Vacancy Result

Display #
Title
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (२०७४–०५–०२)
प्रहरी जवान (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०४-३२)
प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०४–३२)
नयाँ भर्ना सम्बन्धी दरखास्त फाराम (२०७४-०४-३१)
प्राविधिक समुह तर्फ (प्र.ना.उ./प्र.नि./प्र.ना.नि./प्र.स.नि.) पदहरुको नयाँ विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०७४-०४-३१)
जनपद समुह तर्फ (प्र.नि./प्र.स.नि./प्र.ज.) पदहरुको नयाँ विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०७४-०४-३१)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७४–०४–२७)
प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०३-१६)
प्रहरी जवान (जनपद) पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७४-०३-१६)