Tender Notice

Display #
Title
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६-०३-१९)
प्रहरी कल्याण कोषद्वारा आ.ब. २०७६/०७७ को लागी सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना (२०७६-०३-१९)
विद्युतीय / सिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६-०३-०८)
Amendment to the Bid Documents Section III, Qualification Criteria (2076-02-27)
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७६-०२-२४)
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६-०२-२४)
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७६-०२-२२)
घर भाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना (२०७६-०२-१६)
क्याटलग सपिङ्ग विधिद्वारा सवारी साधन खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना (२०७६-०२-०८)
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७६-०२-०६)