प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०७९-०४-०६ DNA प्रमाण को संग्रह र संरक्षण को लागी दिशानिर्देश
२०७९-०४-०६ विधि विज्ञान सेवा पुस्तिका
२०७८-०८-०५ अन्तर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय कार्य दक्षता मूल्याङ्कन कार्य निर्देशिका २०७२ (संशोधन सहित)
२०७८-०८-०५ सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१
२०७८-०८-०५ महानगरीय तथा क्षेत्रीय प्रहरी कल्याण कोष संचालन निर्देशिका, २०७०
२०७८-०८-०५ अमर प्रहरी परिवार तथा अवकाश प्राप्त अशक्त प्रहरी क्षेत्रीय कोष संचालन निर्देशिका, २०७०
२०७८-०८-०५ नेपाल प्रहरी पोलिग्राफ निर्देशिका, २०७०
२०७८-०८-०५ प्रहरी आवास सुविधा प्रयोग तथा संचालन निर्देशिका, २०७०
२०७८-०८-०५ भ्रमण सेवा कक्ष (Travel Help Desk) कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०६८
२०७८-०८-०५ नेपाल प्रहरीको काज सम्बन्धि निर्देशिका, २०६९
२०७८-०८-०५ सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९
२०७८-०८-०५ पू्र्व प्रहरी कर्मचारीको परिचय-पत्र वितरण तथा फाराम सम्बन्धि निर्देशिका २०६९