प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो - कार्यादेश


कार्यादेश:

मिति २०७६ भदौ ४ गतेको नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्) निर्णय भई प्रहरी नियमावली २०७१ मा सातौ संशोधन गरेर यस ब्योरोको लागि निम्नानुसारको कार्यादेश प्राप्त भएको छ ।

  • मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धि कसुर गर्न/हुन नदिने, 
  • सो सम्बन्धि कसुरको अनुसन्धान गर्ने, पिडितको उद्दार एवं संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने, 
  • मानब बेचबिखन सम्बन्धमा अन्य प्रहरी कार्यालयबाट भए गरेका कार्यहरुको सुपरिबेक्षण, अनुगमन, समन्वय गर्ने र 
  • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ।


कानुनी अधिकार:

  • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ दफा ४ ले तोकेका कसुरहरुको अनुसन्धान गर्ने,
  • नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्) निर्णयबाट प्रहरी नियमावली २०७१ मा सातौ संशोधन भई प्राप्त कार्यादेशको कार्यान्वयन गर्ने ।