PMIS समापन कार्यक्रम (८औ समुह)

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा जु.प्र.अ प्र.ह तथा प्र.ज हरुका लागी १७ कार्यदिने PMIS विषयक ८औ समूहको तालिम मिति २०७६।१०।१९ गतेदेखी संचालन भई मिति २०७६।११।११ गते समापन भएको