Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. भिषम शाही कार्यालयबाट घर जाने क्रममा २०७४-०४-२८ सशस्त्र प्रहरी गण नं. १ २०७४-०५-०४  
प्र.ब.उ. धिरु बस्न्यात
कमलपोखरीबाट कमलादी मन्दिर तर्फ
जाने क्रममा
२०७४-०४-२८ लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो २०७४-०४-२९ (हाल प्र.ना.म.नि.)
प्र.स.नि. ज्योती लामा कार्यालयको कामको शिलशिलामा २०७४-०४-२२ महानगरीय प्रहरी वृत जगाती भक्तपुर २०७४-०४-२९  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।