प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो - दृष्टिकोण/अनुष्ठान/उद्देश्य


दृष्टिकोण (Vision):-

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुक्त नेपालको स्थापना गर्ने ।


अनुष्‍ठान (Mission):

अन्तरदेशीय तथा संगठीत अपराधको रुपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी प्रचलित नेपाल कानुनको संरक्षण र संवर्दन पुर्‍याउदै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने ।


उद्देश्यहरु:     

  • मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धि अपराधको प्रभावकारी रोकथाम र अनुसन्धान गर्ने, 
  • मानब बेचबिखन र ओसारपसारबाट भएका पिडितहरुको उद्दार र संरक्षणमा सहयोग र समन्वय गर्ने,मानब बेचबिखन र ओसारपसारबाट भएका पिडितहरुको उद्दार र संरक्षणमा सहयोग र समन्वय गर्ने,
  •  मानब बेचबिखन सम्बन्धमा अन्य प्रहरी कार्यालयबाट भए गरेका कार्यहरुको सुपरिबेक्षण, अनुगमन, सहयोग र समन्वय गर्ने, 
  • मानब बेचबिखन विरुद्द जनचेतनामुलक र सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने,  
  • मानब बेचबिखन सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय समन्वय र साझेदारी कायम राख्ने,