Nepal Police Crisis Response

  गोरखा भूकम्प - २०७२
 मिति २०७३/०४/१६ गते सम्मको अद्यावधिक मानवीय क्षति (मृत्यु र वेपत्ता) को तथ्यांक विवरण 

मिति २०७२-०२-२१ गते देखी रसुवा जिल्लामा पुनः सुरु गरिएको खोज तथा उद्दार अन्तर्गत फेला परेका स्वदेशी तथा विदेशी नागरीकहरूको शवको नामावली (२०७२-०२-२४)

> List of Missing Person (Earthquake)                                            > Unidentified Dead Bodies     

(मिति २०७२।०३।१७ गते १७:०० बजे सम्मको अपडेट)
मिति २०७२/०१/२९ गते १२:५२ बजेको समयमा देशको बिभिन्न भागमा आएको बिनासकारी भूकम्पबाट भएको मानवीय क्षतिः

मानवीय क्षति
क्षेत्र मृत्यु  घाईते उपचाररत  शव बुझाईएको शव बुझाउन वाँकि  कै.
 क्षेत्र      उपत्यका १४ २०५८ १४  

 

पूर्व क्षेत्र १२९  
मध्य क्षेत्र  १५४ ११२३ १०० १५१  
पश्चिम क्षेत्र  १४१  
मध्य पश्चिम क्षेत्र  - १९  
सुदुर पश्चिम क्षेत्र  - -  
कुल जम्मा १७८ ३४७० ११३ १७५  

 

(मिति २०७२।०३।१७ गते १७:००बजे सम्मको अपडेट

मिति २०७२/०१/१२ गते देशको बिभिन्न भागमा आएको बिनासकारी भूकम्पबाट भएको मानवीय क्षतिः

मानवीय क्षति
क्षेत्र मृत्यु घाईते उपचाररत शव बुझाईएको

शव पहिचान हुन वाँकि

कै.
क्षेत्र उपत्यका १७२५ ११०४३ ४७ १७११ ११
काठमाण्डौंमा ३, रसुवामा ७ र दोलखामा
२ गरी १२ वटा शरीरका भागहरू र
काठमाण्डौको ११,भक्तपुरको १ र रसुवाको
२ गरी १४ शव र दोलखाको १ ररसुवाको
३ बिदेशी कंकाल गरी जम्मा ४ वटा कंकाल
त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा रहेको।  
पूर्व क्षेत्र ५५ ३२३ ५५  
मध्य क्षेत्र  ६४३८ ६३४७ ७९ ६४२९
पश्चिम क्षेत्र  ४५८ १०९९ १२० ४५८  
मध्य पश्चिम क्षेत्र २२  
सुदुर पश्चिम क्षेत्र - - -  
कुल जम्मा ८६७८ १८८३९ २४८ ८६५५ १३

 मिति २०७२।०३।१७ गते १७:०० बजे सम्मको सम्पुर्ण विवरणः

मिति २०७२/०१/१२ गते देशको बिभिन्न भागमा आएको

बिनासकारी भूकम्पबाट भएको  मानविय क्षतिको विवरण (विस्तृतमा)

मिति २०७२/०१/२९ गते देशको बिभिन्न भागमा आएको

बिनासकारी भूकम्पबाट भएको  मानविय क्षतिको विवरण (विस्तृतमा)
सि.नं. स्थान सि.नं.  
उपत्यका अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२" उपत्यका अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२"
पूर्व क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२"    पूर्व क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२"
मध्य क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२"    मध्य क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२"
पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२"    पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२" 
मध्य पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२" मध्य पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२"
सुदुर पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२" सुदुर पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरुको विवरण "महा-भुकम्प २०७२"
Description of foreign Aid    

 

 Nepal Police in rescue & relief Operation Videos  

Click The below Link To see Videos:

https://www.youtube.com/channel/UCMkrAY5yFo5eQ1SCj9aV28w/videos