भाबी रणनीति

सूचना प्रबिधिको आजको युगमा नेपाल प्रहरीलाई पनि सोही अनुरुप दक्ष र प्रबिधि युक्त बनाउने उदेश्यले स्थापित यस निर्देशनालयले आफ्नै स्थापना कालदेखि नै यस क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास जारी राख्दै आएको छ। हाल नेपाल प्रहरी सूचना प्रबिधिको स्तरलाई सक्षम एवं सबल बनाउनमा यस निर्देशनालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विगतमा यस निर्देशनालयबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरुबाट नेपाल प्रहरी हासिल गरेका सफलताहरुलाई मध्यनजर गर्दै भविष्यमा पनि सोही सफलतालाई निरन्तरता दिने अभिप्रायले सो का लागि यस निर्देशनालयले अवलम्बन गरेको भाबी रणनीति एवं कार्य योजना निम्नानुसार रहेको छ।

Effective Use of Intranet
नेपाल प्रहरी संगठनका विभिन्न कार्यालयहरु बीच सहज र सरल रुपमा Data Communication गर्ने उदेश्यले यस निर्देशनालयबाट विकास गरीएको Intranet लाई प्रभावकारी ढंगवाट संचालनमा ल्याईनेछ र सोही माध्यमद्धारा विभागीय परिपत्र लगायत अन्य महत्वपूर्ण सन्देशहरु सजिलैसंग अन्य प्रहरी कार्यालयहरुमा प्रेषित गरिने छ, जसबाट कुनै पनि कार्यालयहरुमा सहज रुपमा यस्ता परिपत्रहरुमा पहुच पुग्ने छ। Intranet को प्रयोग पश्चात कुनै पनि प्रहरी कार्यालयले मजकूर कार्यालय वा मातहतका कार्यालयमा कुनै पनि पत्र वा सन्देश सहजरुपमै प्रेषित गर्न सक्दछ र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पनि समयमै सो बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछ जस बाट हालको परिपाटीलाई परिमार्जित गरि सूचना आदान प्रदानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको महशुस गरिएको छ ।


Establishment of Cyber Crime Lab
विश्वमा बढ्दै गईरहेको Cyber Crime लाई रोकथाम एवं अनुसन्धान गर्नको लागि यस निर्देशनालयमा साईबर अपराध अनुसन्धान शाखा स्थापना भई दरबन्दी समेत निकासा भई आवश्यक कार्य थालनी समेत भएकोले सो कुनै पनि समयमा कुनै पनि स्थानमा घट्न सक्ने यस्ता किसिमका अपराध रोकथाम एवं रोकथाममा प्रहरी कृयाशिल रही रहनु पर्ने भएको तथा घटेका अपराधहरुको क्रमबद्ध रुपमा अनुसन्धान गरी अपराधीको सही पहिचान पश्चात कानूनी कारबाहीको लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गर्नु प्रहरीको लागि एउटा गम्भीर चुनौती एवं दायित्व समेत रहेकोले सो का लागि यस निर्देशनालयमा रहेका Cyber Crime Unit आवश्यक साधन सुबिधा सु-सम्पन्न गराउनु पर्ने भएको तथा यस्ता किसिमका अपराधमा प्रयोग हुने सबुद प्रमाणहरु संकलनमा अपराध विशेषज्ञको दायित्व गहन हुने भएकोले अपराध अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरि सबुद प्रमाण समेत संकलन लगायत सम्पूर्ण कागजातहरु तयार गरि सम्मानित अदालत समक्ष पेश गर्ने भूमिका प्रहरीको हुने भएकोले यसका लागि Cyber Crime Lab Establish गर्नु पर्ने नितान्त आवश्यक भएकोले सोही अनुरुप निकट भविष्यमानै Cyber Crime Lab स्थापन गर्ने यस निर्देशनालयको लक्ष्य रहेकोले आवश्यक उपकरणहरु समयमै उपलब्ध गराईनु पर्ने नितान्त जरुरी भएको छ।

Data Backup
कनै पनि कार्यालयहरुमा हाल प्रयोगमा आईरहेको Software हरुमा Entry भएका Data हरुलाई दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित साथ राख्नको लागि यस निर्देशनालयमा रहेका Sever Data मा Backup राख्ने व्यवस्था गर्नका लागि यस निर्देशनालयमा स्थायी रुपमा Backup Server खडा गरि कुनै पनि कार्यालयहरुमा प्रयोगमा आईरहेका कम्प्यूटरहरु कारणवश बिग्रिएको खण्डमा पनि सो कार्यालयहरुमा Entry भएका सम्पूर्ण डाटाहरु भविष्यमा समेत सजिलै प्रयोगमा ल्याउनको लागि पुनः Recover गर्न सकिने गरी यस निर्देशनालयमा Data Backup राख्ने कार्य थालनी गर्ने कार्य संचालनमा ल्याई सकेको छ सो कार्यलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता प्रदान गर्ने यस निर्देशनालयको लक्ष्य रहेको छ ।