प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०७९-१०-१६ Invitation for Electronic Bids (2079-10-16)
२०७९-१०-१२ घरभाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र (२०७९-१०-१२)
२०७९-१०-११ Invitation for Bids (2079-10-11)
२०७९-१०-१० मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७९-१०-१०)
२०७९-१०-०६ सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना(२०७९-१०-०६)
२०७९-१०-०४ सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना, रामशाहपथ (२०७९-१०-०४)
२०७९-१०-०४ Re-Invitation for Bids (2079-10-04)
२०७९-१०-०४ सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (२०७९-१०-०४)
२०७९-१०-०३ Invitation for Sealed Quotation
२०७९-०९-२५ List of shortlisted EOI applicants (2079-09-25)
२०७९-०९-२१ सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धित बोलपत्र आव्हानको सूचना । (२०७९-०९-२१)
२०७९-०९-२१ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-०९-२१)
२०७९-०९-१४ आ.व.२०७९/०८० को लागि सूचिकृत भएका फर्म तथा कम्पनीहरुको विवरण (२०७९-०९-१४)
२०७९-०९-१४ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७९-०९-१४)
२०७९-०९-१३ Invitation for Bids (2079-09-13)
२०७९-०९-१२ संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०९-१२)
२०७९-०९-११ मुद्दति निक्षेपको व्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९-०९-११)
२०७९-०९-०७ बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धि सूचना (२०७९-०९-०७)
२०७९-०९-०१ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (२०७९-०९-०१)
२०७९-०८-२८ बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०८-२८)
२०७९-०८-२१ कोठा तथा सटर भाडामा लिने/दिने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (२०७९-०८-२१)
२०७९-०८-१८ बोलपत्रको लागि निमन्त्रणा (२०७९-०८-१८)
२०७९-०८-१८ Re-Invitation for Sealed Quotation