Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.नि. डा. उषा श्रेष्ठ सप्तरीबाट धनुषा जाने क्रममा २०७६-१०-२१ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७६-११-०५  
प्र.नि. बिनोद कुमार सुनुवार दुधौली तालिम केन्द्रबाट सर्लाही जाने क्रममा २०७६-१०-१५ ईलाका प्रहरी कार्यालय डकाहा सिन्धुली २०७६-१०-२१  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।