CCIS समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा जु.प्र.अ प्र.ह तथा प्र.ज हरुका लागी १७ कार्य दिने CCIS विषयक २६ औ समुहको तालिम मिति २०७६।०५।१५ गतेदेखी संचालन भई मिति २०७६।०६।०७ गते समापन भएको