाउचाउबोरा ५ थान, आयोनुन २ बोरा एक पेटी, भेली २ बोरा ४ पेटी, खाने तेल ५ कार्टुन, दालमोट २ कार्टुन २ पोका, कम्बल १०० थान, टोस्ट २ कार्टुन ६ पेटी, भुजा ४२ बोरा, भुटेको चना ३ बोरा, मैनबत्ती १ पेटी, लगायतका राहत सामग्रीहरु नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारीहरुद्वारा बितरण गरिएको ।

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा भूकम्प पिडितहरुलाई राहत वितरण गर्ने क्रममा मिति २०७२।०१।२३ गते नुवाकोट जिल्लाको खरानीटार गा.वि.स.का १ देखि ९ वडामा वसोवास गर्ने ४५० घर धुरीका परिवारहरुलाई यस संघका अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू लगायत संघका अन्य पदाधिकारीहरुको सहभाागितामा निम्न अनुसारका खाद्यान्न लगायतका राहत सामग्री वितरण गरिएको ।
निम्नः–
१.राहत प्याकेज - २८० पाकेट, २.चामल ५० बोरा, ३.भुजा १० बोरा, ४.चाउचाउ ४८ कार्टुन, ५.बिस्कुट १५ कार्टुन, ६.त्रिपाल १४ बण्डल ७. सखर १ कार्टुन, ८.औषधी २ कार्टुन, ९.फ्लोर म्याट २ बण्डल ।

मिति २०७२।०१।२३ गतेका दिन नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ स्वास्थ्य तथा जनचेतना उप-समितिद्वारा काठमाडौंको किर्तिपुर पांगा, चारघरे, इटंगोल, चोभारगुठ, टोखा झोर, गोंगबु, साङ्गला, ललितपुरको पाटन दरवार, हरिसिद्धि लगायतका स्थानका क्याम्पहरुमा रहेका परिवारहरुलाई स्वास्थ्य एवं सरसफाई संबन्धि बिषयमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको ।

मिति ०७२।०१।२२ गतेका दिन भूकम्पबाट पिडित जिल्ला काभ्रे फुलवारी गा.वि.स.का ५० घर र श्यामपाटी गा.वि.स.का ३८ घर परिवारहरुलाई राहत सामग्री प्याकेज, त्रिपाल, बिस्कुट, चाउचाउ समेतका सामग्रीहरु संवन्धित गा.वि.स.का प्रतिनिधि मार्फत पिडित परिवारहरुलाई उपलव्ध गराउने गरि नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा उपलव्ध गराईएको ।

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा राहत उपलव्ध गराउने क्रममा भूकम्पबाट घाईते भई निम्न अस्पतालमा उपचाररत रहेका व्यक्तिहरुको औषधी उपचारको लागी आज मिति ०७२।०१।२२ गतेका दिन नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ र हातेमालो थाईल्याण्डको संयुक्त सहयोगमा विभिन्न मेडिकल संबन्धि सामग्रीहरु संघका अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यूबाट हस्तान्तरण गरिएको ।
निम्नः–
१.नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज।
२.धुलिखेल अस्पताल धुलिखेल ।

मिति २०७२।०१।१२ गतेका दिन गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा राहत उपलव्ध गराउने क्रममा आज मिति ०७२।०१।२२ गतेका दिन काठमाडौं जिल्ला शंखरापुर नगरपालिका सांखु क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ४० घर धुरीका पिडित परिवारका लागी नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ, भृकुटीमंडपबाट राहत सहयोग स्वरुप निम्न खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्रीहरु संघका अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरु लगायतका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा राहत वितरण कार्य सम्पन्न भएको ।
निम्नः–
१.कम्वल ४० थान २.म्याट ४० थान ३.त्रिपाल ४० थान ४.चामल ४० बोरा
५.चिउरा २० बोरा ६.बिस्कुट २० कार्टुन ७.चाउचाउ २० कार्टुन ८.नुन ४० पाकेट ९.तेल ४ कार्टुन १०.पानी ८० कार्टुन ११. सख्खर १ कार्टुन

मिति २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची गा.वि.स.को तिपेनी, लागर्त गा.वि.स., भोटेनालम, दनुवारबस्ती, नेवारबस्ती समेतका प्रभावित परिवारहरुलाई नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्याल तथा संघका अन्य पदाधिकारीज्यूहरुको उपस्थितिमा आज मिति २०७२ साल बैशाख २१ गतेका दिन निम्नानुसारका खाध्य सामग्री, प्लास्टिक सिट लगायतका निम्न सामानहरु राहत वितरण गरिएको ।
निम्नः–
चामल - ३६ बोरा
चिउरा - १०० बोरा
बिस्कुट - १८ कार्टुन
सख्खर - ९ बोरा
चाउचाउ - ५० कार्टुन
प्लास्टिक सिट - ३०० पिस
औषधी - ४ कार्टुन
लिचि ड्रिङ्क - १ कार्टुन

मिति २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित निम्न जिल्लाका निम्न स्थानहरुमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ, नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद र हातेमालो थाईल्याण्डको संयुक्त सहकार्यमा मिति २०७२ साल बैशाख २० गतेका दिन बिभिन्न जिल्लाहरुमा दाल, चामल, चिउरा, चाउचाउ, नुन, त्रिपाल, र बिभिन्न औषधीहरु लगायतका सामानहरु राहत वितरण गरिएको ।
जिल्ला काभ्रेको खरेलथोक, होक्से र साठीघर गा.बि.स.मा राहत वितरण गरिएको र धादिङ्ग जिल्लाको जीवनपुर, छत्रे देउराली र कुम्पुरमा चामल ३० बोरा, चिउरा १५ बोरा, दाल ३ बोरा, चिनी ३ बोरा, नुन १०० प्याकेट वितरण गरेको ।
भक्तपुरको चागुनारायण गा.वि.स. छालिङ्गको ३५ घरहरूमा कम्वल ३५ थान, म्याट ३५ थान ,नुन १ बोरा,चामल ७ बोरा,चिउरा २ बोरा,बिस्कुट २ कार्टुन,चाउचाउ १० कार्टुन,दाल २ बोरा,पानी १० कार्टुन वितरण गरिएको ।
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा रहेका ५५ जना भुकम्प पिडित घाईतेहरुलाई साबुन, टुथपेष्ट, टुथब्रस, चप्पल समेत उपलव्ध गराईएको ।

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्धारा प्रधानमन्त्री  दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा भएको (२०७२-०१-२०) 

परिचय

         ''सेवा नै धर्म हो'' भन्ने भावनाले अभिप्रेरित नेपाल प्रहरीमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरुका परिवार (श्रीमती) लाई सामाजिक सेवाको लागि अभिप्रेरित गरी राष्ट्रसेवाको पुनित कार्यको लागि संगठित गर्न, राष्ट्रमा समय–समयमा आईपर्ने विभिन्न प्रकारका दैवि प्रकोपहरु लगायत मानविय सेवाका विविध क्षेत्र जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र आर्थिक क्षेत्रहरुको सुधार, विकास र उन्नतिको लागि आफुहरुमा अन्तर्निहित साधन, श्रोतको उपयोग वा विभिन्न माध्यमहरु मार्फत सहयोग पुर्‍याई लोक कल्याणकारी सेवा उपलव्ध गराउने पवित्र उद्देश्य लिई राष्ट्र र समस्त नेपालीको उन्नति, प्रगति एवं विकासको वृहत्तर सोचका साथ मिति २०४१ साल भाद्र ४ गते यस नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ (Nepal Police Wives Association) नामक मुनाफा रहित संस्थाको स्थापना भएको हो । यस संघको प्रधान कार्यालय भृकुटीमण्डप काठमाण्डौंमा रहेको छ । संघले स्थापना काल देखि नै प्रहरी परिवारका महिलाहरुको मात्र नभएर समग्र महिलाहरुको सीप विकास, आय आर्जन, क्षमता अभिवृद्धि, विभिन्न विषयहरुमा सचेतनाको लागि कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आईरहेको छ । साथै अमर प्रहरी, घाईते, दीर्घ रोगी आदिका सन्ततीहरुलाई छात्रवृत्ति, आर्थिक सहयोग, सहाराविहिन वृद्ध, वृद्धाहरुलाई राहत सहयोग तथा स्वास्थ्य शिविरहरु पनि संचालन गर्दै आईरहेको छ । तल उल्लेखित उदेश्यहरु प्राप्तीको लागि संघ प्रतिवद्ध रहेको छ ।

उद्देश्य

 • अमर प्रहरी, घाईते, दीर्घ रोगी प्रहरीका सन्ततीहरुलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने ।
 • वहालवाला, सेवा निबृत्त, घाईते, अमर प्रहरी कर्मचारीहरुका परिवार तथा एकल महिलाहरुको बृत्तिविकास एवं आय आर्जनको लागि सिप तथा रोजगार मुलक तालिमहरुका साथै समसामयिक चेतनामूलक कार्यक्रम समेत संचालन गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई स्त्रीरोग लगायत अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श, परिक्षण तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने ।
 • समाज सेवाका विविध क्षेत्रमा मानविय सेवाका विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
 • घरबारबिहीन वृद्ध–वृद्धाहरुलाई सहयोग उपलव्ध गराउने ।
 • बाढी पहिरो, भुकम्प, आगलागी जस्ता दैवि प्रकोप पीडितहरुलाई आर्थिक सहयोग तथा राहत सामाग्री प्रदान गर्ने ।
 • दुर्ब्यसनीमा फसेका युवाहरुलाई कुलतबाट हटाई सुमार्गमा ल्याउनका लागि सुधार गृह सञ्चालन गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीका बालबालिकाहरुलाई हेरचाह तथा शैक्षिक विकासको लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको संचालन गर्ने ।

भावी योजना तथा कार्यक्रमहरु

 • संस्थाको उद्देश्यहरुको प्राप्ती तथा मुर्तरुप दिनको लागि पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरी विषयगत रुपमा सबैलाई क्रियाशील गराउने र बिचबिचमा आ–आफ्नो उप–समितिहरुको प्रगति विवरण वुझाउनु पर्ने परम्पराको थालनी गर्ने ।
 • संघद्वारा संचालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्दै जाने ।
 • संघको राहत कोषको अभिवृद्धिको लागि आर्थिक सहायता जुटाउन काठमाण्डौ लगायत पाँचै क्षेत्रहरुमा विभिन्न charity program हरु संचालन गर्ने ।
 • विगतका बाँकी रहेका बिभिन्न कार्यहरुलाई निरन्तरता दिई पुरा गर्ने ।
अपील

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ विशुद्ध सामाजिक र मुनाफा रहित संस्था भएको कारण उद्देश्य अनुरुपका लोक कल्याणकारी कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप संचालनको लागि साधन, श्रोतको आवश्यकता सर्वविदितै छ । जसको व्यवस्था संघ आफैले गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्र, संघ-संस्था वा व्यक्तिहरुबाट सक्दो योगदानको अपेक्षा राख्दछ । साथै संघलाई प्रभावकारी र उर्जाका साथ अगाडी बढाउनको लागि आफ्ना सुझाव र सल्लाहहरु संघको केन्द्रीय कार्यालय, भृकुटीमण्डप स्थित कार्यालयमा स्थापित सुझाव पेटिकामा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
 
 
 
 
सम्पर्क नं. ०१-४२२७०३८
 
ई-मेल ठेगाना - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका कार्य समिति पदाधिकारीज्यूहरु 
अघिल्लो पंक्तिमा बांयाबाट क्रमशः उपाध्यक्ष श्रीमती सुनिता राणा, उपाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष एवं महासचिव श्रीमती ललिता राई, अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्याल, उपाध्यक्ष श्रीमती बबिता शर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती कमला थापा, उपाध्यक्ष श्रीमती निभा बज्राचार्य, उपाध्यक्ष श्रीमती बन्दना साउद ।

पछिल्लो पंक्तिमा बांयाबाट क्रमशः प्रशासन सचिव श्रीमती कल्पना भण्डारी, सह कोषाध्यक्ष श्रीमती गौरी बिष्ट, कार्यक्रम सचिव श्रीमती महिमा बम, कोषाध्यक्ष श्रीमती तारा नेपाल, सदस्य श्रीमती सरिता पाल, सदस्य श्रीमती बबिता पाल, सदस्य श्रीमती सिमा खनाल, सदस्य श्रीमती साबित्री के.सी., सदस्य श्रीमती पुनम खरेल ।

 
कार्यक्रम तथा गतिबिधीहरू  
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको व्यवस्थापिका संसदका प्रथम महिला सभामुख पदमा श्रीमती ओनसरी घर्तिमगरज्यू निर्वाचित हुनु भई आफ्नो पदभार समहाल्नु भएकोमा वहांलाई मिति०७२।०७।१८ गतेका दिन नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको तर्फबाट अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू लगायतका कार्य समिति पदाधिकारिज्यूहरुबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गरियो ।
   
     
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका दोश्रो तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति पदमा श्रीमती बिद्यादेवी भण्डारीज्यू निर्वाचित हुनु भई आफ्नो पदभार समहाल्नु भएकोमा वहांलाई मिति०७२।०७।१८ गतेका दिन नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको तर्फबाट अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू लगायतका कार्य समिति पदाधिकारिज्यूहरुबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गरियो ।
   
     

नव नियुक्त पदाधिकारीहरु :
   

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान ।

मिति २०७२-०५-०४ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको ३१ औ बार्षिकोत्वसको अवसरमा नेपाल पुलिस क्लवमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु
1 2 3
4    

मिति २०७२।०१।२३ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा भूकम्प पिडितहरुलाई संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू लगायत यस संघका अन्य पदाधिकारीहरुबाट नुवाकोट जिल्लाको खरानीटार गा.वि.स.का ४५० घर परिवारहरुलाई खाद्यान्न लगायतका राहत सामग्री वितरण गर्नुहुँदै।

मिति २०७२ बैशाख २२ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा भूकम्प पिडितहरुलाई राहत वितरण कार्यक्रमका केही झलकहरू

मिति २०७२ बैशाख २० गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा भूकम्प पिडितहरुलाई राहत वितरण कार्यक्रमका केही झलकहरू

मिति २०७१-११-१२ गते 31st School Foundation Day & Annual Sports Day 2071 को अवसरमा नेपाल प्रहरी आवासिय उ.मा.वि. साँगा काभ्रेमा अायोजित कार्यक्रममा भएका गतिविधिहरुका केही झलकहरु ।

मिति २०७१-०९-१३ गते तपथली स्थित वृद्धाश्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्धारा आयोजित खाद्यान्न तथा कम्बल बितरण एंब निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमका केही झलकहरू ।


मिति २०७१/०९/०४ गते पश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय पोखराको आयोजनामा जिल्ला रुपन्देही हाटीवनगाई – ५ स्थित सिद्धार्थ बालगृहमा शितलहर तथा चिसोबाट प्रभाबित हाटीवनगाई गा.बि.स.का तथा त्यस क्षेत्रका असाहय बालबालिकाहरुलाई नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष रोशी अर्यालबाट ५० थान कम्बल र खाद्य सामाग्री वितरण गर्नुभएको, उक्त कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय तथा क्षेत्रिय पदाधिकारीहरु उपस्थित रहनुभएको साथै क्षेत्र, अंञ्चल तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको समउपस्थिती रहेको ।

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष रोशी अर्याल तथा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी श्रीमती संघ कि अध्यक्ष श्रीमती सृजना सिलवाल ले मोरङको हात्तीमुडामा दलित समुदायलाई कम्बल र खाना वितरण गर्दै । संघले टंकीसिनवारी र हात्तीमुडा गाविसका ऋषिदेव र हरिजन अनि पासबान थरका ७५ घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको । श्रीमती संघले तराईमा जाडोबाट अति पीडितहरुलाई राहत वितरण गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ ।

   

मिति २०७१ पौष ३ गते जिल्ला नवलपरासी, देवचुली नगरपालिका वडा न. २ पुर्नवास टोल स्थित एक समारोहका बिच नारायणी नदि बाट बाढी पिडित भई आई बसेका विपन्न परिवारका ११५ जना सदस्यहरुलाई पश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी श्रीमती संघको आयोजना तथा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष रोशी अर्याल ज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा कम्बल तथा लत्ताकपडा वितरण गरि कार्यक्रम समापन भएको छ।

मौसम परिवर्तन संगै शुरु भएको शितलहरीबाट केहि राहत पुर्‍याउने अभिप्रायले बारा जिल्ला का केहि स्थानहरुमा नेपाल प्रहरी केन्द्रिय श्रीमती संघ तथा मध्य क्षेत्रिय प्रहरी श्रीमती संघबाट असहाय , विपन्न परिवारहरुलाई कम्बल वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आज मिति २०७१।०९।०३ गते जि.बारा स्थित गढीमाई न.पा.वडा नं.१० नितनपुरमा ७४ परिवार र लिपनीमाल गा.वि.स.वडा नं.९ चैनपुर रामटोलमा १४६ परिवार लाई नेपाल प्रहरी केन्द्रिय श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्याल ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा परिवार लगायत स्थानिय साधु सन्तलाई ५२० थान कम्बल वितरण गरिएको छ ।
मिति २०७१/०९/०२ गते नेपाल सेयर को आयोजनामा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको सहकार्यमा जिल्ला सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालीका वडा न. ४ र १० , रामपुरजमुवा लगाएतको बिभिन्न स्थानहरुमा कम्बल, ज्याकेट लगायत अन्य लत्ताकपडाहरु थान ३०० वितरण गरि समाप्त भएको साथै निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण समेत संचालन गरि समाप्त भएको छ ।

मिति २०७१ मंसिर १७ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्याल लगायतका पदाधिकारीहरुद्वारा २३औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसरमा रसुवा जिल्लाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतम रिमालको प्रमुख आतिथ्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवामा आज आयोजित एक समारोहमा रसुवा अपाङ्ग पुर्नस्थापना तथा अपाङ्ग बाल बिकास केन्द्र कालीकास्थानका शारीरिकरुपमा असक्षम बालबालिकाहरुलाई खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण गर्नुभयो ।
सो संघद्वारा आयोजित उक्त समारोहमा संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्याल, महिला बालबालिका कार्यालयका अधिकृत अन्जु ढुंगाना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रवीण पोखरेलले अपाङ्ग दिवसको उपलक्ष्यमा आ–आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
धुन्चेस्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु समेतको उपस्थिति रहेको सो समारोहमा शारीरिक रुपमा असक्त बालबालिकाहरुलाई सहयोग गर्ने नेपाल प्रहरी श्रीमती संघसमेतलाई अपाङ्ग पुर्नस्थापना केन्द्र रसुवाले सम्मान गरेको थियो ।
मिति २०७१ मंसिर १७ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा २३औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसरमा अपाङ्ग बालबालिकाहरुलाई खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण कार्यक्रमका झलकहरु ।

1 2 3
4 5 6
7 8 9

मिति २०७१।०७।२६ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा आयोजित नव नियूक्त उपाध्यक्षहरु एवं विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरुलाई स्वागत कार्यक्रमका केही झलकहरु। 

मिति २०७१।०६।२८ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा ५९ औं प्रहरी दिवस २०७१ को  अवसरमा आयोजित "खाद्यान्न वितरण कार्याक्रम" का केही झलकहरू ।

1 2 3
4 5 6

मिति २०७१ आश्विन २६ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा ५९औ प्रहरी दिवस २०७१ को अवसरमा आयोजित "खाद्‌यान्न वितरण कार्यक्रम" का केही झलकहरू

मिति २०७१ भाद्र ६ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा आयोजित तीज पर्व २०७१ को शुभ-कामना आदान प्रदान तथा बाटेको धुप बनाउने र च्याउ खेती तालिम प्रथम समुहको प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रमका झलकहरू ।

मिति २०७१ भाद्र २ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको झण्डोत्तलन कार्यक्रमका झलकहरू ।

मिति २०७१ भाद्र २ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा आयोजित नव नियुक्त वरिष्ठ पदाधिकारीज्युहरुको स्वागत समारोह कार्यक्रमका झलकहरु ।

मिति २०७१ साल भाद्र ४ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको "३०औ बार्षिकोत्सव समारोह २०७१" कार्यक्रमको अवसरमा नेपाल पुलिस क्लब हल प्रदशनीमार्गमा सञ्चालित कार्यक्रमका गतिविधिहरू ।

     
     
     
     
     

मिति २०७१-०४-२१ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा मिति २०७१-०४-१७ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मांखा गाविसको जुरे भञ्ज्याङ स्थितमा गएको विनासकारी पहिरोमा परी ज्यान गुमाएकाहरुको आफन्तलाई राहत वितरण कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको गतिविधिहरुको झलकहरु

     
     
     

मिति २०७१-०४-१५ गते आईतबार नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा संचालित टि. ओ. टि. (Training of Trainers) तालिम दोश्रो समुहको समुद्घाटन कार्यक्रमको झलकहरु ।

मिति २०७१-०४-१२ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्युबाट गलेश्वरधाम ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, म्याग्दीमा बृद्ध बृद्धाहरुलाई खाधान्न तथा फ‍लफुल वितरण कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 मिति २०७१-०४-१४ गते आसरा सुधार केन्द्र रानीबारीको १६औ वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमका झलकहरु

मिति २०७१-०४-०७ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको ३०औ बार्षिक साधारण सभा संघको हल भृकुटीमण्डप स्थित भएको कार्यक्रमका झलकहरू ।

मिति २०७१-०३-२७ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा आयोजित च्याउ खेती र बाटेको धुप प्रथम समुह तथा ब्युटिसियन आधारभुत द्धितिय समुह तालिमको समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी तथा संघका पदाधिकारीज्युहरूको क्रियाकलापका झलकहरू ।

मिति २०७१ असार १८ गते नेपाल पुलिस क्लब स्थित वातावरणीय प्रभाव, धुम्रपान र क्यान्सर रोग सम्बन्धि जनचेतनात्मक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू तथा संघका पदाधीकारीज्यूहरू उक्त कार्यक्रममा सहभागि भई सो सम्बन्धि अन्तर्क्रिया तथा त्यसबारे जानकारी लिनुहुदै।

मिति २०७१।०३।१३ गते पश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी श्रीमती संघ पोखराद्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तरको ब्युटिसीयन तालीमको समुद्घाटन कार्यक्रमका विभिन्न क्रियाकलापका झलकहरू

     
     

मिति २०७१।०२।२९ गते नेपाल प्रहरी मध्य क्षेत्रिय श्रीमती संघद्वारा आयोजित २ महिने सिपमूलक "सिलाई कर्टाई" आधारभूत तालिममा सहभागि प्रशिक्षार्थिहरुसंग तालिम बारे सोधपुछ गर्नुहुंदै संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू ।

DSC 0296 DSC 0299 DSC 0305

मिति २०७१।०२।२२ गते बिश्व वातावरण दिवश २०७१ को अवसरमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा आयोजीत बृक्षारोपण कार्यक्रमका झलकहरु ।

DSC 0064 DSC 0079 DSC 0074

  मिति २०७१।०२।१० गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालको सहकार्यमा संचालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममा भएका गतिबिधिहरु ।

DSC 0496 DSC 0522 DSC 0532
DSC 0534 DSC 0565 DSC 0569

 मिति २०७१-०१-०५ गते नव वर्ष २०७१ सालको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदानप्रदान तथा सिलाई कटाई, सवारी चालक र ब्युटीसियन उन्नत तालिम समापन कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्षद्वारा प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुदै । 

DSC 0192 DSC 0199 DSC 0212

मिति २०७०।१२।२७ गते नेपाल प्रहरी अस्पतालको ३० औँ बार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्षद्वारा अस्पतालका बिरामीहरुलाई फलफुल प्रदान गर्दै तथा मा. गृहमन्त्री ज्युबाट प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्नुहुँदै ।

 मिति २०७०।११।१७ गते १०४ औं अन्तर्राष्ट्रियय नारी दिवसको अवसरमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा आयोजित कार्यक्रमका भलकहरु 

 मिति २०७०।११।१२ गते नेपाल  प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यूवाट नेपाल प्रहरी उच्च मा.वि.साँगा काभ्रेको स्थापना दिवस कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यताको ग्रहण गर्नु भएको कार्यक्रमको झलक ।

मिति २०७०।१०।१२ गते सशस्त्र प्रहरी वलका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक स्वर्गीय कृष्णमोहन श्रेष्ठ र श्रीमती नुडुप श्रेष्ठको स्मृति सभामा श्रद्धान्जली अर्पण गर्नुहुंदै संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यू ।

 २०७०।०९।०७ गते नेपाल  प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यूवाट वाजुरा जिल्लामा सितलहरवाट प्रभावित जनसमुदायहरुलाई वितरणार्थ, USID का अध्यक्ष मनोज खड्काज्यू लाई कम्वल हस्तान्तरण कार्यक्रमको झलकहरू ।

मिति २०७०।८।२७ गते नेपाल  प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यूवाट सिराह, सप्तरी र महात्तरी जिल्लाका सित लहर प्रभावित जनसमुदायहरु लाई वितरणार्थ न्यानो संसारका प्रतिनिधि श्री म्याक्स खत्रीज्यू लाई कम्वल हस्तान्तरण कार्यक्रमको झलक ।

मिति २०७०।८।१८ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालज्यूवाट नेपाल प्रहरी अस्पतालको भ्रमण तथा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार्रार्थ विरामी तथा र्घाईतेहरुलाई नगद तथा कम्वल वितरण कार्यक्रको झलकहरु । 

 
 संघद्वारा उपलव्ध गराईएका अन्य सुबिधाहरु

 आसरा सुधार केन्द्र

       नेपाल प्रहरीले समाजमा विकराल सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको लागु औषध दुर्ब्यसनीबाट रुपान्तरण तथा समाजमा पुर्नस्थापित गर्न सहयोग पु्र्याउने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको पहल कदमीमा २०५४ साल आषाढ १ गते “लागू औषध दुर्ब्यसनी सुधार शिविर” सञ्चालन भएको थियो । विभिन्न वाधा  र अड्चनका बाबजुद उक्त शिविरमा सहभागी लागू औषध दुर्ब्यसनीहरुलाई ३ महिना सम्म निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरीएको थियो । नेपाल प्रहरीको बृहत्तर जिम्मेवारी भएको कारण उक्त शिविर सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी २०५४ साल आश्विन १ गते देखि नेपाल प्रहरी श्रीमती संघलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । संघले उक्त पुनीत कार्यलाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने ध्ययेले शिविरलाई संस्थागत गर्ने शिलशिलामा शिविरलाई “आसरा सुधार केन्द्र”  नाम एक गैह्र सरकारी संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गरीएको हो । आसरा सुधार केन्द्र विगत २०५५ साल माघ १९ गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र २०५७ माघ ३ गते देखि समाज कल्याण परिषद समेतमा आवद्ध भई क्रियाशिल रहदै आएको छ ।

 सम्पर्क नम्बर:-  ०१-४३८४८८१

आसरा सुधार केन्द्र १६ औ वर्षमा प्रवेश गरेको शुभ-उपलक्ष्यमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह-२०६९ मा प्रदर्शित सास्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रशंसा पत्र वितरण कार्यक्रम ।


 81

 88

 20
 130  37  79

 दिवा शिशु स्याहार केन्द्र

शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधित सहित २०५८) मा दिवा शिशु स्याहार केन्द्रलाई चार बर्ष सम्मका बालबालिकाहरुको हेरचाह गर्ने समुदायमा आधारित केन्द्रको रुपमा परिभाषित गरीएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ ले गा.वि.स. नगरपालिका, उप–महानगरपालिका तथा महानगरपालिका जस्ता स्थानीय निकायहरुलाई प्रारम्भिक शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न र संचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित व्यवस्था अनुरुप प्रहरी कर्मचारीका बालबालिकाहरुको उचित रेखदेखका साथै शारिरीक तथा बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि गराउने र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कर्तव्य पालनमा निर्धक्क, समस्यामुक्त र लगनशिल भई काम गर्न सहज हुने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा मिति २०६९ असार २० गते यस दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना भएको हो । उल्लेखित केन्द्र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथ परिसर भित्र अवस्थित रहेको छ ।

 सम्पर्क नं.:– ०१-४४१९६९४

२०६९/०८/१६ गते महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा ,रामशाहपथ हाता भित्र दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गरिनुका साथै उक्त केन्द्रमा हप्तामा एकपटक वालरोग बिशेषज्ञ प्र.ना.म.नि.डा. कूलेश बहादुर थापाज्यूले वालबालिकाहरुको स्वास्थ्य परिक्षण तथा नृत्य प्रशिक्षक बिजय कुमार शर्मा गैरेद्वारा नृत्य प्रशिक्षण प्रदान गरिरहेको ।

10a  10b  10c 
12 44 58
1 2 3

 नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका पुर्व अध्यक्षहरु, वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यहरु दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि हुनुहुदै ।

1 2 3
4 5 6

  संघको कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु

मिति २०६९ फागुन १२ गते नेपाल प्रहरी आवासिय उच्च माध्यामिक विद्यालय साँगाको २९औं स्थापना तथा खेलकुद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका अध्यक्ष श्रीमती रीता रानाज्यूद्धारा बार्षिक मुखपत्र दीपिका विमोचन तथा पुरस्कार वितरण गर्नुहुदै ।
1 2 3
4 5 6

मिति २०६९ माघ २८ गते १०३ औ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ र नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंजको संयुक्त आयोजनामा नेपाल प्रहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय साँगा, काभ्रेमा नि:शुल्क स्वास्थय शिविर सञ्चालन भएको ।

sangh6a sangh6b sangh6c
sangh6d sangh6e sangh6f

२०६९/०८/२४ गतेका दिन ६४ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेख चांद ताराज्यूले उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।

interaction3a interaction3b interaction3c
 २०६९/०८/१८ गते २१ औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी अस्पतालका अपाङ्ग प्रहरी कर्मचारीहरू र अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र गोकर्णमा आश्रय लिई बसेका ३२ जना अपाङ्गहरूलाई कम्बल वितरण तथा आर्थिक सहयोग गरिदै ।
disabled2a disabled2b disabled2c

२०६९/०७/२७ गतेका दिन भैली कार्यक्रमबाट संकलित रकमबाट ५ जना अमर प्रहरी परिवारलाई ६ महिने Beautician तालिम सञ्चालन गराईरहेका छौं।

4a 4b 4c1 

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा संघकी पूर्व अध्यक्षज्यूहरूसंग संघलाई आगामी दिनहरूमा कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा परामर्श गरिदै ।

5a 5b 5c

५७ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा मिति २०६९/०६/२८ गतेका दिन नेपाल प्रहरीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको तर्फबाट अमर प्रहरी परिवार तथा  सन्ततीहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिदै ।

policeday1a policeday1b policeday1c

                                "शिक्षा उप-समिति"

 

पहिलो पंक्ति बायाँबाट क्रमशः सदस्य श्रीमती रम्भा लामा, सह–संयोजक श्रीमती कविता अधिकारी, अध्यक्ष श्रीमती रीता राना,
संयोजक श्रीमती सिर्जना शाह, सदस्य श्रीमती सबिता कायस्थ,

दोस्रो पंक्ति बायाँबाट क्रमशः सदस्य श्रीमती अनु पोखरेल, सदस्य श्रीमती कल्पना भण्डारी, सदस्य श्रीमती जुना पंगेनी, सदस्य श्रीमती सरस्वती अर्याल,
सदस्य श्रीमती टीकादेबी ढुंगाना, सदस्य श्रीमती मनमैया गिरी, सदस्य श्रीमती दिपीका खड्का

 

शिक्षा उप-समितिद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

मिति २०६९–१२–२२ गते नेपाल प्रहरी आवासीय माध्यामिक बिद्यालय, धरानको शिक्षा उप-समितीका संयोजक श्रीमती सृजना शाहज्यू तथा सदस्यज्यूहरूबाट निरीक्षण गर्नुहुदै । 
1 2 3
मिति २०६९–११–०६ गते नेपाल प्रहरी माध्यामिक विद्यालय सामाखुसीको निरीक्षण गर्नुहुदै ।
1 2 3
4 5 6

मिति २०६९/१०/२८ गते नेपाल प्रहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, साँगाको शिक्षा उप-समितीका संयोजक श्रीमती सृजना शाहज्यू तथा सदस्यज्यूहरूबाट निरिक्षण गर्नुहुदै ।

257a 294b 305c
 
 मिति २०६९–०९–२७ गते नेपाल प्रहरी आवासीय माध्यामिक बिद्यालय, रौतहटको शिक्षा उप-समितीका संयोजक श्रीमती सृजना शाहज्यू तथा सदस्यज्यूहरूबाट निरीक्षण गर्नुहुदै ।
1 101 102
 103  104105
 
                                "स्वास्थ्य उप-समिति"

पहिलो पंक्ति बायाँबाट क्रमश: संयोजक श्रीमती रुपा सिंह, अध्यक्ष श्रीमती रिता राना
दोश्रो पंक्ति बायाँबाट क्रमश: सदस्य श्रीमती मुना राजभण्डारी, सदस्य श्रीमती पुष्पा राना, सह–संयोजक श्रीमती सुनिता राणा, सदस्य श्रीमती मञ्जु पाठक, सदस्य श्रीमती जुनु श्रेष्ठ, सदस्य श्रीमती मिरा जोशी

 

स्वास्थ्य उप-समितिद्वारा सञ्चालित कार्यक्रहरू

मिति २०७०-०३-१४ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा संचालित "महिलाहरुको क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना तथा निःशुल्क PAPSMEAR परीक्षण" कार्यक्रम ।

1 2 3

मिति २०६९/१०/२८ गते नेपाल प्रहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, साँगामा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य शिविर ।

430 442 444

 

सामाजिक जनचेतना उप-समितिद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

मिति २०७०-०३-१४ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा संचालित "महिलाहरुको क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना तथा निःशुल्क PAPSMEAR परीक्षण" कार्यक्रममा विभिन्न प्रश्नका उत्तर दिनुहुदै नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्र.ब.उ. धन बहादुर रानाज्यू ।

1 2 3
मिति २०६९–११–०२ गते नेपाल प्रहरी माध्यामिक विद्यालय सामाखुसीमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाद्वारा फोहोर–मैला व्यवस्थापनका प्रशिक्षक राजाराम कर्माचार्यबाट एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम गरीएको ।
1  2  3 
 4  5  6

मिति २०६९/१०/२८ गते नेपाल प्रहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, साँगामा लागु औषध सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम सञचालन गरिएको ।

396 401 510
                          

                                     "सीप बिकास उप–समिति"group siksha

पहिलो पंक्ति बाँयाबाट क्रमशः १. सह–संयोजक श्रीमती शोभा भण्डारी २. अध्यक्ष श्रीमती रीता राना ३. संयोजक श्रीमती भुवन सिंह
४. सदस्य श्रीमती निभा बज्राचार्य
दोस्रो पंक्ति बाँयाबाट क्रमशः १. सदस्य श्रीमती रामकेशरी श्रेष्ठ २. सदस्य श्रीमती इन्दीरा अधिकारी ३. सदस्य श्रीमती नानु निरौला
४. सदस्य श्रीमती सावित्री पाण्डेय ५. सदस्य श्रीमती प्रमिला पन्त सोती ६. सदस्य श्रीमती मिना मल्ल ७. सदस्य श्रीमती राखी शाह ८. सदस्य श्रीमती पांचो चौधरी

सीप बिकास उप–समितिद्वारा सञ्चालित तालिमहरु

मिति २०७०–०१–१३ गते २०६९ सालको देउसी भैली कार्यक्रमबाट संकलित रकमले संचालित ब्युटिसियन (प्रथम समुह) तालिममा सहभागी अमर प्रहरी परिवारका पाँच सदस्यहरु तालिमको क्रममा संघका कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई शीप प्रर्दशनी गर्दै ।
11 slide 2 3
4 5 6

मिति २०७०-०४-२५ गते नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा अमर प्रहरी तथा बहाल प्रहरीका श्रीमतीहरूलाई महाराजगंजमा संचालित सिलाई कटाई (१०औ समुह) तालिम दिईएको ।

1 2 3
4 5 6
7 8 9

मिति २०७० श्रावण महिनामा अमर प्रहरी परिवार तथा कार्यकारणी सदस्यहरूलाई ड्राईभिङ तालिम (प्रथम समुह) सञ्चालन गरीएको ।

1 2 3

२०६९/१०/२१ गते Earthquake Expert महेश नकर्मीज्यूद्वारा भूकम्प तथा आगलागी सम्बन्धि सुरक्षा तालिम दिइएको ।

 

9a   9b  9c

२०६९/०९/२८ गते वरिष्ठ प्रशिक्षक मुकेश मल्लज्यूद्वारा संघका पदाधिकारीहरुलाई १ हप्ते TOT तालिम प्रदान गरिएको थियो ।

6a 6b 6c

२०६९/०९/२३ गते बरिष्ठ Beautician स्नेहा राणाज्यूले संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई मेकअप सम्बन्धि टिप्स् प्रदान गर्नु भएको ।

8a  8b  8c 

२०६९/०९/२२ गते संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई प्र.ना.म.नि.डा.कूलेश बहादुर थापाले प्राथमिक उपचार तालिम प्रदान गर्नु भएको ।

7a  7b  7c 
2 3 4

 पुर्व क्षेत्रिय प्रहरी परिवार महिला संघद्वारा सञ्चालित तालिमहरु

मिति २०७० साल जेष्ठ १० गते पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी परिवार महिला संघको ६ महिने सिलाई कटाई तालिम दोस्रो समूहको समापन कार्यक्रम ।

1 2 3
4 5 6

मिति २०७०-०२-२४ गते 'एडभान्स टेलरिङ्ग' सीप विकास तालिमको समापन समारोह

1 2 3
 4  5  6
 7  8  9

Women and Children Service Directorate

Worldwide, women and children are considered vulnerable and are provided special protection and treatment through various international charters and conventions. Nepal as a signatory country of the UN conventions on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) and Convention on the right of the child (CRC) is legally obliged to provide protection and fair treatment to women and children, whether offender or victim.Nepal Police's mandate is to provide peace and security and also to investigate criminal activities and the women and children service directorate is tasked especially to deal with the matters related to women and children.
Considering various UN conventions, guidelines, resolutions, national policies, acts and recommendation of Police Reform Commission, in 1996 Nepal Police established one in central level and 4 districts (Kathmandu, Lalitpur, Kaski and Morang) level women and children service centers ( then named as Women Cell) as a pilot project.
At present Women and Children Service Centers are actively operating in 75 districts and 7 metropolitan circles in Kathmandu valley.

Vision:
Ensuring widely available, fair and specialized services for women and children.

Mission:
To provide accessibility to justice for women and children with a conducive reporting environment

Objective:

 • Investigation, documentation and maintaining of a database on criminal cases related to women and children.
 • Build police capacities especially in relation to handling of SGBV related cases.
 • Analyze crime patterns, in relation to crimes committed against women and children.
 • Production and publication of IEC materials.
 • Strengthen and broaden the scope of women and children service centers.
 • Raising public awareness.
 • Coordination and networking with concerned Stakeholders.

WCSC's deal with the following cases:

 • Human Trafficking
 • Sexual Offence( Rape; Attempt to rape, Incest, Child sexual abuse and exploitation, Marital Rape)
 • Domestic violence (physical, sexual, mental and economic violence)
 • Polygamy, Child Marriage
 • Illegal Abortion
 • Untouchability (Chhuwachhut sambandhi)
 • Allegation of witchcraft

Organogram:

Role and responsibilities of WCSC
1. Prevention:

 • Awareness Raising Programs: Rallies, Radio and T.V Programs
 • School liaison programs
 • Publications (user guides for Police and security and safety information for civil society)

2. Investigation :

 • WCSC investigates and prosecutes crimes related to women and children.

3. Capacity building for Police :

 • WCSD coordinates and carries out trainings and workshops for capacity building of the Police regarding women's and children’s issues.

4. Crime Data Management :

 • Keeping, analyzing and dissemination of crime data related to women and children, including data on missing children

5. Victim support :

 • Provide support in co-ordination with concerned agencies.

6. Coordination and networking :

 • WCSC coordinates and networks with UN agencies, INGOs, NGOs and government agencies
Achievements:
- 23 Separate Building for Women and Children Service Center:
Jhapa,Morang,Sunsari,Kathmandu,Lalitpur,Kavre,Nuwakot,Sindhupalchowk,Makwanpur,Chitwan,Kaski,Nawalparasi,Rupandehi,Doti,
Jumla,Bara,Rauthat,Dhanusha,.....

- 40 districts with juvenile justice officers:
Ilam, Jhapa, Sunsari, Morang, Dhankuta, Udayapur, Saptari, Siraha, Dhanusha, Mahottari,Sarlahi, Dolakha, Sindhuli,Kavrepalanchowk, Sindhupalchowk, Dhading, Kathmandu, Lalitpur ,Bhaktapur, Chitwan, Makwanpur, Bara, Parsa, Rautahat, Tanahu, Lamjung, Syangja, Kaski, Palpa, Nawalparasi, Rupandehi, Kapilbastu, Baglung, Dang, Banke, Bardiya, Jumla, Surkhet, Kailali, Kanchanpur

- Establishment of Child Friendly Room at District Level (20 locations)
Makwanpur, Kaski, Rupendehi, Morang, Kavre, Nawalparasi, Kalimati (KTM), Baudha( KTM), Balaju(KTM), Bhaktapur, Lalitpur, Chapa gaun( Lalitpur), Chitwan, Palpa, Syangja, Sunsari, Dang, Ilam, Kailali,Thimi (Bhaktapur)
- Contributed to formulate Gender Policy of Nepal Police 2069
- Contributed to incorporate gender issues in various Police training curricula
- Separate posting of 1344 personnel for WCSC units
- Establishment of National center for children at risk (Bhrikutimandap) with hotline number 104
- Formulation of Victim Support SOP 2070

Activities :
Capacity Enhancement
Women and Children Directorate has been conducting various capacity enhancement programs on issues of Gender, women and children for police personnel in co-ordination with various organizations.

SN Year Subject No of Participants supported by
२०५८ महिला तथा वालवालिका बिरुद्धका अपराध अनुसन्धान सम्बन्धि अनुशिक्षण। ११७८ यूनिसेफ, नेपाल
२०५८ चेलीबेटी बेचबिखन र बाल यौन शोषण रोकथाम तथा अनुसन्धान बिषयक तालीम। १५० यूनिसेफ, नेपाल
२०५८ Basic Counseling तालीम ५० यूनिसेफ, नेपाल
२०५८ Data Capture तालीम १४ यूनिसेफ, नेपाल
 २०५८ Data Analysis तालीम   ९०  यूनिसेफ,नेपाल
 २०६१
 Victim Handling During Investigation and dispossing of
Allegaton and Improvement of  Data system बिषयक
 ३९  यूनिसेफ,नेपाल
 २०६५ र २०६६  TOT on Juvenile Justice Officer's training ( Senior Officer) -(7 Days )  ५०  यूनिसेफ,नेपाल
 २०६५ र २०६६  Juvenile Justice Officer's training  (Junior Officer) – (5 Days )  ३६०  यूनिसेफ,नेपाल
 २०६८
 Justice for Children विषयमा प्र.नि.र प्र.ना.उ. दर्जाका प्रहरीहरुको लागि प्रशिक्षक
प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न।(६ कार्यदिन)
 २५  यूनिसेफ,नेपाल
१०  २०६८
 Justice for Children विषयमा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुको लागि ५ दिने प्रशिक्षण
( धनगढी, बिराटनगर, पोखरा र नेपालगंज,)
 १२०  यूनिसेफ, नेपाल
११  २०६८  Psychosocial  Intervention Training (Care for Care Giver) to wcsc staffs बिराटनगर,नेपालगंज,पोखरा र उपत्यकामा सम्पन्न (प्र.स.नि.देखि प्र.नि. सम्म)  १५०  यूनिसेफ,नेपाल
१२  २०६८  Psychosocial  Intervention Training (Care for Care Giver) to wcsc staffs बिराटनगर,नेपालगंज,चितवन  र उपत्यकामा सम्पन्न (प्र.ह.र प्र.ज.को लागि)  ३२५  यूनिसेफ,नेपाल
१३  २०६९  Justice for Children विषयमा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुको लागि ५ दिने प्रशिक्षण (चितवन)  ३०  यूनिसेफ,नेपाल
१४  २०६९  Psychosocial  Intervention Training (Care for Care Giver) to wcsc staffs उपत्यका र चितवनमा सम्पन्न (प्र.स.नि. देखि प्र.नि. सम्म)  ५०  यूनिसेफ,नेपाल
१५  २०६९  Psychosocial Intervention Training (Care for Care Giver) to wcsc staffs चितवन  र उपत्यकामा सम्पन्न (प्र.ह.र प्र.ज.को लागि)  ५०  यूनिसेफ,नेपाल
१६  २०६९  ToT on Gender Responsive Investigation and Counseling Skill  ३०  ADB
१७  २०६९  Gender Responsive Investigation and Counseling Skill for district level staff ( Bara, Dhanusha Rautahat, Doti)  २४३  ADB
१८  २०६९  Gender Responsive Investigation and Counseling Skill In Kathmandu valley for junior level and other staff  ६०  ADB
१९  २०६९  Concept on UNSCR 1325 and 1820  ५००  Ministry of Peace and Reconstruction
२०  २०७० बैशाख  Gender Responsive Investigation and Counseling Skill In Jumla District for senior, junior level and other staff  ६०  ADB
२१  २०७० भाद्र  ToT on Women Peace and Security  ३०  Ministry of Peace and Reconstruction
     Total  ३६०४  

Ongoing programs:
1. Capacity enhancement of Nepal Police to contribute to Peace Process effectively (Implementation of National Action Plan on UNSCR 1325 & 1820)
2. Protection, Prevention and Recovery (PPR) program (Implementation of National Action Plan on UNSCR 1325 & 1820).
3.ADB JFPR 9135: Establishing Women and Children Service Centers Project ( Project districts Jumla, Doti, Bara, Dhanusha, Rautahat)

17 Years Crime Data Related to Women & Children: 

Fiscal Year Rape Attempt to rape Trafficking Abortion Polygamy

Child
Marriage

Domestic
Violence

 053/054  112  34  117  74  101  5  337
 054/055  181  34  130  101  135  3  228
 055/056  141  18  110  81  96  432
 056/057  186  33  120  89  96 5  711
 057/058  122  35  92  55  75  1  449
058/059 129 21 40 14 51 - 410
059/060 157 18 55 15 69 2 569
 060/061  154  19  56  8  44  3  922
 061/062  188  25  72  11  66  1  730
 062/063  195  38  97 14   65  1  939
 063/064  317  70  112  3  94  7  1100
064/065 309 73 123 13 122 4 881
065/066 391 75 139 12 170 2 968
066/067 376 101 161 8 146 7 983
067/068 481 151 183 12 197 3 1355
068/069 555 156 118 13 249 12 2250
069/070 677 245 144 28 350 19 1800

 WCSC Request:

 • Every women and child has the right to live their life with dignity.
 • Inform police as soon as you see or encounter any violence committed on women and children.
 • Your information and support can help us to arrest the suspect.
 • WCSC ensure you to provide help and necessary action on all forms of crime related to women and children.
Contact number : 977 1 4414745
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Women in Nepal Police

History:

 • First woman Police Constable Chaitamaya Dangol, recruited on 1951/6/15 was engaged to carry out search and arrest female offenders.
 • 25 Women Police recruited for Traffic Management - 1968.
 • Significant intake of women police - 1985-86.
 • Establishment of special Woman Police Company (Mahila Gulma) under the PHQ -1986.
 • Establishment of Traffic Woman Company (Mahila Traffic Gulma) under Valley Traffic Police Office -1995. 

Current status of Women Police:

SN Rank Number
1. Inspector General of Police -
2. Additional Inspector General of Police -
3. Deputy Inspector General of Police 0
4. Senior Superintendent of Police 4
5. Superintendent of Police 3
6. Deputy Superintendent of Police 14
7. Inspector of Police 46
8. Sub Inspector of Police 157
9. Assistant Sub Inspector of Police 243
10. Police Head Constable 625
11. Police Constable 2848
12. Police Followers 183
  Total 4123
 

Involvement of Women Police:

 • Women and Children Service Center
 • Maintaining Law and Order, Security
 • Police Operations
 • Traffic Management
 • Crime Investigation and Intelligence
 • Training (Instructor)
 • Information and Communication Technology,
 • Medical & other Technical field
 • Police Band
 • UN mission (UNPOL/FPU)

Participation of Women Police in United Nations Peacekeeping Mission:

Total Participation as UNPOL 83
Currently Serving as UNPOL 6
Total Participation as FPU Member 212
Currently Serving as FPU Member 28
(10%)

Opportunities for women in Nepal Police :

 • Commission as Police constable : Elementary education
 • Commission as Assistant sub inspector ( Non Gazetted 3rd class): Intermediate or + 2
 • Commission as Inspector (Gazetted 3rd class): Bachelors degree in any discipline

महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयको  पाच जिल्लाको लागि रणनिति:-

बारा       धनुषा     डोटी      जुम्ला      रौतहत

Project Progress Report July 2013