प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०२-२५ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।२५ गते) ।
२०८१-०२-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।२३ गते) ।
२०८१-०२-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पद बाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१८ गते) ।
२०८१-०२-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पद बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१८ गते) ।
२०८१-०२-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१८ गते) ।
२०८१-०२-१८ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।१८ गते) ।
२०८१-०२-१७ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१७ गते)।
२०८१-०२-१६ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।१६ गते)।
२०८१-०२-०९ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । (मिति: २०८१।०२।०९ गते)
२०८१-०२-०८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०२।०८ गते) ।
२०८१-०२-०४ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।०४ गते) ।
२०८१-०२-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।०४ गते) ।
२०८१-०२-०३ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्ग, अन्य, प्यारामेडिक्सतर्फ र ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चार, सूचना प्रविधि, आतभौतर्फ प्र. व. ना. नि. पदमा र आतभौतर्फ प्र.ना.नि. पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।०३ गते) ।
२०८१-०२-०१ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०२।०१ गते) ।
२०८१-०१-२८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा (२०८१।०१।२८ गते) ।
२०८१-०१-२८ प्राविधिक प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको बढुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा (मिति २०८१।०१।२८ गते) ।
२०८१-०१-२८ प्राविधिक प्रहरी हवल्दारहरुको बढुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा (मिति २०८१।०१।२८ गते) ।
२०८१-०१-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्गतर्फ, प्यारामेडिक्सतर्फ र अन्यतर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।२७ गते) ।
२०८१-०१-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फ, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फ र सञ्चारतर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।२७ गते) ।
२०८१-०१-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्युटरतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (मिति: २०८१।०१।२७ गते ।)
२०८१-०१-२६ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फ र अन्यतर्फ प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।२६ गते) ।
२०८१-०१-२६ प्राविधिक प्रहरी समूह, हातहतियार उपसमूहतर्फ र स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।२६ गते) ।
२०८१-०१-२० प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फ, संगिततर्फ, सूचना प्रविधितर्फ, सवारीतर्फ, विधिविज्ञानतर्फ, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फ, केनाईनतर्फ र हातहतियारतर्फ प्र.ज.पदबाट प्र.स.ह. पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशि गरिएको ।
२०८१-०१-२० प्राविधिक प्रहरी समूह, संगित उपसमूहतर्फ प्र.स.ह. पदबाट प्र.ह. पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको ।
२०८१-०१-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चारतर्फ प्रहरी सहायक हवल्दार पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०१।१४ गते) ।
२०८१-०१-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चारतर्फ प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (मिति २०८१।०१।१४ गते) ।
२०८१-०१-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चारतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०७ गते) ।
२०८१-०१-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चारतर्फको प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०७ गते) ।
२०८१-०१-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईन उपसमूहतर्फका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०३ गते) ।
२०८१-०१-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, इन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०३ गते) ।
२०८१-०१-०४ जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८१।०१।०३ गते) ।
२०८०-१२-२१ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।१२।२१ गते)
२०८०-१२-१६ प्राविधिक प्रहरी समुह तर्फका प्रनानि/प्रसनि/प्रवह पदमा बढुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा।
२०८०-१२-०९ प्राविधिक प्रहरी समूह, संगित उपसमूहतर्फ, स्वास्थ्य उपसमूह अन्यतर्फ, केनाईन उपसमूहतर्फ र सवारीतर्फ प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।१२।०९ गते)।
२०८०-१२-०८ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह संचारतर्फ, संगित तर्फ, केनाईनतर्फ र मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।१२।०८ गते) ।
२०८०-१२-०८ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह संचारतर्फ, संगित तर्फ र मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।१२।०८ गते) ।
२०८०-१२-०६ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।१२।०६ गते) ।
२०८०-११-१३ प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ सूचना प्रविधि, हातहतियार, प्यारामेडिक्सतर्फ प्रहरी हवल्दार पदबाट वरिष्ठ हवल्दार पदमा तथा सवारी र प्यारामेडिक्सतर्फ प्रहरी सहायक हवल्दार पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।११।१३ गते) ।
२०८०-११-१३ प्राविधिक प्रहरी समूह, संगिततर्फ प्र.ना.नि. पदबाट प्र.व.ना.नि. पदमा, भौतिक पूर्वाधार, सूचनाप्रविधि र विधिविज्ञानतर्फ प्र.स.नि. पदबाट प्र.ना.नि. पदमा र भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्र.व.ह. पदबाट प्र.स.नि. पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०८०।११।१३)
२०८०-११-१३ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्गतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।११।१३ गते) ।
२०८०-१०-२३ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी सहायक हवल्दार पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।१०।२३ गते)
२०८०-१०-०७ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।१०।०७ गते)
२०८०-०९-२४ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी बरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।०९।२४ गते)
२०८०-०९-१३ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्र.ब.ह.पदबाट प्र.स.नि.पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धमा । (मिति २०८०।०९।१३ गते)
२०८०-०९-०५ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको ।
२०८०-०९-०५ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्र.स.नि.पदबाट प्र.ना.नि.पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धमा ।(२०८०।०९।०५)
२०८०-०९-०३ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्तर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०९।०३ गते) ।
२०८०-०९-०३ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०९।०३ गते) ।
२०८०-०८-२८ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।०८।२७ गते) ।
२०८०-०८-०७ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा ।
२०८०-०७-२४ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०७।२४ गते) ।
२०८०-०७-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चार उपसमूहतर्फ प्रवह पदबाट प्रसनि पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।०७।२३ गते) ।
२०८०-०७-२२ प्राविधिक प्रहरी समूह स्वास्थ्य उपसमूह प्यारामेडिक्सतर्फ, अन्यतर्फ,भौतिक पूर्वाधारतर्फ, सूचना प्रविधितर्फ, सवारीतर्फ र हातहतियारतर्फ प्रवह पदबाट प्रसनि पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।०७।२२ गते) ।
२०८०-०७-२१ प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ संचारतर्फ, स्वास्थ्य उपसमूह अन्यतर्फ र केनाईन उपसमूहतर्फ प्रसनि पदबाट प्रनानि पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।०७।२१ गते) ।
२०८०-०७-२० प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ संचार, प्यारामेडिक्स, भौतिक पुर्वाधार, विधिविज्ञान उपसमूहतर्फ प्रनानि पदबाट प्रवनानि पदमा र हातहतियार उपसमूहतर्फ प्रसनि पदबाट प्रनानि पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकासित गरिएको (मिति २०८०।०७।२० गते) ।
२०८०-०४-०८ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०४।०७ गते)
२०८०-०४-०८ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०४।०७ गते)
२०८०-०४-०८ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फ प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०-०४-०७)
२०८०-०४-०८ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह प्यारामेडिक्स, सवारीतर्फ, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फ र हातहतियारतर्फ प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०-०४-०७)
२०८०-०४-०८ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह प्यारामेडिक्सतर्फ, संगिततर्फ, केनाईनतर्फ र मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०-०४-०७)
२०८०-०४-०८ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग र सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरीष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०-०४-०७)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सञ्चार तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, अवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, नर्सिङ्ग तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्स तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटर तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चार तर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०४ गते)
२०८०-०४-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सक तर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०४ गते)
२०८०-०४-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधी/कम्प्यूटर तर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०४ गते)
२०८०-०२-२२ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (२०८०-०२-२२)
२०८०-०१-२९ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।०१।२९ गते)
२०८०-०१-२४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०८०-०१-२४)
२०८०-०१-२४ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०८०-०१-२४)
२०८०-०१-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०-०१-१५ गते)
२०८०-०१-१५ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।०१।१५ गते)
२०८०-०१-०६ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धमा (२०८०-०१-०६)
२०७९-१२-२९ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित सम्बन्धि सूचना (२०७९-१२-२९)
२०७९-१२-२३ प्राविधिक प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०७९–१२–२३)
२०७९-१२-१९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।१२।१९ गते)।
२०७९-१२-१९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्गतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।१२।१९ गते)।
२०७९-१२-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, संगिततर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको। (२०७९-१२-१५)
२०७९-१२-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, विधिविज्ञानतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०७९-१२-१५)
२०७९-१२-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चारतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०७९-१२-१५)
२०७९-१२-१३ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सम्बन्धि सूचना (२०७९-१२-१३)
२०७९-११-२६ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-११-२६)
२०७९-११-१८ नयाँ नियुक्ती भएका प्रहरी निरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७९-११-१८)
२०७९-०४-२४ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा ।
२०७९-०४-१५ प्राविधिक प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७९-०४-१५)
२०७९-०४-१५ प्राविधिक प्रहरी बरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७९-०४-१५)
२०७९-०४-१५ प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०४-१५)
२०७९-०४-१२ प्रहरी उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७९-०४-१२)
२०७९-०४-०९ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०७९-०४-०९)
२०७९-०४-०९ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०७९-०४-०९)
२०७९-०४-०७ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०७)
२०७९-०४-०६ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०६)
२०७९-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०६)
२०७९-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०६)
२०७९-०४-०५ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०५)
२०७९-०४-०५ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/ कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०५)
२०७९-०४-०५ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०५)
२०७९-०४-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईन, कम्प्यूटर, अन्य र भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्र.व.ना.नि. पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको(२०७९।०४।०४)
२०७९-०४-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, भौतिक पूर्वाधार, सवारी, विधिविज्ञान, नर्सिङ्ग र संचारतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०२)
२०७९-०४-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०२)
२०७९-०४-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईनतर्फ र संगिततर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०१)
२०७९-०४-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह नर्सिङ्गतर्फ, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, भौतिक पूर्वाधार, संचार, सवारीतर्फ र केनाईन उपसमूहतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०१)
२०७९-०४-०२ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०४-०२)
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । २०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, विधिविज्ञान उपसमूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको । २०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको । २०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको । २०७९।०३।३१
२०७९-०३-३० जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।३०)
२०७९-०३-३० प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।३०)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, अन्यतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सुचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईनतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्गतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०३-२९)
२०७९-०३-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०३-२५)
२०७९-०३-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०३-२५)
२०७९-०३-२५ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२५)
२०७९-०३-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फ, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फ, र विधिविज्ञान उपसमूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०३-२३)
२०७९-०३-१९ जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०७९-०३-१९)
२०७९-०३-१९ प्राविधिक प्रहरी समूह, सूचना प्रविधी / कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०३-१९ गते)
२०७९-०३-०८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।
२०७९-०२-२४ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०७९-०२-२४)
२०७९-०२-०९ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (२०७९-०२-०९)
२०७९-०१-२३ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०१-२३)
२०७८-१२-३० जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८।१२।३०)
२०७८-१२-२४ प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरुको स्तर निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा (२०७८।१२।२४ गते)।
२०७८-१२-२४ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-२४ गते)
२०७८-१२-२३ प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ प्र.व.ना.नि. र प्र.स.ह. पदमा मिति २०७८।१२।१५ गते बढुवा सिफारिस भएका प्र.क.हरुको बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा । (२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२३ जनपद तथा प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ प्र.व.ना.नि., प्र.व.ह. र प्र.स.ह. पदमा मिति २०७८।१२।१५ गते बढुवा सिफारिस भएका प्र.क.हरुको बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा । (२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२३ जनपद तथा प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ प्र.व.ना.नि., प्र.व.ह. र प्र.स.ह. पदमा मिति २०७८।१२।१४ गते बढुवा सिफारिस भएका प्र.क.हरुको बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा । (२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२३ जनपद तथा प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ प्र.व.ना.नि., प्र.व.ह. र प्र.स.ह. पदमा मिति २०७८।१२।१३ गते बढुवा सिफारिस भएका प्र.क.हरुको बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा । (२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२३ जनपद तथा प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ प्र.व.ना.नि., प्र.व.ह. र प्र.स.ह. पदमा मिति २०७८।१२।१२ गते बढुवा सिफारिस भएका प्र.क.हरुको बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा । (२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२३ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्र.स.ह. पदमा मिति २०७८।१२।११ गते बढुवा सिफारिस भएका प्र.क.हरुको बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा ।(२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२३ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्र.व.ह. पदमा मिति २०७८।१२।१० गते बढुवा सिफारिस भएका प्र.क.हरुको बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा ।(२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-२३ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्र.व.ना.नि पदमा मिति २०७८।१२।१० गते बढुवा सिफारिस भएका प्र.क.हरुको बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा । (२०७८-१२-२३)
२०७८-१२-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फको प्र.स.ह.पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८।१२।१५)
२०७८-१२-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्गतर्फको प्र.व.ना.नि.पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८।१२।१५)
२०७८-१२-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फ, संगिततर्फ र ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चारतर्फको प्र.स.ह. पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८।१२।१४)
२०७८-१२-१४ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१४ गते)
२०७८-१२-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, अन्यतर्फ र केनाईनतर्फको प्र.व.ह. पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८।१२।१४)
२०७८-१२-१४ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१४ गते)
२०७८-१२-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्गतर्फ, अन्यतर्फ प्यारामेडिक्सतर्फ ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह सञ्चारतर्फ र छापाखाना तर्फको प्र.व.ना.नि.पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८।१२।१४)
२०७८-१२-१३ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१३ गते)
२०७८-१२-१३ प्राविधिक प्रहरी समूह, संगीततर्फ र सञ्चारतर्फ प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१३ गते)
२०७८-१२-१३ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१३ गते)
२०७८-१२-१३ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईनतर्फ, संगीततर्फ, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फ र सञ्चारतर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१३ गते)
२०७८-१२-१३ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१३ गते)
२०७८-१२-१३ प्राविधिक प्रहरी समूह, प्यारामेडिक्सतर्फ, कम्प्युटरतर्फ, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फ, सञ्चारतर्फ, संगीतर्फ र विधिविज्ञानतर्फ प्र.व.ना.नि.पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८।१२।१३ गते।)
२०७८-१२-१२ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१२ गते)
२०७८-१२-१२ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१२ गते)
२०७८-१२-१२ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह सञ्चारतर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१२ गते)
२०७८-१२-१२ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह नर्सिङतर्फ, केनाईनतर्फ, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह सूचना प्रविधितर्फ, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फ, विधिविज्ञानतर्फ, सवारीतर्फ र सञ्चारतर्फ प्र.व.ना.नि.पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८।१२।१२)
२०७८-१२-१२ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१२ गते)
२०७८-१२-११ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-११ गते)
२०७८-१२-११ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-११ गते)
२०७८-१२-११ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-११ गते)
२०७८-१२-११ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधीतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-११ गते)
२०७८-१२-११ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-११ गते)
२०७८-१२-११ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-११ गते)
२०७८-१२-११ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चारतर्फको प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-११ गते)
२०७८-१२-११ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१० गते)
२०७८-१२-११ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१० गते)
२०७८-१२-११ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-१० गते)
२०७८-१२-०१ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-१२-०१)
२०७८-०९-२८ प्रहरी हवल्दारहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०९-२८)
२०७८-०९-२८ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०९-२८)
२०७८-०९-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह, संगीत तर्फतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चारतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सूचना/प्रविधि कम्प्युटरतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२५ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा । (२०७८-०९-२५)
२०७८-०९-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चारतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२३)
२०७८-०९-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह, संगीतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको । (२०७८-०९-२३)
२०७८-०९-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईनतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२३)
२०७८-०९-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ उप-समूह आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२३)
२०७८-०९-२३ जनपद प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२३)
२०७८-०९-२२ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-२२ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईनतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-२२ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-२२ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, अन्यतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-२२ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-२२ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२२)
२०७८-०९-२१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सञ्चारतर्फतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको । (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-२१ प्राविधिक प्रहरी समूह, विधि विज्ञानतर्फतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-२१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको । (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-२१ प्राविधिक प्रहरी समूह, संगीततर्फतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-२१ प्राविधिक प्रहरी समूह, विधि विज्ञानतर्फतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-२१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सञ्चारतर्फतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-२१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सूचना/प्रविधि कम्प्युटरतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८-०१-२१)
२०७८-०९-२१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सञ्चारतर्फतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-२१ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-२१ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०७८-०९-२१)
२०७८-०९-१९ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा (२०७८-०९-१९)
२०७८-०९-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको । (२०७८-०९-१८)
२०७८-०९-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, संगिततर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-१४)
२०७८-०९-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको । (२०७८-०९-१४)
२०७८-०९-१४ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, भौतिक पुर्वाधार तथा सवारी निर्देशनालयतर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (२०७८-०९-१४)
२०७८-०९-१४ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा (२०७८-०९-१४)
२०७८-०९-१२ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८–०९–१२)
२०७८-०९-०७ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०७८–०९–०७)
२०७८-०९-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०७८-०९-०७)
२०७८-०८-१७ प्रहरी जवान पदमा नयाँ नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०८-१७)
२०७८-०८-१३ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०८-१३)
२०७८-०८-१३ प्रहरी उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०८-१३)
२०७८-०८-१३ प्रहरी बरिष्‍ठ उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०८-१३)
२०७८-०८-०४ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०७८-०८-०४)
२०७८-०८-०२ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७८–०८–०२)
२०७८-०७-२९ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ( २०७८-०७-२९)