तपाई कुनै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ या समस्यामा हुनुहुन्छ?

  • यदि तपाई कुनै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ या समस्यामा हुनुहुन्छ भने
    • १०० मा फोन गरी प्रहरीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। 
    • थप जानकारी वा मद्दत चाहिएमा तल दिईएको माध्यमबाट सोझै सम्पर्क गर्नुहोस
  • यदि तपाईलाई कसैले डर र धम्कि दिइरहेको छ भने

तपाइलाई कसले, किन, कसरी धम्काएको हो सो को विवरण सहित धम्क्याउने व्यक्तिको पहिचान प्रहरीलाई गराउनुहोस । यदि धम्क्याउने व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान भएको छैन भने थाहा भएसम्मका सूचना प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुहोस । टेलिफोनबाट धम्क्याएको भए सो नम्वर प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुहोस । संभव भएसम्म धम्काउने व्यक्तिको धम्काउदाको आवाज मोवाईल फोन वा यस्तै अन्य कुनै साधनद्वारा रेकर्ड गरी प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुहोस । याद राख्नुहोस, प्रहरीलाई खबर नगर्दा नै धम्काउने व्यक्तिबाट सुरक्षित हुने सोच राख्नु भएको छ भने त्यो तपाईको भ्रम हो किनकि तपाई सदैव खतरामा रहिरहनु हुनेछ । तसर्थ प्रहरीलाई चाडो भन्दा चाडो यसको सूचना दिनुहोस ।

 

सम्पर्क माध्यम

फोन नं.:- ०१-४४१२७४८        टोल फ्री नं.:- १६६००१४१५१६        मोवाईल नं.:-९८४९०९११३९        CUG मोवाइल नं.:- ९८५१२९८१९८        फ्याक्स नं.:-४४१२७४८

ई.मेल:-    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it