प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०७९-०४-१५ प्राविधिक प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०४-१५)
२०७९-०४-१५ प्राविधिक प्रहरी बरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०४-१५)
२०७९-०४-१५ प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७८-०४-१५)
२०७९-०४-१२ प्रहरी उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७९-०४-१२)
२०७९-०४-०९ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०७९-०४-०९)
२०७९-०४-०९ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०७९-०४-०९)
२०७९-०४-०७ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०७)
२०७९-०४-०६ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०६)
२०७९-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०६)
२०७९-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०६)
२०७९-०४-०५ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०५)
२०७९-०४-०५ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/ कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०५)
२०७९-०४-०५ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०५)
२०७९-०४-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईन, कम्प्यूटर, अन्य र भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्र.व.ना.नि. पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको(२०७९।०४।०४)
२०७९-०४-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, भौतिक पूर्वाधार, सवारी, विधिविज्ञान, नर्सिङ्ग र संचारतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०२)
२०७९-०४-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०२)
२०७९-०४-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईनतर्फ र संगिततर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०१)
२०७९-०४-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह नर्सिङ्गतर्फ, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, भौतिक पूर्वाधार, संचार, सवारीतर्फ र केनाईन उपसमूहतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०४।०१)
२०७९-०४-०२ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०४-०२)
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको ।२०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । २०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, विधिविज्ञान उपसमूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको । २०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको । २०७९।०३।३१
२०७९-०३-३१ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको । २०७९।०३।३१
२०७९-०३-३० जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।३०)
२०७९-०३-३० प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, संचारतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।३०)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, अन्यतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सुचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईनतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्गतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२९)
२०७९-०३-२९ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०३-२९)
२०७९-०३-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०३-२५)
२०७९-०३-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९-०३-२५)
२०७९-०३-२५ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।०३।२५)