प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८०-०६-१० प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०-०६-१०)
२०८०-०५-२१ प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-०५-२१)
२०८०-०५-२१ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-५-२१)
२०८०-०५-२१ प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-०५-२१)
२०८०-०५-२१ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-०५-२१)
२०८०-०५-२१ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) ।(२०८०-०५-२१)
२०८०-०५-१६ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०५-१५ )
२०८०-०५-१६ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०५-१५ )
२०८०-०५-०८ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (संचार तर्फ) (२०८०-०५-०८)
२०८०-०५-०८ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०५-०८)
२०८०-०५-०८ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०८०-०५-०८)
२०८०-०५-०३ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०५-०३)
२०८०-०४-३० प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०४-३०)
२०८०-०२-३२ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०-०२-३२)
२०८०-०२-०८ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।
२०७९-१२-२३ प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९–१२–२३)
२०७९-१०-१९ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको काज सम्बन्धमा । (२०७९-१०-१९)
२०७९-१०-१९ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१०-१९)
२०७९-१०-१९ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१०-१९)
२०७९-१०-१९ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा। (२०७९-१०-१९)
२०७९-१०-१९ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा। (२०७९-१०-१९)
२०७९-०९-२९ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७९-०९-२९)
२०७९-०९-२९ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७९-०९-२९)
२०७९-०४-२४ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।
२०७९-०४-१२ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७९-०४-१२)
२०७९-०४-०६ जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-०४-०६)
२०७९-०४-०३ लेखा प्रमुखहरुको काज सम्बन्धमा ।
२०७९-०१-०९ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०७९-०१-०९)
२०७९-०१-०९ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-०१-०९)
२०७८-१२-२५ प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-१२-२५)
२०७८-१२-१४ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८।१२।१४)
२०७८-१२-१२ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह सञ्चारतर्फ प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१२ गते)
२०७८-१०-२५ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-१०-२५)
२०७८-१०-२४ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-१०-२४)
२०७८-०९-२५ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२५ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२२ प्रहरी बरिष्‍ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-०९-१८)
२०७८-०८-१३ प्रहरी बरिष्‍ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०७८-०८-१३)
२०७८-०८-०४ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-०८-०४)
२०७८-०७-२५ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको सरुवा (२०७८-०७-२५)