प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८०-०२-२२ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (२०८०-०२-२२)
२०८०-०१-२९ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।०१।२९ गते)
२०८०-०१-२४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०८०-०१-२४)
२०८०-०१-२४ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०८०-०१-२४)
२०८०-०१-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०-०१-१५ गते)
२०८०-०१-१५ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।०१।१५ गते)
२०८०-०१-०६ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धमा (२०८०-०१-०६)
२०७९-१२-२९ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित सम्बन्धि सूचना (२०७९-१२-२९)