प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
बिपद् व्यवस्थापन महाशाखा - सम्पर्क

१.     नेपाल प्रहरी पिपद् व्यवस्थापन कार्यालय सामाखुशी काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं.३

 ईमेल  :-     cmgmt@nepalpolice.gov.np

डि.अ. :- ९८५१२८३६१०

फि.अ. :- ९८५१२८३६११

Face Book – नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालय सामाखुशी

                 प्रदेश प्रहरी विपद् गुल्महरू

१) कोशी प्रदेश प्रहरी विपद् व्यवस्थापन गुल्म चन्द्रगढि, झापा

फोनः- ९८५२६७७७९९

 Email: - satate1disaster@nepalpolice.gov.np

२)  मधेश प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्म विरगंज पर्सा

फोनः- ९८५५०२६९४५

Email: - m2sanchar@gmail.com

३)  बागमति प्रदेश वपद् व्यवस्थापन गुल्म हेटौडा, मकवानपुर

फोनः- ९८५५०३९९५०

Email: - bagmati_dm@nepalpolice.gov.np

४)  गण्डकि प्रदेश वपद् व्यवस्थापन गुल्म बागलुङ

फोनः- ९८५७६२५३४५

Email: - crisibsanchar@nepalpolice.ov.np

५)  लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्म दाङ

फोनः- ९८५७८५०४००

Email: - pradpsh5dmd@nepalpolice.gov.np

६)  कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्म जुम्ला

फोनः- ९८५८३९००१०

Email: - p6dmw@nepalpolice.gov.np

७)  सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्म महेन्द्रनगर, कंञ्चनपुर

फोनः- ९८५८७८७३३६

Email: - dmfastate7@gmail.com