प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०२-२५ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।२५ गते) ।
२०८१-०२-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।२३ गते) ।
२०८१-०२-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पद बाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१८ गते) ।
२०८१-०२-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पद बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१८ गते) ।
२०८१-०२-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१८ गते) ।
२०८१-०२-१८ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।१८ गते) ।
२०८१-०२-१७ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१७ गते)।
२०८१-०२-१६ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१६ गते)।
२०८१-०२-०९ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । (मिति: २०८१।०२।०९ गते)
२०८१-०२-०८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।०८ गते) ।
२०८१-०२-०४ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।०४ गते) ।
२०८१-०२-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।०४ गते) ।
२०८१-०२-०३ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्ग, अन्य, प्यारामेडिक्सतर्फ र ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चार, सूचना प्रविधि, आतभौतर्फ प्र. व. ना. नि. पदमा र आतभौतर्फ प्र.ना.नि. पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।०३ गते) ।
२०८१-०२-०१ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।०१ गते) ।
२०८१-०१-२८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा (२०८१।०१।२८ गते) ।
२०८१-०१-२८ प्राविधिक प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको बढुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा (मिति २०८१।०१।२८ गते) ।
२०८१-०१-२८ प्राविधिक प्रहरी हवल्दारहरुको बढुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा (मिति २०८१।०१।२८ गते) ।
२०८१-०१-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्गतर्फ, प्यारामेडिक्सतर्फ र अन्यतर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।२७ गते) ।
२०८१-०१-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फ, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फ र सञ्चारतर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।२७ गते) ।
२०८१-०१-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (मिति: २०८१।०१।२७ गते ।)
२०८१-०१-२६ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फ र अन्यतर्फ प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।२६ गते) ।
२०८१-०१-२६ प्राविधिक प्रहरी समूह, हातहतियार उपसमूहतर्फ र स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।२६ गते) ।
२०८१-०१-२० प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फ, संगिततर्फ, सूचना प्रविधितर्फ, सवारीतर्फ, विधिविज्ञानतर्फ, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फ, केनाईनतर्फ र हातहतियारतर्फ प्र.ज.पदबाट प्र.स.ह. पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशि गरिएको ।
२०८१-०१-२० प्राविधिक प्रहरी समूह, संगित उपसमूहतर्फ प्र.स.ह. पदबाट प्र.ह. पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको ।
२०८१-०१-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चारतर्फ प्रहरी सहायक हवल्दार पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०१।१४ गते) ।
२०८१-०१-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चारतर्फ प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०१।१४ गते) ।
२०८१-०१-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चारतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०७ गते) ।
२०८१-०१-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चारतर्फको प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०७ गते) ।
२०८१-०१-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईन उपसमूहतर्फका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०३ गते) ।
२०८१-०१-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, इन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०३ गते) ।
२०८१-०१-०४ जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०३ गते) ।