Vacancy Result

Display #
Title
प्राविधिक समूह (नेपाल प्रहरी अस्पताल र केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला) तर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदको अन्तिम नतिजा (२०७३-११-०८)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७३–११–०५)
प्राविधिक समूहको प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७३–१०–२३)
प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७३–१०–२०)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७३–१०–२०)
प्राविधिक समूह तर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक–प्रहरी निरीक्षक पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७३–१०–०३)
प्राविधिक समूह तर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७३–१०–०३)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७३–१०–०३)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७३–०९–२०)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको दरखास्त फाराम (२०७३–०९–२०)