तपाईको नजिकमा कुनै घटना घटेको छ?

यदि तपाईको नजिकमा कुनै घटना घटेको छ भने हामी तपाईको सूचनालाई पूर्ण रुपमा गोप्य राख्दै तपाईको सत्य-तथ्य सूचनाको आधारमा तुरुन्त अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न प्रतिवद्ध छौं । यसका लागी प्रहरी प्रधान कार्यालय अ. अ. विभागको सी. आई. सी. यू. शाखामा निम्न माध्ययमबाट २४ सै घण्टा आफ्नो सुचना दिन सक्नुहुने छ ।
सम्पर्क माध्यम

  • फोन नं ४४१२७४८, १६६००१४१५१६ ( टोल फ्रि )
  • मोवाइल नं ९८४९०९११३९
  • फ्याक्स नं ४४१२७४८
  • ई–मेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.