Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. अशोक कुमार पोखरेल सुकेधारा देखि धापासी जानेक्रममा २०७७-०१-०२ महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगंज, काठमाडौं २०७७-०२-११  
प्र.ना.नि. नरेन्द्र प्रसाद बुढा हाडीगाँउबाट नक्साल जाने क्रममा २०७७-०२-०४ प्र.प्र.का. सूचना प्रविधि निर्देशनालय २०७७-०२-११  
 ३ प्र.ना.नि. ज्ञान प्रसाद पराजुली कलंकीबाट बसपार्क जाने क्रममा २०७७-०१-०८ कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी गण नं १  २०७७-०१-१५   
प्र.नि. डा. नितु भण्डारी धापासी हाईटबाट ड्युटि जाने क्रममा २०७७-०१-१४ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७७-०१-१५  
प्र.ना.नि. रामशरण कार्की कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७७-०१-०७ महानगरीय सशस्त्र प्रहरी गण २०७७-०१-१५  
प्र.नि. डा. प्रयास बिडारी कार्यालयबाट घर जाने क्रममा २०७६-१२-२७ नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७७-०१-१२  
प्र.ना.उ. श्याम कुमार राई कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७७-०१-०७ प्र.प्र.का. मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग २०७७-०१-०८  
प्र.ना.नि. राजेन्द्र शर्मा पन्थी बालुवाटारबाट मण्डिखाटार जाने क्रममा २०७७-०१-०५ अपराध अनुसन्धान एवं कार्य विभाग, सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय २०७७-०१-०८  
प्र.नि. डा. फुल बाबु यादव नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट धुलिखेल जाने क्रममा  २०७६-१२-३० नेपाल प्रहरी अस्पताल २०७७-०१-०३  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।