प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो - जनशक्ति


हालको जनशक्ति:

मानब बेचबिखन ब्युरोमा देहायअनुसारको दरवन्दी रहेको छ ।

सि.न.

दर्जा

जनपद तर्फ

प्राविधिक

कम्प्यूटर तर्फ

जम्मा

प्र.व.उ.

 

प्र.उ.

 

प्र.ना.उ.

 

प्र.नि.

१०

 ५

प्र.व.ना.नि.

 

प्र.ना.नि.

१०

प्र.स.नि.

१०

११

प्र.व.ह.

 

प्र.ह.

 

 १०

प्र.स.ह.

 

११

प्र.ज.

 

१२

प्र.का.स.

 

जम्मा  दरवन्दी

६०

६३