प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०७९-०८-०२ बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा
२०७९-०७-३० बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा (२०७९-०७-२९)
२०७९-०७-२८ बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा (२०७९-०७-२८)
२०७९-०७-२७ सिलबन्दी बोलपत्र तथा विधुतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७९-०७-२७)
२०७९-०७-२४ Expression of Interest (2079-07-24)
२०७९-०७-२३ बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना (२०७९-०७-२३)
२०७९-०७-२२ बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा (२०७९-०७-२२)
२०७९-०७-१८ आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सुचना (२०७९-०७-१८)
२०७९-०७-०४ PCA Support and Renewal Package खरिद सम्बन्धी स्पेशिफिकेसनमा संशोधन सम्बन्धी सूचना
२०७९-०६-२८ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७९-०६-२८)
२०७९-०६-२८ Invitation for Bids (2079-06-28)
२०७९-०६-१४ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०६-१४)
२०७९-०६-१२ Invitation for Bids (2079-06-12)
२०७९-०६-०७ Invitation for Bids (2079-06-07)
२०७९-०६-०५ Invitation for Bids (2079-06-05)
२०७९-०५-३१ Invitation For Bids (2079-05-31)
२०७९-०५-२९ Invitation for Bids (2079-05-29)
२०७९-०५-२८ Invitation For Sealed Quotation (2079-05-28)
२०७९-०५-२७ Invitation For Bids(2079-05-27)
२०७९-०५-२२ Invitation For Bids(2079-05-22)
२०७९-०५-२२ रद्द सम्बन्धी सूचना(२०७९-०५-२२)
२०७९-०५-१६ Invitation for Sealed Quotation (2079-05-16)
२०७९-०५-१३ Invitation for Online Bids (2079-05-13)
२०७९-०४-२३ कोठा तथा सटर भाडामा लिने/दिने सम्बन्धी प्रस्ताव आह्रान सम्बन्धी सूचना । (२०७९-०४-२३)
२०७९-०४-०८ Notice for Enlistment (2079-04-08)
२०७९-०३-१० Invitation for Online-Bids (2079-03-10)
२०७९-०३-०५ Invitation for Online-Bids (2079-03-05)
२०७९-०३-०३ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-०३)
२०७९-०२-२२ घर भाडा सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०१-२२)
२०७९-०२-२० सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना (२०७९-०२-२०)
२०७९-०१-२९ खरिद प्रक्रिया रद्ध गरिएको सूचना (२०७९-०१-२९)
२०७९-०१-२७ बोलपत्रको पुन:आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७९-०१-२७)
२०७९-०१-२५ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०१-२५)
२०७९-०१-०५ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०१-०५)
२०७९-०१-०४ Re-Invitation for sealed quotations (2079-01-04)
२०७८-१२-२९ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-२९)
२०७८-१२-२५ बिद्य‍‌ुतिय बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय-पत्र जारी भएको सुचना (२०७८-१२-२४)
२०७८-१२-२५ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१२-२५)
२०७८-१२-२४ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-२४)
२०७८-१२-२३ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२२ बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना (२०७८-१२-२२)
२०७८-१२-२१ संशोधन सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-२१)
२०७८-१२-२१ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१२-२१)
२०७८-१२-१५ Re-Invitation for sealed quotations (2078-12-15)
२०७८-१२-१४ Invitation for sealed quotations (2078-12-14)
२०७८-१२-१० बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१२-१०)
२०७८-१२-०९ बोलपत्रको पुन:आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-०९)
२०७८-१२-०८ Invitation for Bids (2078-12-08)
२०७८-१२-०७ मुद्दति निक्षेपको व्याजदर प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-०७)
२०७८-१२-०४ बोलपत्र रद्ध गरिएको सुचना (२०७८-१२-०४)
२०७८-१२-०२ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-०२)
२०७८-११-२९ Re-Invitation for Bids (2078-11-29)
२०७८-११-२६ मुद्दति निक्षेपको व्याजदर प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७८-११-२६)
२०७८-११-२६ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-११-२६)
२०७८-११-१८ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (२०७८-११-१८)
२०७८-११-१६ बोलपत्रको पुन: आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-११-१६)
२०७८-११-१५ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-११-१५)
२०७८-११-१२ Re-Invitation for sealed quotations. (2078-11-12)
२०७८-११-१२ Re-Invitation for Bids. (2078-11-12)
२०७८-११-१२ Invitation for Sealed Quotations. (2078-11-12)
२०७८-११-०९ शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको पुनः सूचना (२०७८-११-०९)
२०७८-११-०८ बोलपत्रको लागि पुन: निमन्त्रणा (२०७८-११-०८)
२०७८-११-०३ घर भाडा शिलबन्दी दरभाउपत्र बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-११-०३)
२०७८-११-०१ बोलपत्र रद्ध सम्बन्धि सूचना (२०७८-११-०१)
२०७८-१०-२५ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-२५)
२०७८-१०-२४ बोलपत्रको लागि पुन: निमन्त्रणा (२०७८-१०-२४)
२०७८-१०-२४ राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१०-२४)
२०७८-१०-२३ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-१०-२३)
२०७८-१०-२० Invitation for Bids (2078-10-20)
२०७८-१०-१६ Notice of Request for Proposal (2078-10-16)
२०७८-१०-११ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-१०-११)
२०७८-१०-११ Re-Invitation for sealed quotations. (2078-10-11)
२०७८-१०-१० Re-Invitation for sealed quotations (2078-10-10)
२०७८-१०-०९ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-१०-०९)
२०७८-१०-०७ करार सेवामा नियुक्त गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७८-१०-०७)
२०७८-१०-०२ राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७८-१०-०२)
२०७८-०९-२७ बोलपत्रको लागि पुन:आव्हान (२०७८-०९-२७)
२०७८-०९-२६ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०९-२६)
२०७८-०९-२६ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-२६)
२०७८-०९-२२ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-२१ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-१४ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-१४)
२०७८-०९-१३ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०९-१३)
२०७८-०९-१२ शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (२०७८-०९-१२)
२०७८-०९-१२ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०९-१२)
२०७८-०९-०९ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०९)
२०७८-०९-०७ अनलाईन बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०७)
२०७८-०९-०५ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०९-०५)
२०७८-०९-०५ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०५)
२०७८-०९-०१ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०१)
२०७८-०९-०१ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०१)
२०७८-०८-२८ सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२८)
२०७८-०८-२७ पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना (२०७८-०८-२८)
२०७८-०८-२७ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२७)
२०७८-०८-२६ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२६)
२०७८-०८-२६ EOI को लागि पुनः बोलपत्र आव्हान (२०७८-०८-२६)
२०७८-०८-२३ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२३)
२०७८-०८-२३ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२३)
२०७८-०८-२१ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-०८-२२)
२०७८-०८-२१ सवारी साधन तथा अन्य जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सम्बन्धी २१ दिने सूचना (२०७८-०८-२२)
२०७८-०८-२० बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२०)
२०७८-०८-२० शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-०८-२०)
२०७८-०८-१६ घर भाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र (२०७८-०८-१६)
२०७८-०८-०८ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (२०७८-०८-०८)
२०७८-०८-०६ बोलपत्रको लागि पुन:आव्हान (२०७८-०८-०६)
२०७८-०८-०२ आ.व. २०७८/०७९ का लागि सूचिकृत भएका फर्म कम्पनीहरुको विवरण (२०७८-०८-०२)
२०७८-०७-२९ Expression of Interest (2078-07-29)
२०७८-०७-२८ बोलपत्र आव्हान (२०७८-०७-२८)
२०७८-०७-२३ शिलबन्दी बोलपत्र आहृान (२०७८-०७-२३)
२०७८-०७-२३ Invitation for Bids (2078-07-23)
२०७८-०७-२३ सिदा (राशन) तथा दाना खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आहृान (२०७८-०७-२३)
२०७८-०७-०९ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धी सूचना (२०७८-०७-०९)
२०७८-०६-१५ Invitation for Bids (2078-06-15)
२०७८-०६-१४ प्रहरी कल्याण कोषको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०६-१४)
२०७८-०६-१२ घर भाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
२०७८-०६-१० Invitation for Bids (2078-06-10)
२०७८-०६-०६ Invitation for Sealed Quotation for the supply, Delivery and Installation of 50 KVA 3 phse diesel generator
२०७८-०५-२७ डिजिटल फोरेंसिक उपकरण लाइसेन्स नवीकरण को लागी बोलपत्र को लागी निमन्त्रणा (२०७८-०५-२७)
२०७८-०५-१३ बोलपत्रको लागी निमन्त्रणा (२०७८-०५-१३)