Nepal Police Spokesperson

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता

प्र.व.उ. श्री सर्वेन्द्र खनाल

सम्पर्क नं. ९८५१२९२१११