प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
बिपद् व्यवस्थापन महाशाखा - हालसम्म संचालन गरेका तालिम र उत्पादीत जनशक्ति

सि.नं.

तालिमको नाम

महिला

पुरूष

प्र.नि.

प्र.व.ना.नि.

प्र.ना.नि.

प्र.स.नि.

प्र.व.ह.

प्र.ह.

प्र.स.ह.

प्र.ज.

जम्मा

अग्नी नियन्त्रण, रक क्लाइम्बिङ्ग तथा प्राथमिक उपचार तालिम

 

 

१०

६७

८३

पहिलो उपचार सहयोगी (MFR), भत्केका संरचनामा खोजी तथा उद्दार (CSSR) र विपद् पश्चात शव व्यवस्थापन (DBM)

 

 

१२

५१

३८

७८

१८०

भत्केका संरचनामा गरिने खोज तथा उद्धार उन्नत तालिम

 

 

 

 

 

 

१७

३०

पहिलो उपचार सहयोगी र शव व्यवस्थापन उन्नत तालिम

२४

 

 

 

 

२०

३०

विपद् व्यवस्थापन आधारभूत तालिम

५१

८७६

३४

८५

७६

२७

६९८

९२७

जम्मा

 

 

४७

१४४

१३१

३९

८८०

१२५०