प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रशासन विभाग - प्रबन्ध निर्देशनालय

प्रबन्ध निर्देशनालय:

नेपाल प्रहरीको लागि आबश्यक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, कार्यालय सञ्चालन एवं बन्दोवस्तीका उपकरण, औजार तथा सामाग्रीहरु विनियोजित वजेटको परिधीभित्र रही सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद तथा वितरण व्यवस्थापन एवं अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत तथा प्रशासन विभागको प्रत्यक्ष मातहतमा प्रबन्ध निर्देशनालय रहेको छ ।

क. प्रमुख कार्यहरु

  • नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक हातहतियार, गोलीगट्ठा, भीड नियन्त्रणका सामाग्री, सञ्चार उपकरण, अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु, बिधि बिज्ञान प्रयोगशालाको लागि आवश्यक ल्याव उपकरण, कम्प्युटर र सो संग सम्बन्धित उपकरण, सवारी साधन, प्रहरी पोशाक, स्टेशनरी, फर्निचर, सरसफाई, मर्मत लगायतका सामाग्रीहरु खरिद गर्नका लागि बार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने ।
  • हातहतियार, गोलीगट्ठा, भीड नियन्त्रणका सामाग्री, सञ्चार उपकरण, अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामाग्री, बिधि बिज्ञान प्रयोगशालाको लागि आवश्यक ल्याव उपकरणहरु, कम्प्युटर र सो संग सम्बन्धित उपकरण, सवारी साधन, प्रहरी पोशाक, स्टेशनरी, फर्निचर, सरसफाई, मर्मत लगायतका सामाग्रीहरु खरिद गरी वितरणको समुचित व्यवस्था मिलाउने तथा वितरित सामाग्रीहरुको अनुगमन गर्ने ।