Junior Police Officer College, Bharatpur

Article Index

 (Junior Police Officer Training College)

प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद १३, नियम १५१, उपनियम २ मा राजपत्रअनकित प्रहरी कर्मचारीहरुको तालिम क्षेत्रिय प्रहरी तालिम केन्द्रहरुमा हुने भनी उल्लेख भएकोमा राजपत्रअनंकित प्रहरी अधिकृत (जुनियर प्रहरी अधिकृत) को तालिममा एकरूपता र विशिष्टता ल्याई समय सापेक्ष प्रशिक्षण प्रदान गरी दक्ष तथा व्यवासयिक बनाउने उद्देश्य अनुरूप मध्ये क्षत्रिय प्रहरी तालीम केन्द्रमा जुनियर प्रहरी अधिकृत तालिम शिक्षालयको उद्घाटन भई सोहि बमोजिम शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासको क्रम अगाडि बढ्नुका साथै विभिन्न आधारभूत तथा उन्नत तालिमहरु स्रञ्चालन भई रहेको छ । केन्द्र देखि नजिक भौगोलिक दृष्टीकोणले अन्य सबै क्षेत्रलाई पायक पर्ने, आवश्यकता अनुसार श्रोत तथा साधनको सहज उपलब्धता समेतलाई मध्यनजर राखी मध्य क्षत्रिय प्रहरी तालिम केन्द्रलाई शिक्षालय स्थापनाको लागि छनौट गरिएको हो । नेपाल सरकार सचिव स्तरको मिति २०७१।०७।१० गतेको निर्णय मजकुर गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रशासन शाखाको च.नं.प्र.प्र.टी.३६९/७४४ मिति २०७१।०७।१० गतेको पत्र श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग, तालिम निर्देशनालय च. नं. ७२७ मिति २०७१।०७।१७ गते जुनियर प्रहरी अधिकृत तालिम शिक्षालय (Junior Police Officer Training College) हाललाई मध्य क्षत्रिय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुरमा स्थापना गरी आवश्यक काम कारवाही संचालन गर्नु भन्ने आदेशानुसार मिति २०७१।०८।२१ गते संगठन प्रमुख श्रीमान् प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल ज्यू बाट यस शिक्षालयको उद्घाटन भएको थियो । साथै नामाकरणको सम्बन्धमा "जुनियर प्रहरी अधिकृत तालीम शिक्षालय भरतपुर" नामाकरण गरी उद्घाटन भई जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको अनिवार्य आधारभूत र विभिन्न सेवाकालीन तालिमहरू सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना निर्देशनालयलको च. नं. २५५ मिति २०७१।१०।५ गतेको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन शाखाको क्र. सं. ८६७९ मिति २०७१।१०।२० गते प्राप्त भए अनुसार "जुनियर प्रहरी अधिकृत तालिम महाविद्यालय" र उक्त महाविद्यालयको प्रमुखलाई "प्रधानाचार्य" नामले सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने राय प्राप्त भएको छ ।

जुनियर प्रहरी अधिकृत तालीम शिक्षालयले निम्न कार्यहरू गर्दै आईरहेको छ :-
क) प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिम संचालन गर्ने ,
ख) सेवा विशिष्टिकरणको अवधारणामा आधारित जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुको लागी विभिन्न उन्नत तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने ,
ग) जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुका लागी तोकिएका अनुशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने ,
घ) सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा प्रहरीको सहभागीता एवं प्रहरी नागरीक समन्वय र सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप विभिन्न कर्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ,
ङ) प्रहरीको पेशागत ज्ञान र सीप एवं अवधारणा संग सम्बन्धित अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम (Research Programme ) संचालन गर्ने ।

Faculty Members

संगठनात्मक संरचना(प्रस्तावित)

उद्देश्य

देशभरिका जुनियर प्रहरी अधिकृतको आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालन गर्ने केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको यस शिक्षालय आफूलाई तालिम वातावरण, मानव स्रोत तथा भौतिक संसाधन लगायतका पक्षमा नमुना केन्द्रको रूपमा स्थापित गराउन क्रियाशिल छ । यस शिक्षालयले सिक्ने, सिकाउने र सिक्ने सहयोग तथा अवसर दिने(Learn, Help learn, Let learn), आपसी सम्मान गर्ने(Mutual Respect) तथा कामले बोल्ने(Speak Action) मुल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। यस शिक्षालयका मुख्य उद्देश्यहरू निम्न छन् :-
१.नेपाल प्रहरीको जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई आधारभूत तालीम सञ्चालन गरी ज्ञान, सीप, आचरण तथा प्रहरी संस्कार र मूल्य मान्यताहरूको विकास गर्ने,
२.जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुको समय सापक्ष दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र वृति विकासको लागि विभिन्न उन्नत तालीमहरु सञ्चालन गर्ने,
३.नियमित अतिरिक्त कृयाकलापको माद्यमबाट प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थी लगायत सबै प्र. क. हरूको व्यक्तिगत क्षमतालाई प्रष्फुटन गराई व्यक्तित्व र आत्मविश्वाशको अभिवृद्धि गराउने,
४.प्रहरी र नागरीकमा समाजमा रहेको समस्याको रचनात्मक समाधानका लागि सामाजिक सहकार्य गर्ने ईच्छा शक्तिको सञ्चार गर्ने,
५.प्रशिक्षार्थी र प्रशिक्षकहरूबीच अधिकतम अन्तर्क्रियाको अवसर सिर्जना गरी ज्ञान, सीप र धारणा आदारप्रदानको वातावरण बनाई आपसी सम्मान र विश्वासमा आधारित दिगो सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग गर्ने ।
६.स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धन प्राप्त गरी प्रहरी र सुरक्षासंग सम्वन्धित विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र गोष्ठी, भेला, सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने ।
७.तालीम केन्द्र तथा संगठनको विकास, व्यवसथापन र पेशागत ज्ञान, सीप, दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कृयाकलापहरू सञ्चालन गर्ने ।