प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०२-१४ प्रहरी जवान (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-१४)
२०८१-०२-०८ प्राविधिक समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०८)
२०८१-०२-०८ प्राविधिक समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (मेडिकल अफिसर एम.बि.बि.एस.) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०८)
२०८१-०२-०७ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०७)
२०८१-०२-०६ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (सिभिल इन्जिनियर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०६)
२०८१-०२-०५ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (सूचना प्रविधि/कम्प्युटर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०५)
२०८१-०२-०४ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (संचार) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०४)
२०८१-०१-१४ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । (२०८१-०१-१४)
२०८०-११-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, केनाईन, हातहतियार र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-११-०२)
२०८०-१०-०३ जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना । (२०८०-१०-०२)
२०८०-०९-२९ जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना । (२०८०-०९-२६)
२०८०-०९-२६ जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना । (२०८०-०९-२५)
२०८०-०९-२५ जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना । (२०८०-०९-२४)
२०८०-०९-२४ जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना । (२०८०-०९-२३)
२०८०-०९-२२ जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना । (२०८०-०९-२०)
२०८०-०९-२० जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना । (२०८०-०९-१९)
२०८०-०९-१८ जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना । (२०८०-०९-१७)
२०८०-०७-२१ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०८०-०७-२१)
२०८०-०४-३० प्रहरी निरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा ।(२०८०-०४-३०)
२०८०-०४-३० प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०-०४-३०)
२०८०-०४-२५ प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरुको नयाँ नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०८०।०४।२५)
२०८०-०४-०१ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०४-०१)
२०८०-०३-१८ प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (ल्याब टेक्निसियन) र प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (ईलेक्ट्रिकल ओभरसियर) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना । (२०८०-०३-१८)
२०८०-०३-१० प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता तालिका सम्बन्धी सूचना (२०८०-०३-१०)
२०८०-०१-०३ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०८०-०१-०३)
२०७९-०८-०८ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (बायोमेडिकल इन्जिनियर) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-०८)
२०७९-०८-०८ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-०८)
२०७९-०७-०२ प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०७-०२)
२०७९-०६-१३ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा र सक्षमता परीक्षण तथा अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०६-१३)
२०७९-०६-०२ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०६-०२)
२०७९-०४-२६ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी जवान (संचार) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०४-२६)
२०७९-०४-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । (२०७९-०४-२३)
२०७९-०४-०६ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन तथा सक्षमता परीक्षण र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७९-०४-०६)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ (संचार, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार), केनाईन र विधि विज्ञान उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि.पदहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२९)
२०७९-०३-२३ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्‍ट) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२३)
२०७९-०३-२० प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२०)
२०७९-०३-१३ प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक (MD Pediatric) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।(२०७९-०३-१३)
२०७९-०३-०८ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-०८)
२०७९-०३-०७ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.उ. र प्रा.प्र.नि. पदहरूको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । (२०७९-०३-०७)
२०७९-०२-२६ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.नि.पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०२-२६)
२०७९-०२-२६ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०२-२६)
२०७९-०२-२४ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७९-०२-२४)
२०७९-०२-११ प्राविधिक समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.उ. र प्रा.प्र.नि. पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना (२०७९-०२-११)
२०७९-०१-१३ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०१-१३)
२०७८-१२-२९ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा (२०७८-१२-२९)
२०७८-१२-२८ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा (२०७८-१२-२८)
२०७८-१२-२७ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा (२०७८-१२-२७)
२०७८-१२-२७ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-२७)
२०७८-१२-२५ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा (२०७८-१२-२५)
२०७८-१२-२५ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा (२०७८-१२-२४)
२०७८-१२-२३ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा (२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२२ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा (२०७८-१२-२२)
२०७८-१२-२१ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा (२०७८-१२-२१)
२०७८-१२-१५ प्रहरी जवान (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-१५)
२०७८-०५-२३ प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०५-२३)
२०७८-०५-१८ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०५-१८)