Vacancy Result

Display #
Title
प्राविधिक (नेपाल प्रहरी अस्पताल र आ.त.भौ.प.) तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि. पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–०३–०३)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७५–०२–२९)
प्राविधिक (नेपाल प्रहरी अस्पताल, संचार, कम्प्यूटर र आ.त.भौ.प.) तर्फका प्र.ना.उ. र प्र.नि. पदहरुको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता–प्रयोगात्मक परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७५–०२–२२)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७५–०२–११)
जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी जवानहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७५-०२-१०)
प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (सञ्चार) पदको बैकल्पिक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७५–०२–०६)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७५–०२–०६)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७५–०१–२५)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७५–०१–११)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–१२–२८)