Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.नि. रोशन खडका कार्यालयको कामको शिलशिलामा २०७३-११-०४ महानगरीय अपराध महाशाखा टेकु २०७३-११-११  
प्र.स.नि. पदम बहादुर बानिया टंगालबाट कालोपुल तर्फ जानते क्रममा २०७३-११-०८ अ.दु.अ.आ. टंगाल २०७३-११-११  
प्र.नि. गोपाल प्रसाद ढकाल महाराजगञ्ज काठमाडौंबाट चावहिल जाने क्रममा २०७३-०९-१५ महानगरीय प्रहरी परिसर २०७३-११-०६  
प्र.स.नि. प्रमोद राउत डिउटी गर्ने क्रममा २०७३-१०-२१ महानगरीय सशस्त्र प्रहरी गण २०७३-१०-२४  
प्र.नि. मदन जीत महरा कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७३-०७-१३ ई.प्र.का. हंशपुर कास्की २०७३-१०-२३  
प्र.ना.नि. निर बहादुर मोक्तान सुकाजोर-९ रामेछाप, भालुखोप २०७३-१०-०३ रा.प्र.प्र.प्र. महाराजगंज २०७३-१०-२३  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी ईकाईमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।