प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८०-०८-०७ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा ।
२०८०-०७-२४ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०७।२४ गते) ।
२०८०-०७-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चार उपसमूहतर्फ प्रवह पदबाट प्रसनि पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।०७।२३ गते) ।
२०८०-०७-२२ प्राविधिक प्रहरी समूह स्वास्थ्य उपसमूह प्यारामेडिक्सतर्फ, अन्यतर्फ,भौतिक पूर्वाधारतर्फ, सूचना प्रविधितर्फ, सवारीतर्फ र हातहतियारतर्फ प्रवह पदबाट प्रसनि पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।०७।२२ गते) ।
२०८०-०७-२१ प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ संचारतर्फ, स्वास्थ्य उपसमूह अन्यतर्फ र केनाईन उपसमूहतर्फ प्रसनि पदबाट प्रनानि पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।०७।२१ गते) ।
२०८०-०७-२० प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ संचार, प्यारामेडिक्स, भौतिक पुर्वाधार, विधिविज्ञान उपसमूहतर्फ प्रनानि पदबाट प्रवनानि पदमा र हातहतियार उपसमूहतर्फ प्रसनि पदबाट प्रनानि पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।०७।२० गते) ।