Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ब.उ. राकेश कुमार सिंह कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०८-२१ कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग २०७६-०८-२३  
 २ प्र.स.नि. भिमदत्त भट्ट कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०८-१८ महानगरीय प्रहरी कार्यालय २०७६-०८-२३  
प्र.ना.नि. बद्रि नाथ श्रेष्ठ बालाजु बाइपासबाट हाडिगाउ जाने क्रममा २०७६-०८-०२ प्र.प्र.का. कार्य एवं अपराध अनुसन्धान बिभाग २०७६-०८-१८  
प्र.स.नि. विरेन्द्र वहादुर चन्द कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०८-१२ प्र.प्र.का. बिशेष व्यूरो २०७६-०८-१८  
प्र.नि. गौरी प्रसाद जैसी सुनसरीबाट काठमाण्डौ फर्कने क्रममा २०७६-०७‍-०३ राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान २०७६-०८-१७  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।