Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.नि. सुजता तुम्बाहाङ्फे कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७७-०७-०१ महानगरीय प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुर २०७७-०७-०४  
प्र.स.नि. जगत बहादुर साउद कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७७-०६-०४ महानगरीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण  २०७७-०६-२५  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।