प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
संचार निर्देशनालय - परिचय

देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्ने, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने गहन जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नेपाल प्रहरीको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाई कार्य सम्पादन गर्नका लागि प्रहरी  संचारको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ । २०१५ सालमा स्थापना भएको प्रहरी संचार सेवा विशिष्टिकरणको अवधारणा अनुरुप केन्द्र देखि मातहत विभिन्न ईकाइहरुमा (१०५४ स्थानहरुमा) प्रहरी संचारको विस्तार भई हाल नेपाल प्रहरीमा संचार तर्फ प्र.ना.म.नि. १, प्र.व.उ.१, प्र.उ.१, प्र.ना.उ.१०, प्र.नि.२२, प्र.ना.नि.२९९, प्र.स.नि. ६६१, प्र.ह. ११०९, प्र.ज. १६१४ र प्रहरी कार्यालय सहयोगी ८ समेत गरि कुल जम्मा ३७२६ जना दरबन्दी कायम रहेको र प्रहरी प्रधान कार्यालय संचार निर्देशनालयमा प्र.ना.म.नि. १, प्र.व.उ.१, प्र.उ.१, प्र.ना.उ.२, प्र.नि.६, प्र.ना.नि १५, प्र.स.नि. २८, प्र.ह. ३६, प्र.ज ३९ र प्रहरी कार्यालय सहयोगी ८ समेत गरि जम्मा १३७ जना दरबन्दी कायम रहेको छ । प्रहरी संचारले आफ्नो स्थापना काल देखि नै संचार तथा सूचना प्रविधिलाई समय सापेक्ष आधुनिकिकरण गरी सुदृढ र व्यवस्थित सेवा प्रवाह गर्दै आई रहेको छ र यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन नयां प्रविधिहरुको प्रयोग तथा विस्तार तर्फ प्रयासरत रहंदै उपलव्ध सिमित श्रोत साधनहरुको अत्याधिक परिचालन र संचालन गरी निरन्तर रुपमा संचार तथा सूचना प्रवाह गर्दै आई रहेको छ ।

 

२. जनशक्ति विवरणः

प्रप्रका प्रत्यक्ष मातहत तथा क्षेत्र अन्तर्गत प्रनामनि   प्रवउ प्रउ  प्रनाउ  प्रनि  प्रनानि   प्रसनि प्रह प्रज प्रकास जम्मा
प्र.प्र.का. तथा प्रत्यक्ष मातहत २५ ४८ ५७ ६९ २१८
महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत       १० १६ ३५ ३३   ९८
१ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगर       ५३ ११८ १९७ ३०२   ६७३
२ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर        १ ३५ १०२ २१५ ३४८   ७०३
३ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा       ३७ ६८ १४५ २२२   ४७४
४ नं.प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा       ३४ ६७ ११८ १८०   ४०२
५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुर       ५२ ११२ १६५ २२७   ५५९
६ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत       २७ ५९ ९५ १३४   ३१८
७ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायल       २६ ७१ ८२ ९९   २८१
जम्मा संख्या १० २२ २९९ ६६१ ११०९ १६१४ ३७२६३. निर्देशनालयबाट सम्पादन हुने मुख्य-मुख्य कार्यहरुः

 • संचार नेटवर्क (राष्ट्रिय, स्थानीय) निर्माण, अविछिन्न रुपमा संचालन,  संचार स्टेशनहरुको  नियन्त्रण, रेखदेख तथा अनुगमन गर्ने ।
 • संचार तथा सूचना प्रणालीको बिकास, बिस्तार र सुधारको लागि योजना बनाउने ।
 • प्रविधि मैत्री प्रहरी संगठन निर्माण गर्न प्रमुख भुमिका खेल्ने संचार प्रविधि मार्फत संगठनको उद्धेश्य प्राप्तिमा रणनीतिक भुमिका खेल्ने नीति निर्माण सम्बन्धमा संगठन तथा मन्त्रालयलाई संचार प्रविधि सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने ।
 • उपलव्ध संचार उपकरणहरुको भण्डारण, निकाशा र वितरणको उचित प्रबन्ध मिलाउने ।
 • छिटो छरीतो मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने ।
 • सुरक्षात्मक उपकरणहरु ( Frequency Jammer, X-ray Baggage, Vehicle Bottom Scanner, Walk Through Gate, Hand Held Metal Detector, DVLआदि) को परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
 • राष्ट्रिय CCTV Grid निर्माणको लागि आवश्यक मापदण्ड तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गराउने ।
 • आवश्यकता अनुसार UAV(Drone) र Rapid Communication System को प्रयोग गर्ने ।
 • प्रहरी संग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा Sound System को व्यवस्था मिलाउने ।
 • CUG सेवाको विस्तार तथा थप सेवा, सुविधाको लागि पहल गर्ने ।
 • संचार संग सम्बन्धित प्राविधिक तथा रेडियो अपरेटर तालिमहरु संचालन गर्ने ।
 • संचारको प्रशासनिक कार्यको व्यवस्था मिलाउने ।
 • कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि पहल गर्ने ।
 • संगठन तथा विभागीय प्रमुख बाट भएका निर्देशन लाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने ।