Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.म.नि. डा. राजिव सुब्बा कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७४-०६-२७ प्र.प्र.का. संचार निर्देशनालय २०७४-०६-२९  
प्र.ना.नि. धन बहादुर तामाङ डियुटीको क्रममा २०७४-०६-२२ महानगरीय प्रहरी बृत्त, बालाजु २०७४-०६-२६  
 प्र.स.नि. जगत बहादुर साउद कार्यालयको कामको सिलसिलामा  २०७४-०४-१० महानगरीय प्रहरी नारायणहिटी सुरक्षा गारद गुल्म २०७४-०६-२६   
प्र.ना.नि. चित्र बहादुर आचार्य  कामको सिलसिलामा २०७४-०६-१०  प्र.प्र.का. बिशेष व्यूरो २०७४-०६-२६   
प्र.स.नि. दिपेश सुवेदी कामको सिलसिलामा २०७४-०६-०६ प्र.प्र.का. बिशेष व्यूरो २०७४-०६-२६  
प्र.स.नि. प्रल्हाद राउत कार्यालयबाट थानकोेट जाने क्रममा २०७४-०२-३० महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी २०७४-०६-२४  
प्र.ना.नि. पुर्ण बहादुर कार्की कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७४-०६-१७ महानगरीय प्रहरी बृत्त, गौशाला २०७४-०६-२४  
प्र.ना.नि. पवन कुमार अधिकारी कामको सिलसिलामा २०७४-०५-१६ महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाण्डौ २०७४-०६-२४  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।