Vacancy Result

Display #
Title
प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको पदस्थापना सम्बन्धमा । (२०७४-०३-०६)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७४–०२–२२)
प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना (२०७४–०२–१०)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०२–०१)
प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (स्टाफ नर्स, फिजियोथेरापी, ल्याव टेक्निसियन) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७४–०१–२६)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको बिशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४–०१–११)
प्रहरी निरीक्षक (मेडिकल अफिसर एम.बि.बि.एस.) पदको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७४–०१–१०)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७४-०१-१०)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७३-१२-१८)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७३–१२–१५)