Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. किशोर कुमार राई कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७७-१२-२८ प्र.प्र.का. सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय २०७८-०१-०७  
प्र.उ. बामदेव गौतम अत्तरियाबाट धनगढी जाने क्रममा २०७८-०१-०४ सुदुरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय २०७८-०१-०५  
प्र.ना.नि. सोमा कुमारी तामाङ बालकुमारी देखी कोटेश्वर जाने क्रममा २०७७-१२-२९ मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरो २०७७-१२-३१  
प्र.नि. सन्तोष श्रेष्ठ बुढानिलकण्ठबाट अफिस जाने क्रममा २०७७-१२-१८ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो २०७७-१२-२३  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।