Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. लाल प्रसाद खतिवडा कार्यालय जाने क्रममा २०७५-०४-२० प्र.प्र.का. सवारी महाशाखा २०७५-०४-२३  
प्र.स.नि. धन बहादुर तामाङ्ग लामा कपनबाट महाङ्काल जाने क्रममा २०७५-०४-१४ महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी २०७५-०४-१८  
प्र.ह. उत्तम सिलवाल डिउटीको शिलशिलामा बुद्धनगर देखी नक्साल जाने क्रममा २०७५-०४-१३ महानगरीय प्रहरी बृत्त, सिंहदरबार २०७५-०४-१६  
प्र.ना.नि. ओमाकर चन्द कामको सिलसिलामा २०७५-०४-०५ महानगरीय प्रहरी बृत्त, कीर्तिपुर काठमाण्डाैं २०७५-०४-११  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।