प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ (संचार, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार), केनाईन र विधि विज्ञान उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि.पदहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२९)

२०७९-०३-२९

Share

प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ (संचार, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार), केनाईन र विधि विज्ञान उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि.पदहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२९)