Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. एक बहादुर बगाले नक्सालदेखि सामाखुसी डेरा जाने क्रममा २०७६-०६-०७ कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग (केन्द्रीय प्रहरी परिचालन कक्ष) २०७६-०६-१५  
प्र.स.नि. बसन्त बहादुर थापा कार्यालयबाट घरतर्फ जाने क्रममा २०७६-०५-२५ प्र.म.नि. सचिवालय, सवारी महाशाखा २०७६-०६-०१  
प्र.नि. राम कुमार राई बेलबारी मोरङबाट काठमाडौं जाने क्रममा २०७६-०५-०३ प्र.प्र.का. विशेष ब्यूरो २०७६-०५-२६  
प्र.ना.नि. केशव बहादुर कार्की सांगा काभ्रेबाट भक्तपुर ठिमी जाने क्रममा २०७६-०४-०९ महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमी भक्तपुर २०७६-०५-२५  
प्र.ना.नि डम्बर गिरी कार्यालय देखी बालाजु सम्म जाने क्रममा २०७६-०५-१९ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा २०७६-०५-२३  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।