प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
परीक्षाको कार्यक्रम
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०७८-०९-२५ प्राविधिक समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.नि.(मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट) र प्रा.प्र.नि.(डेन्टल अधिकृत) पदहरूको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२३ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) र प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदहरूको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-२३)
२०७८-०९-१८ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फका पदहरूको लिखित परीक्षामा सहभागी हुने उम्मेदवारहरूलाई कोभिड-१९ (COVID-19) संक्रमण पुष्टि भएमा जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-१४)
२०७८-०९-०९ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.उ.,प्रा.प्र.नि.,प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०९)
२०७८-०८-२४ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फका प्रहरी जवान पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२४)
२०७८-०८-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.उ.,प्रा.प्र.नि.,प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२३)
२०७८-०८-२१ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२१)
२०७८-०७-१२ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०७-१२)
२०७८-०७-११ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.उ. र प्रा.प्र.नि. पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०७-११)