UN-Notice

Display #
Title
Global vacancy announcement for Police Commissioner, D-2 (2074-10-19)
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ Brindisi, Italy को लागी Global vacancy accouncement मा आवश्यक पर्ने क्राईटेरीया सम्बन्धी सूचना (२०७४-१०-१५)
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ Brindisi, Italy को लागी Global vacancy accouncement सम्बन्धी सूचना (२०७४-१०-१५)
Global Vacancy announcement for PoC Site Coordinator, P-4 (2074-10-07)
Global Vacancy Announcement for Police Sector Commander, P-5 and Police Advisor (Strategic Policy and Planning Officer), P-4 (2074-07-19)
Global vacancy announcement for Formed Police Unit (FPU) Coordinator, P-4 (2074-06-18)
शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडान स्थित UNMISS मिशनको लागी Global Vacancy Announcement (२०७४-०६-०८)
संयुत्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद अन्तर्गतको समितिबाट सिफारिस भएका प्रतिबन्धात्मक सूचीहरु (२०७४-०६-०१)
Global Vacancy Announcement for Police Advisor, seconded (non-contracted) (2074-05-02)
Global Vacancy Announcement for police planning officer P-3, P-4 & P-5 (2074-04-26)