प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०३-१० Invitation for Online Bids
२०८१-०२-३१ Notice for Enlistment (2081-02-31)
२०८१-०२-२३ Invitation for sealed Quotations (2081-02-23)
२०८१-०२-१७ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
२०८१-०२-०२ Re-Invitation for Online Bids (2081-02-02)
२०८१-०२-०१ Re-Invitation for Bids (2081-02-01)
२०८१-०१-३० प्रहरी कल्याण कोषको मुद्दती निक्षेप लगानी सम्बन्धी सूचना (२०८१-०१-३०)
२०८१-०१-२८ Invitation for Bids (2081-01-28)
२०८१-०१-१२ Re-Invitation for bids (2081-01-12)
२०८१-०१-११ Invitation for bids (2081-01-12)
२०८१-०१-१० Invitation for Bids (2081-01-10)
२०८१-०१-०७ Invitation for Bids (2081-01-07)
२०८१-०१-०४ प्रहरी कल्याण कोषको मुद्दती निक्षेप लगानी सम्बन्धी सूचना
२०८१-०१-०४ Invitation for Online Bids (2081-01-04)
२०८०-१२-३० प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प सामाखुशी काठमाण्डौको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना
२०८०-१२-३० प्रहरी कल्याण कोषको मुद्दति निक्षेप लगानी सम्बन्धी सूचना ।(२०८०-१२-३०)
२०८०-१२-२१ Invitation for Bids (2080-12-21)
२०८०-१२-२० Re Invitation for sealed quotation and Re-Invitation for Bids
२०८०-१२-१६ प्रहरी कल्याण कोषको मुद्दती निक्षेप लगानी सम्बन्धी सूचना
२०८०-१२-१४ Invitation for Bids (2080-12-14)
२०८०-१२-०५ Invitation for online bids (2080-12-05)
२०८०-१२-०५ Invitation for bids (2080-12-05)
२०८०-११-३० Re-Invitation for Bids (2080-11-30)
२०८०-११-१४ Invitation for online bids(2080-11-14)
२०८०-११-११ Invitation for Bids (2080-11-11)
२०८०-११-०९ Invitation for Bids (2080-11-09)
२०८०-११-०३ Drug Detector Machine खरिद सम्बन्धी बोलपत्र कागजात संशोधन सम्बन्धी सूचना
२०८०-१०-२८ Notice for Electronic Bids (2080-10-28)
२०८०-१०-२८ कोठा तथा सटर भाडामा लिने/दिने सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना (२०८०-१०-२८)
२०८०-१०-२३ प्रहरी कल्याण कोषको मुद्दती निक्षेप लगानी सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-२३)
२०८०-१०-२२ Re-Invitation for sealed quotations (2080-10-22)
२०८०-१०-२१ Invitation for Bids (2080-10-21)
२०८०-१०-१२ Invitation for Bids (2080-10-12)
२०८०-१०-०८ Re-Invitation for Bids (2080-10-08)
२०८०-१०-०८ Invitation for Bids (2080-10-08)
२०८०-१०-०७ प्रहरी कल्याण कोषको मुद्दती निक्षेप लगानी सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-०७)
२०८०-१०-०३ Re-Invitation for Bids (2080-10-03)
२०८०-१०-०३ तयारी कुकुर राशन खरिद संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-०३)
२०८०-०९-२६ नेपाल प्रहरी केनाईन कार्यालय, महाराजगंजको म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०८०-०९-२६)
२०८०-०९-२६ Invitation for Bids (2080-09-26)
२०८०-०९-२५ Invitation for Bids (2080-09-25)
२०८०-०९-१९ Invitation for sealed quotation and Re-invitation for bids (2080-09-19)
२०८०-०९-१८ कुकुर राशनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
२०८०-०९-१८ प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प सामाखुशीको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना
२०८०-०९-१६ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-१६)
२०८०-०९-०४ Invitation for Bids (2080-09-04)
२०८०-०९-०२ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-०२)
२०८०-०८-२४ Re-Invitation for Bids (2080-08-24)
२०८०-०८-२२ Invitation for Online-Bids (2080-08-22)
२०८०-०८-१७ सिदा (राशन) तथा दाना खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र, विद्युतीय बोलपत्र (e-bidding) तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
२०८०-०८-१३ Invitation for Bids (2080-08-13)
२०८०-०८-०८ Re-Invitation for Bids (2080-08-08)
२०८०-०७-२४ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०८०-०७-२३)
२०८०-०७-२४ Notice of Electronic Bids (2080-07-24)
२०८०-०७-२३ Invitation for Bids (2080-07-23)
२०८०-०७-२२ Notice of Re-Invitation for Bids (2080-07-22)
२०८०-०७-२२ Invitation for Bids (2080-07-22)
२०८०-०७-२० बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा (२०८०-०७-२०)
२०८०-०६-१९ Invitation for Bids (2080-06-19)
२०८०-०६-१८ Sealed Quotation for Medicine (drugs), Equipment's and Reagents for Dog
२०८०-०६-१२ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०८०-०६-१२)
२०८०-०६-०१ Invitation For Bids (2080-06-01)
२०८०-०५-२९ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०८०-०५-२९)
२०८०-०५-२९ कोठा तथा सटर भाडामा लिने/दिने तथा चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना (२०८०-०५-२९)
२०८०-०५-२६ Invitation For Bids (2080-05-26)
२०८०-०५-१९ आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लागि सूचिकृत भएका फर्म तथा कम्पनीहरुको विवरण
२०८०-०५-११ Invitation For Bids (2080-05-11)
२०८०-०५-११ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०८०-०५-११)
२०८०-०५-०४ Invitation for Bids (2080-05-04)
२०८०-०५-०१ Invitation for bids (2080-05-01)
२०८०-०४-३० Invitation for Sealed Quotation (2078-04-30)
२०८०-०४-२६ Invitation for Bids (2080-04-26)
२०८०-०४-२४ Invitation for Bids (2080-04-24)
२०८०-०४-२४ Invitation For Bids (2080-04-24)
२०८०-०४-१८ कोठा तथा सटर भाडामा लिने/दिने सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना (२०८०-०४-१८)
२०८०-०४-१७ Invitation for Bids (2080-04-17)
२०८०-०४-१४ Invitation for online rebids (2080-04-14)
२०८०-०४-१४ Invitation for Bids (2080-04-14)
२०८०-०४-०८ Invitation for Bids (2080-04-08)
२०८०-०३-२५ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोष, नक्सालको सूचना (२०८०-०३-२५)
२०८०-०३-१८ Invitation for bids (2080-03-18)
२०८०-०३-०५ Notice for Enlistment (2080-03-05)
२०८०-०२-२२ संशोधन सम्बन्धमा (२०८०-०२-२२)
२०८०-०२-१९ संशोधन सम्बन्धी सुचना (२०८०-०२-१९)
२०८०-०२-०८ कोठा तथा सटर भाडामा लिने/दिने सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना
२०८०-०१-२८ बोलपत्र संशोधनको सूचना (२०८०-०१-२८)
२०८०-०१-२७ Invitation for Bids (2080-01-27)
२०८०-०१-२७ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०८०-०१-२७)
२०८०-०१-२५ Invitation for Bids (2080-01-25)
२०८०-०१-१९ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०८०-०१-१९)
२०८०-०१-१४ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरप्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०८०-०१-१४)
२०८०-०१-१२ पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०८०-०१-१२)
२०८०-०१-०६ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०८०-०१-०६)
२०८०-०१-०५ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०८०-०१-०५)
२०७९-१२-२९ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७९-१२-२९)
२०७९-१२-१९ Invitation For Sealed Quotation (2079-12-19)
२०७९-१२-०९ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-१२-०९)
२०७९-१२-०८ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७९-१२-०८)
२०७९-११-२६ नेपाल पुलिस हेल्थ क्लब भृकुटीमण्डपको दक्ष जिवन रक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना (२०७९-११-२६)
२०७९-११-१९ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-११-१९)
२०७९-११-१५ Re-Invitation for Sealed Quotation (2079-11-15)
२०७९-११-१५ Re-Invitation for Bids (2079-11-15)
२०७९-१०-२४ सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना (२०७९-१०-२४)
२०७९-१०-१७ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७९-१०-१७)
२०७९-१०-१६ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-१०-१६)
२०७९-१०-१६ Invitation for Electronic Bids (2079-10-16)
२०७९-१०-१२ घरभाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र (२०७९-१०-१२)
२०७९-१०-११ Invitation for Bids (2079-10-11)
२०७९-१०-१० मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७९-१०-१०)
२०७९-१०-०६ सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना(२०७९-१०-०६)
२०७९-१०-०४ सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना, रामशाहपथ (२०७९-१०-०४)
२०७९-१०-०४ Re-Invitation for Bids (2079-10-04)
२०७९-१०-०४ सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७९-१०-०४)
२०७९-१०-०३ Invitation for Sealed Quotation
२०७९-०९-२५ List of shortlisted EOI applicants (2079-09-25)
२०७९-०९-२१ सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धित बोलपत्र आव्हानको सूचना । (२०७९-०९-२१)
२०७९-०९-२१ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-०९-२१)
२०७९-०९-१४ आ.व.२०७९/०८० को लागि सूचिकृत भएका फर्म तथा कम्पनीहरुको विवरण (२०७९-०९-१४)
२०७९-०९-१४ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७९-०९-१४)
२०७९-०९-१३ Invitation for Bids (2079-09-13)
२०७९-०९-१२ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०९-१२)
२०७९-०९-११ मुद्दति निक्षेपको व्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९-०९-११)
२०७९-०९-०७ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७९-०९-०७)
२०७९-०९-०१ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७९-०९-०१)
२०७९-०८-२८ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०८-२८)
२०७९-०८-२१ कोठा तथा सटर भाडामा लिने/दिने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (२०७९-०८-२१)
२०७९-०८-१८ बोलपत्रको लागि निमन्त्रणा (२०७९-०८-१८)
२०७९-०८-१८ Re-Invitation for Sealed Quotation
२०७९-०८-०२ बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा
२०७९-०७-३० बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा (२०७९-०७-२९)
२०७९-०७-२८ बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा (२०७९-०७-२८)
२०७९-०७-२७ सिलबन्दी बोलपत्र तथा विधुतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७९-०७-२७)
२०७९-०७-२४ Expression of Interest (2079-07-24)
२०७९-०७-२३ बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना (२०७९-०७-२३)
२०७९-०७-२२ बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा (२०७९-०७-२२)
२०७९-०७-१८ आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सुचना (२०७९-०७-१८)
२०७९-०७-०४ PCA Support and Renewal Package खरिद सम्बन्धी स्पेशिफिकेसनमा संशोधन सम्बन्धी सूचना
२०७९-०६-२८ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७९-०६-२८)
२०७९-०६-२८ Invitation for Bids (2079-06-28)
२०७९-०६-१४ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०६-१४)
२०७९-०६-१२ Invitation for Bids (2079-06-12)
२०७९-०६-०७ Invitation for Bids (2079-06-07)
२०७९-०६-०५ Invitation for Bids (2079-06-05)
२०७९-०५-३१ Invitation For Bids (2079-05-31)
२०७९-०५-२९ Invitation for Bids (2079-05-29)
२०७९-०५-२८ Invitation For Sealed Quotation (2079-05-28)
२०७९-०५-२७ Invitation For Bids(2079-05-27)
२०७९-०५-२२ Invitation For Bids(2079-05-22)
२०७९-०५-२२ रद्द सम्बन्धी सूचना(२०७९-०५-२२)
२०७९-०५-१६ Invitation for Sealed Quotation (2079-05-16)
२०७९-०५-१३ Invitation for Online Bids (2079-05-13)
२०७९-०४-२३ कोठा तथा सटर भाडामा लिने/दिने सम्बन्धी प्रस्ताव आह्रान सम्बन्धी सूचना । (२०७९-०४-२३)
२०७९-०४-०८ Notice for Enlistment (2079-04-08)
२०७९-०३-१० Invitation for Online-Bids (2079-03-10)
२०७९-०३-०५ Invitation for Online-Bids (2079-03-05)
२०७९-०३-०३ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-०३)
२०७९-०२-२२ घर भाडा सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०१-२२)
२०७९-०२-२० सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना (२०७९-०२-२०)
२०७९-०१-२९ खरिद प्रक्रिया रद्ध गरिएको सूचना (२०७९-०१-२९)
२०७९-०१-२७ बोलपत्रको पुन:आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७९-०१-२७)
२०७९-०१-२५ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०१-२५)
२०७९-०१-०५ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०१-०५)
२०७९-०१-०४ Re-Invitation for sealed quotations (2079-01-04)
२०७८-१२-२९ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-२९)
२०७८-१२-२५ बिद्य‍‌ुतिय बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय-पत्र जारी भएको सुचना (२०७८-१२-२४)
२०७८-१२-२५ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१२-२५)
२०७८-१२-२४ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-२४)
२०७८-१२-२३ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२२ बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना (२०७८-१२-२२)
२०७८-१२-२१ संशोधन सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-२१)
२०७८-१२-२१ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१२-२१)
२०७८-१२-१५ Re-Invitation for sealed quotations (2078-12-15)
२०७८-१२-१४ Invitation for sealed quotations (2078-12-14)
२०७८-१२-१० बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१२-१०)
२०७८-१२-०९ बोलपत्रको पुन:आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-०९)
२०७८-१२-०८ Invitation for Bids (2078-12-08)
२०७८-१२-०७ मुद्दति निक्षेपको व्याजदर प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७८-१२-०७)
२०७८-१२-०४ बोलपत्र रद्ध गरिएको सुचना (२०७८-१२-०४)
२०७८-१२-०२ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७८-१२-०२)
२०७८-११-२९ Re-Invitation for Bids (2078-11-29)
२०७८-११-२६ मुद्दति निक्षेपको व्याजदर प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७८-११-२६)
२०७८-११-२६ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-११-२६)
२०७८-११-१८ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (२०७८-११-१८)
२०७८-११-१६ बोलपत्रको पुन: आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-११-१६)
२०७८-११-१५ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-११-१५)
२०७८-११-१२ Re-Invitation for sealed quotations. (2078-11-12)
२०७८-११-१२ Re-Invitation for Bids. (2078-11-12)
२०७८-११-१२ Invitation for Sealed Quotations. (2078-11-12)
२०७८-११-०९ शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको पुनः सूचना (२०७८-११-०९)
२०७८-११-०८ बोलपत्रको लागि पुन: निमन्त्रणा (२०७८-११-०८)
२०७८-११-०३ घर भाडा शिलबन्दी दरभाउपत्र बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-११-०३)
२०७८-११-०१ बोलपत्र रद्ध सम्बन्धि सूचना (२०७८-११-०१)
२०७८-१०-२५ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-२५)
२०७८-१०-२४ बोलपत्रको लागि पुन: निमन्त्रणा (२०७८-१०-२४)
२०७८-१०-२४ राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१०-२४)
२०७८-१०-२३ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-१०-२३)
२०७८-१०-२० Invitation for Bids (2078-10-20)
२०७८-१०-१६ Notice of Request for Proposal (2078-10-16)
२०७८-१०-११ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-१०-११)
२०७८-१०-११ Re-Invitation for sealed quotations. (2078-10-11)
२०७८-१०-१० Re-Invitation for sealed quotations (2078-10-10)
२०७८-१०-०९ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-१०-०९)
२०७८-१०-०७ करार सेवामा नियुक्त गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७८-१०-०७)
२०७८-१०-०२ राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७८-१०-०२)
२०७८-०९-२७ बोलपत्रको लागि पुन:आव्हान (२०७८-०९-२७)
२०७८-०९-२६ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०९-२६)
२०७८-०९-२६ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-२६)
२०७८-०९-२२ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-२१ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-१४ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-१४)
२०७८-०९-१३ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०९-१३)
२०७८-०९-१२ शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (२०७८-०९-१२)
२०७८-०९-१२ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०९-१२)
२०७८-०९-०९ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०९)
२०७८-०९-०७ अनलाईन बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०७)
२०७८-०९-०५ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०९-०५)
२०७८-०९-०५ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०५)
२०७८-०९-०१ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०१)
२०७८-०९-०१ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०९-०१)
२०७८-०८-२८ सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२८)
२०७८-०८-२७ पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना (२०७८-०८-२८)
२०७८-०८-२७ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२७)
२०७८-०८-२६ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२६)
२०७८-०८-२६ EOI को लागि पुनः बोलपत्र आव्हान (२०७८-०८-२६)
२०७८-०८-२३ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२३)
२०७८-०८-२३ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२३)
२०७८-०८-२१ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-०८-२२)
२०७८-०८-२१ सवारी साधन तथा अन्य जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सम्बन्धी २१ दिने सूचना (२०७८-०८-२२)
२०७८-०८-२० बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-०८-२०)
२०७८-०८-२० शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-०८-२०)
२०७८-०८-१६ घर भाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र (२०७८-०८-१६)
२०७८-०८-०८ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (२०७८-०८-०८)
२०७८-०८-०६ बोलपत्रको लागि पुन:आव्हान (२०७८-०८-०६)
२०७८-०८-०२ आ.व. २०७८/०७९ का लागि सूचिकृत भएका फर्म कम्पनीहरुको विवरण (२०७८-०८-०२)
२०७८-०७-२९ Expression of Interest (2078-07-29)
२०७८-०७-२८ बोलपत्र आव्हान (२०७८-०७-२८)
२०७८-०७-२३ शिलबन्दी बोलपत्र आहृान (२०७८-०७-२३)
२०७८-०७-२३ Invitation for Bids (2078-07-23)
२०७८-०७-२३ सिदा (राशन) तथा दाना खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आहृान (२०७८-०७-२३)
२०७८-०७-०९ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धी सूचना (२०७८-०७-०९)
२०७८-०६-१५ Invitation for Bids (2078-06-15)
२०७८-०६-१४ प्रहरी कल्याण कोषको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७८-०६-१४)
२०७८-०६-१२ घर भाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
२०७८-०६-१० Invitation for Bids (2078-06-10)
२०७८-०६-०६ Invitation for Sealed Quotation for the supply, Delivery and Installation of 50 KVA 3 phse diesel generator
२०७८-०५-२७ डिजिटल फोरेंसिक उपकरण लाइसेन्स नवीकरण को लागी बोलपत्र को लागी निमन्त्रणा (२०७८-०५-२७)
२०७८-०५-१३ बोलपत्रको लागी निमन्त्रणा (२०७८-०५-१३)