Vacancy

Display #
Title
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६–११–३०)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६–११–३०)
प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-११-२३)
जनपद समूह तर्फको प्र.नि.र प्र.स.नि. पदहरूको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-१०-०१)
प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उप–समूह तर्फ रिक्त प्राविधिक प्रहरी जवान पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-१०-०१)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७६-०७-०१)
प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विशिष्टीकृत कार्यक्षेत्र चयनको फाराम
प्रहरी जवान (जनपद) र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७६-०५-०६)
प्राविधिक समूह तर्फ (प्र.ना.उ./प्र.नि./प्र.ना.नि./प्र.स.नि.) पदहरूको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०१-२२)
प्राविधिक प्रहरी जवान पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७६-०१-२२)